УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування
Балюк Ю. С.

Балюк Ю. С. Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 100–107.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-100-107

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339

Анотація:
Актуальність вирішення проблеми вибору стратегії експортно-імпортної діяльності пояснюється впровадженням нової економічної стратегії в Україні, яка ґрунтується на шести програмах безповоротної грантової підтримки малого та середнього бізнесу. Запропоновано сучасне визначення стратегії підприємства та стратегії експортно-імпортної діяльності. У статті обґрунтовано стратегічний набір сучасного промислового підприємства. Рекомендовано логіку етапів формування стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності промислового підприємства, яка містить такі етапи: аналіз зовнішнього середовища та визначення його основних факторів, які впливають на експортно-імпортну діяльність; аналіз внутрішнього середовища та визначення його основних і найвпливовіших факторів експортно-імпортної діяльності; визначення проблеми функціонування та генеральної мети експортно-імпортної діяльності; визначення конкурентного середовища підприємства та позиції підприємства в ньому; розроблення альтернативних стратегій на основі сценаріїв розвитку подій (оптимістичного, песимістичного та найбільш достовірного); вибір стратегії експортно-імпортної діяльності серед альтернативних стратегій; обґрунтування інформаційно-аналітичного забезпечення розроблення стратегії; аналіз стійких, інерційних процесів експортно-імпортної діяльності підприємства та її розвитку; обґрунтування організації реалізації стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства; формування середньострокових і оперативних планів реалізації стратегії розвитку експортно-імпортної діяльності підприємства. Також у статті запропоновано багатофакторну регресійну модель залежності відносних темпів зростання результативного показника від відносних щомісячних темпів зростання факторів. Перевагою цієї моделі є визначення впливу темпів зростання факторів на темпи зростання результативних показників.

Ключові слова: стратегії підприємства, стратегічний набір сучасного підприємства, стратегія експортно-імпортної діяльності, логіка етапів формування стратегії, кореляційно-регресійна модель, залежність відносних темпів зростання результату.

Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 14.

Балюк Юлія Сергіївна – аспірант, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)

Список використаних у статті джерел

Зовнішня торгівля України товарами у січні – квітні 2022 року / Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/express/expr2022/06/07.pdf
Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989. 358 с.
Ганін В. І., Борох С. В. Стратегічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 3. С. 162–169.
Двуліт З. П., Педос В. О. Окремі аспекти особливостей стратегії зовнішньої економічної діяльності підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 18. С. 196–200. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/38.pdf
Зборовська Ю. Л. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК України в контексті глобалізації. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2014. № 5. С. 108–116.
Марченко В. М., Лебєдєва Н. П. Стратегія експортної діяльності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 13. С. 592–596. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/99.pdf
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари. Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента. М. : Альпина Паблишер, 2017. 367 с.
Мостенська Т. Л., Карнаух О. Ю. Основні аспекти формування та оцінки стратегії імпорту підприємств малого бізнесу. Проблеми системного підходу в економіці. 2011. № 2. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/732/1/339.pdf
Наливайко А. П., Решетняк Т. І., Євдокимова Н. М. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів : монографія. Київ : КНЕУ, 2013. 454 с.
Пономаренко В. С., Піддубна Л. І. Проблеми та виклики трансформації механізмів міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності // Конкурентоспроможність: проблеми науки та практики : монографія. Харків : ФОП Павленко О. Г. ; ВД «ІНЖЕК», 2011. С. 54–70.
Портер М. Е. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов. М. : Альпина Паблишер, 2011. 453 с.
Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підручник. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с. URL: https://buklib.net/books/26210/
Балюк Ю. С. Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2021. № 7. С. 91–100. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-91-100
Малярець Л. М. Вирішення проблем багатокритеріальності в економіці // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика» (м. Харків, 29–30 березня 2018 р.). Харків : ФОП Панов А. М., 2018. С. 399–401.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру