УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Фінансовий і податковий менеджмент у системі управління підприємством
Іванченкова Л. В., Степаненко С. В., Євтушевська О. О.

Іванченкова Л. В., Степаненко С. В., Євтушевська О. О. Фінансовий і податковий менеджмент у системі управління підприємством. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 125–129.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-125-129

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.29

Анотація:
У статті розглянуто важливість ефективного розвитку податкового менеджменту на підприємствах. Виявлено слабкі сторони податкової системи, які впливають на діяльність підприємств України: часті зміни у сфері податкового законодавства України, її суперечливість, неоднозначність і суб’єктивність у тлумаченні податкових норм органами влади, силовими відомствами, власниками та керівниками підприємств, що змушує останніх шукати шляхи зниження податкового навантаження на підприємство з метою зміцнення його конкурентоспроможності на ринку. Проаналізовано, як саме пандемія COVID-19 вплинула на роботу підприємств, у тому числі у сфері фінансового менеджменту. Визначено процес податкового менеджменту суб’єкта господарювання, який включає в себе: цільову підсистему, забезпечувальну підсистему, функціональну підсистему, управляючу підсистему. Розглянуто принципи податкового планування, які можна класифікувати на загальні та спеціальні. Сформовано шляхи підвищення ефективності податкового менеджменту на підприємстві: приймати відповідальність за контроль над податковими ризиками; регулярно та систематично брати участь у моніторингу ризиків; виховувати відповідне мислення щодо ризику. Зроблено висновок про те, що фінансовий менеджмент, разом із податковим менеджментом компанії, дозволить управляти ризиками, вивільняти додаткові кошти, тим самим дозволяючи стабілізувати стан компанії, дати їй можливість розвиватися й отримувати конкурентні переваги, що в перспективі приведе до підвищення її конкурентоспроможності.

Ключові слова: податковий менеджмент, фінансовий менеджмент, бізнес, пандемія COVID-19, податки.

Рис.: 3. Бібл.: 8.

Іванченкова Лариса Володимирівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра цифрових технологій фінансових операцій, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)
Email: [email protected]
Степаненко Сергій Віталійович – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Державний біотехнологічний університет (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Євтушевська Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра цифрових технологій фінансових операцій, Одеська національна академія харчових технологій (вул. Канатна, 112, Одеса, 65039, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Офіційний сайт Світового банку. URL: https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/ukraine
Beasley M., Goldman N., Lewellen Ch., and Michelle McAllister M. Make Tax Planning a Part of Your Company’s Risk Management Strategy. Harward Business Review. 2020. URL: https://hbr.org/2020/11/make-tax-planning-a-part-of-your-companys-risk-management-strategy
Ворфоломеєв А. В. Вплив COVID-19 на українські виробничі підприємства та допомога у відновленні нормальної роботи: звіт за результатами опитування Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Київ : Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, 2020. 24 с. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/34835/1/Survey-Results-RECPC-%28Ukr%29.pdf
Бланк І. А. Фінансовий менеджмент. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2013.
Олійник О. В., Морозова Г. С. Фінансовий менеджмент : робоча програма та методичні вказівки. Харків, 2020. 80 с.
Андрущенко В. Л. Синергійні елементи та ефекти податкового менеджменту. ФінансиУкраїни. 2007. № 9. С. 97–101.
Кнейслер О. В. Фінансовий менеджмент. Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2018.
Дема Д. І. Фінансовий менеджмент. Житомир : ЖНАЕУ, 2018.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру