УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Модель інтеграції операційного ризик-менеджменту в систему прийняття рішень банку
Соколовська Н. С.

Соколовська Н. С. Модель інтеграції операційного ризик-менеджменту в систему прийняття рішень банку. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 130–137.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-130-137

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
Серед банківських ризиків операційний ризик є найбільш складно передбачуваним і несе загрози неочікуваних і значних втрат для банків. Операційний ризик банку пов’язаний з недоліками або помилками в організації внутрішніх банківських процесів, навмисними чи ненавмисними діями працівників банку (інших осіб), збоями в роботі інформаційних систем банку або може виникнути через вплив зовнішніх факторів. За умов високої турбулентності зовнішнього середовища, в яких банки дедалі більше зусиль і фінансових ресурсів спрямовують на недопущення збитків замість максимізації прибутку, першочергової важливості набуває забезпечення ефективності операційного ризик-менеджменту та водночас безперервної діяльності банку під впливом або за реалізації будь-яких загроз операційного ризику. Реалізація операційного ризику несе потенційні чи фактичні втрати, що в окремих випадках можуть поставити під сумнів функціонування банку. У зв’язку з цим неабиякої важливості для банку набуває дотримання гранично прийнятної для банку межі ризику (risk capacity) з огляду на рівень його капіталу, адекватність та ефективність системи ризик-менеджменту, а також з урахуванням регулятивних обмежень. Операційний ризик прямо впливає на фінансову та економічну стабільність і подекуди виступає значним її підривом не лише в локальному сенсі (на рівні банку, національному рівні тощо), а й у загальному масштабі (на міжнародному та світовому рівнях). Оцінка операційного ризику банку під час прийняття будь-яких рішень має убезпечити банк від екстремальних проявів збитків від подій операційного ризику. У статті досліджено можливість інтеграції операційного ризик-менеджменту в систему прийняття рішень банку та запропоновано відповідну модель. Апробація моделі в практичній банківській діяльності вдосконалить операційний ризик-менеджмент і підвищить ефективність управління операційним ризиком.

Ключові слова: банк, операційний ризик, модель, операційний ризик-менеджмент, підвищення ефективності, система прийняття рішень банку.

Рис.: 3. Табл.: 5. Формул: 4. Бібл.: 11.

Соколовська Наталя Станіславівна – аспірант, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бобиль В. В., Макаренко Ю. П. Управління фінансовими ризиками банків : монографія. Дніпропетровськ : Герда, 2014. 266 с.
Деревська О. Операційний ризик: категорії управління. Вісник УБС НБУ. 2010. № 3. С. 136–140.
Dima A. M. Metode de evaluare a riscului operational pentru managementul calitatii in serviciile bancare. Amfiteatru Economic. 2009. Vol. XI. Nr. 26. P. 364– 372. URL: https://www.amfiteatrueconomic.ro/temp/Articol_877.pdf
Коваленко В. В. Операційний ризик в системі ризик-менеджменту банку. Сучасний науковий вісник. 2014. № 4. С. 58–64.
Олійник А. В. Удосконалення системи управління операційним ризиком у діяльності вітчизняних банків // Стратегії, моделі та технології управління економічними системами : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8–9 жовтня 2020 р.). Хмельницький : ХНУ, 2020. С. 216–222. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9761/1/tz_hnu_oliinyk.pdf
Посохов І. М. Операційні ризики: управління на основні напрями зниження. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 37. С. 229–233. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/1326/1/vestnik_UDAZT_2012_37_Posohov_Opera.pdf
Черненко І. І., Олійник А. В. Удосконалення системи управління операційним ризиком банку. Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика. 2019. Т. 2. С. 86–89. URL: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9103/3/FinanceDep_May_2019_t2_web-86-89.pdf
Coleman R. Operational Risk. In: Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science. 2011. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470400531.eorms0591
Постанова Правління НБУ «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 р. № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text
Consultative Document. Proposed Enhancements to the Basel II Framework / Basel Committee on Banking Supervision (2009). URL: http://www.bis.org/publ/bcbs150.pdf.
Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику : затв. Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 р. № 156. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0156500-19#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру