УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення
Калюжна Н. Г., Шеремет А. С.

Калюжна Н. Г., Шеремет А. С. Логістична система України: актуальні проблеми та пріоритети відновлення. Бізнес Інформ. 2022. №4. C. 90–96.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-90-96

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.132:656

Анотація:
Статтю присвячено визначенню та систематизації актуальних проблем логістичної системи України в умовах воєнних дій і визначення пріоритетів її відновлення з огляду на продовження військового конфлікту на території держави. Обґрунтовано, що високий рівень логістичних загроз і висока ймовірність їх подальшої ескалації потребують досліджень з метою віднаходження механізмів упередження або, принаймні, мінімізації ризиків для існування логістичної системи держави. Проаналізовано значення індексу ефективності логістики обраних країн за 2018/2019 рр. і засвідчено непропорційність складників індексу для України з огляду на недостатню якість торговельно-транспортної інфраструктури та низьку ефективність митного і прикордонного оформлення. З огляду на нові геополітичні виклики, доведено необхідність оцінювання реального стану та перспектив відновлення української логістики. Систематизовано ключові критерії успішності логістичної системи, до яких віднесено: людський фактор, логістичну інфраструктуру, безпеку перевізників та вантажів, зміни законодавства, результативність партнерства. Для оцінки перспектив розвитку логістичної системи країни, що перебуває у стані активного військово-політичного конфлікту, запропоновано індекс логістичного ризику та обґрунтовано, що його значення для України наразі сягатиме критичних позначок. Визначено проблеми логістичної системи України та шляхи їх вирішення, які систематизовано за групами: зруйновані логістичні маршрути, несвоєчасність поставок, непропорційність перерозподілу вантажів, ризики невизначеності. Обґрунтовано, що використання запропонованого індексу логістичного ризику країни допоможе підприємствам – суб’єктам міжнародного бізнесу та логістичним компаніям визначати пріоритетні логістичні ризики й оцінювати ймовірність їх подальшої ескалації.

Ключові слова: логістична система, військово-політичний конфлікт, індекс ефективності логістики, індекс логістичного ризику, інфраструктура, пріоритет.

Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 11.

Калюжна Наталія Геннадіївна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра світової економіки, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Шеремет Анастасія Сергіївна – студент, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кравець О. Ю., Трифонова О. В. Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства. Економічний простір. 2019. № 142. С. 217–227. DOI: 10.30838/P.ES.2224.260219.217.391
Крикавський Є., Похильченко О., Фертч М. Логістика та управління ланцюгами поставок : підручник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2019. 848 с.
Мазаракі А. А., Харсун Л. Г. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики. Економіка України. 2018. № 9. С. 3–12. URL: http://economyukr.org.ua/docs/EU_18_09_003_uk.pdf
Седіков Д. В. Управління логістичними ланцюгами підприємств. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11. Вип. 3. С. 59–65. DOI: 10.15673/fie.v11i3.1462
Хвищун Н. В., Ковальчук О. В. Сутність логістичної концепції в економічних дослідженнях. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент». 2018. Вип. № 15. С. 270–278.
Війна в Україні: економіка, бізнес, логістика, допомога. URL: https://trans.info/ru/viyna-v-ukrayini-ekonomika-biznes-logistika-dopomoga-279148
Ісаченко О. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни. URL: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni
Журавель В. Буде складно, але зрештою галузь розквітне: логістика під час війни, реформи та майбутнє індустрії. URL: https://delo.ua/uk/transport/bude-skladno-ale-zrestoyu-galuz-rozkvitne-logistika-pid-cas-viini-reformi-ta-maibutnje-industriyi-397214/
The World Bank LPI Global Rankings 2018.2019. URL: https://lpi.worldbank.org/international/global/2018.%202019
Качан Н. Логістичні послуги в Україні: знищити не можна вистояти. URL: https://blog.liga.net/user/nkachan/article/44260
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 184» від 22.03.2022 р. № 348. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2022-п#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру