УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Світові тенденції диджиталізації ринку фінансових послуг
Попело О. В., Холявко Н. І., Тарасенко А. В.

Попело О. В., Холявко Н. І., Тарасенко А. В. Світові тенденції диджиталізації ринку фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 58–64.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-58-64

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.567.2[336.76:004]

Анотація:
Дослідження присвячене світовим тенденціям диджиталізації ринку фінансових послуг. У статті виокремлено й охарактеризовано основні компоненти пришвидшення темпу зростання інформаційних змін у сфері фінансових послуг на основі диджиталізації. На основі розуміння того, що процес диджиталізації є прогресивним, досліджено його еволюцію, у межах якої виділено три етапи його розвитку. Виявлено провідні фактори розвитку диджиталізації ринку фінансових послуг, серед яких передусім треба зазначити такі, як підвищення рівня інвестування в розвиток фінансових технологій та інновації, поширення електронної комерції на основі застосування безготівкових розрахунків, перехід до обслуговування, спрямованого на потреби клієнтів, та підвищення рівня фінансової інклюзії тощо. Також сформульовано наслідки цифровізації ринку фінансових послуг: комп’ютеризація структурних складових ринку фінансових послуг і формування його фінансового цифрового простору; спрямованість фінансової діяльності на застосування новітніх цифрових технологій; створення головних елементів інформатизації інфраструктури ринку фінансових послуг та інші. На основі з’ясування впливу на ринок фінансових послуг інноваційно-інформаційних технологій, які мають відношення до глобальної мережі, сформовані провідні світові тенденції його диджиталізації. Доведено, що диджиталізація є сучасним напрямом формування та розвитку ринку страхових послуг, який включає в себе технологічні інновації в поєднанні з інформаційно-комунікаційними системами, служить підвищенню якості обслуговування як діючих, так і потенційних споживачів фінансових установ. Визначено, що формування реального цифрового суспільства та новітнього цифрового простору, що спираються на застосування різних диджитал-технологій, є основними чинниками, які позитивно впливають на розвиток диджиталізації на ринку фінансових послуг.

Ключові слова: диджиталізація, ринок фінансових послуг, тенденції, фінансова сфера, фінансові установи.

Рис.: 3. Бібл.: 16.

Попело Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту та адміністрування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Холявко Наталія Іванівна – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]
Тарасенко Артем Валерійович – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Національний університет «Чернігівська політехніка» (вул. Шевченка, 95, Чернігів, 14027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бондаренко О. С. Тенденції функціонування фінансового ринку в економіці України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 15. С. 5–9. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2018/3.pdf
Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.
Дубина М. В., Козлянченко О. М. Концептуальні аспекти дослідження сутності діджиталізації та її ролі в розвитку сучасного суспільства. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2019. № 3. С. 21–32. DOI: 10.25140/2411-5215-2019-3(19)-21-32
Дубина М., Попело О., Тарасенко О. Інституційні трансформації фінансової системи України в умовах розвитку цифрової економіки. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 1. С. 91–110. DOI: https://doi.org/10.25140/2411-5215-2021-1(25)-91-110
Рубанов П. М. Структура ринку FinTech інновацій. Науковий вісник Полісся. 2019. № 2. С. 184–189. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2019-2(18)-184-189
Семеног А. Ю., Цирулик С. В. Тенденції розвитку Fintech послуг на світовому та вітчизняному ринках фінансових послуг. Бізнес Інформ. 2018. № 10. С. 327–334. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2018-10_0-pages-327_334.pdf
Шаховська Н. Б., Болюбаш Ю. Я., Верес О. М. Організація великих даних у розподіленому середовищі. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Обчислювальна техніка та автоматизація». 2014. № 2. С. 147–155.
Шкарлет С. М., Дубина М. В. Світові тенденції розвитку InsurTech на ринку фінансових послуг // Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колективна монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2019. С. 85–95.
Шкарлет С. М., Дубина М. В., Жук О. С. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «FinTech». Науковий вісник Полісся. 2019. № 1. С. 148–157. URL: http://nvp.stu.cn.ua/article/view/179902/179886
Alt R., Puschmann T. Digitalisierung der Finanzindustrie. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2016. 244 S.
Artificial intelligence applications in financial services. 2019 Marsh&McLennan companies. URL: https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2019/dec/artificial-intelligence-applications-in-financial-services.html
Bojic I., Braendli R., Ratti C. What will autonomous cars do to the insurance companies? In: Autonomous Vehicles and Future Mobility. 2019. Р. 69–79.
Financial Markets, Insurance and Private Pensions: Digitalisation and Finance / OECD. 2018. URL: https://www.oecd.org/finance/Financial-markets-insurance-pensionsdigitalisation-and-finance.pdf
Klapkiv Y., Klapkiv L., Zarudna N. Online distribution of insurance of civil liability of owners of vehicles, the experience of Poland, opportunities of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 1. Р. 195–201. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-195-201
Szymanska A., Bednarczyk T., Klapkiv J. Rozwoj dystrybucji ubezpieczen majatkowych online w Polsce w latach 2005–2016. Ekonomika i organizacja przedsiebiorstwa. 2018. Nr. 5. S. 82–94. URL: https://www.researchgate.net/publication/340829651_Rozwoj_dystrybucji_ubezpieczen_majatkowych_online_w_Polsce_w_latach_2005-2016_Development_of_Online_Non-life_Insurance_Distribution_in_Poland_in_the_Years_2005-2016
Tiberius V., Rasche C. FinTechs Disruptive Geschаftsmodelle im Finanzsektor. Wiesbaden : Springer Gabler, 2016. 293 S.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру