УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічне стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами за результатами їх діяльності
Тутова А. С.

Тутова А. С. Економічне стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами за результатами їх діяльності. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 122–129.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-122-129

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.522

Анотація:
У статті досліджено доцільність здійснення стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами з урахуванням досягнутих економічних результатів діяльності підприємств. Узагальнено існуючі пропозиції з вибору та застосування критеріальних показників, за досягнення яких топ-менеджерів стимулюють підприємства, та зроблено висновок про їх недостатню обґрунтованість. Тому метою статті є уточнення теоретичних і методичних положень стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління підприємствами на основі об’єктивного оцінювання результатів роботи суб’єктів господарювання щодо використання економічних ресурсів. Завданнями статті є: уточнення теоретичних положень стимулювання праці менеджерів стратегічного рівня управління; обґрунтування впливових показників результатів діяльності підприємства, за якими доцільно здійснювати стимулювання праці топ-менеджерів; формування методичного підходу до стимулювання праці топ-менеджерів на основі об’єктивного оцінювання результатів роботи суб’єктів господарювання щодо використання економічних ресурсів. Об’єктом дослідження є процес стимулювання праці топ-менеджерів підприємств. Предметом дослідження є теоретичні та методичні положення стимулювання праці топ-менеджерів підприємств. Основними методами дослідження є методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу, структурно-логічний аналіз, теоретико-логічний аналіз, канонічний аналіз, багатовимірний факторний аналіз, метод аналізу факторних навантажень у рівняннях латентних факторів. Основними результатами статті є такі. Уточнено теоретичні положення стимулювання праці топ-менеджерів, зміст яких полягає у виділенні двоїстої природи стимулювання: об’єктивної – щодо досягнутих економічних результатів діяльності підприємств і суб’єктивної – щодо сприйняття топ-менеджерами валентності та достатності обсягів стимулювання, що становлять два аспекти дослідження процесу стимулювання праці. Методичний підхід до обґрунтування показників економічних результатів діяльності підприємства, за досягнення яких доцільно стимулювати топ-менеджерів, сформований з використанням канонічного аналізу та багатовимірного факторного аналізу за статистичними даними 19 промислових підприємств Харківського регіону.

Ключові слова: економічне стимулювання, топ-менеджер, результативність діяльності підприємства, теоретичні положення, об’єктивний аспект стимулювання, суб’єктивний аспект стимулювання, методичний підхід, канонічний аналіз, багатовимірний факторний аналіз.

Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 17.

Тутова Анастасія Сергіївна – аспірант, кафедра менеджменту, логістики та інновацій, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ординарцев И. И. Механизмы стимулирования менеджеров высшего звена компании в долгосрочной перспективе. Управленческое консультирование. 2021. № 11. С. 81–94. DOI: https://doi.org/10.22394/1726-1139-2021-11-81-94
Graafland J., Noorderhaven N. Technological Competition, Innovation Motive and Corporate Social Responsibility: Evidence from Top Managers of European SMEs. De Economist. 2020. Vol. 168. Iss. 1. P. 1–22. DOI: https://doi.org/10.1007/s10645-019-09351-z
Скоробогач В. А., Карпов А. А. Стратегирование жизненного цикла работников – производительность труда и мотивация. Экономика промышленности / Russian Journal of Industrial Economics. 2020. Т. 13. № 2. С.149–157. DOI: 10.17073/2072-1633-2020-2-149-157
Ma Zh., Novoselov K. E., Zhou K., Zhou Yi. Managerial academic experience, external monitoring and financial reporting quality. Journal of Business Finance & Accounting. 2019. Vol. 46. Iss. 7–8. P. 843–878. DOI: https://doi.org/10.1111/jbfa.12398
Song Zh., Gu Q., Wang B. Creativity-oriented HRM and organizational creativity in China: A complementary perspective of innovativeness. International Journal of Manpower. 2019. Vol. 40. Iss. 5. P. 834–849. DOI: https://doi.org/10.1108/IJM-05-2016-0108
Kuznetsov V. P. et al. Motivation of company's top managers during implementation of an innovational project: financial and non-financial constituents / Kuznetsov V. P., Yashin S. N., Koshelev E. V., Podshibyakin D. V., Egorova A. O. International Journal of Trade and Global Markets. 2017. Vol. 10. Iss. 2–3. P. 186–197. DOI: 10.1504/IJTGM.2017.086076
Grusovnik D., Kavkler A., Ursic D. Dimensions of Decision-Making Process Quality and Company Performance: A Study of Top Managers in Slovenia. Nase gospodarstvo/Our economy. 2017. Vol. 63. Iss. 4. P. 66–75. DOI: https://doi.org/10.1515/ngoe-2017-0024
Fiaz M., Su Q., Amir I., Saqib A. Leadership styles and employees’ motivation: Perspective from an emerging economy. Journal of Developing Areas. 2017. Vol. 51. No. 4. P. 143–156. DOI: 10.1353/jda.2017.0093
Shi W., Connelly B. L., Hoskisson R. E. External Corporate Governance and Financial Fraud: Cognitive Evaluation Theory Insights on Agency Theory Prescriptions. Strategic Management Journal. 2017. Vol. 38. Iss. 6. P. 1268–1286. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/smj.2560
Djordjevic-Boljanovic J. et al. Knowledge-Based Bioeconomy: The Use of Intellectual Capital in Food Industry of Serbia / Djordjevic-Boljanovic J., Dobrijevic G., Cerovic S., Alcakovic S., Djokovic F. The Amfiteatru Economic Journal. 2018. Vol. 20. No. 49. P. 717–731. DOI: 10.24818/EA/2018/49/717
Ndemezo E., Kayitana Ch. Corporate Governance, Corporate Entrepreneurship and Firm Performance: Evidence from the Rwandese Manufacturing Industry. Indian Journal of Corporate Governance. 2018. Vol. 11. Iss. 2. P. 103–121. DOI: https://doi.org/10.1177/0974686218806715
Roundy Ph. T., Dai Ye, Bayer M. A., Byun G. Motivated to change? TMT regulatory focus and strategic change. Management Research Review. 2016. Vol. 39. Iss. 7. P. 803–829. DOI: https://doi.org/10.1108/MRR-10-2014-0235
Masiukiewicz P. Models of Financial Responsibility of Management Board in Companies. Journal of Applied Management and Investments. 2015. Vol. 4. Iss. 4. P. 243–251.
Сrabner I., Speckbacher G. The cost of creativity: A control perspective. Accounting, Organizations and Society. 2016. Vol. 48. P. 31–42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.11.001
Ruckova P., Heryan T. The Capital Structure Management in Companies of Selected Business Branches of Building in Conditions of the Czech Republic. Prague Economic Papers. 2015. Vol. 2015. Iss. 6. P. 699–714. DOI: 10.18267/j.pep.515
Englund H., Gerdin J. Developing Enabling Performance Measurement Systems: On the Interplay Between Numbers and Operational Knowledge. European Accounting Review. 2015. Vol. 24. Iss. 2. P. 277–303. DOI: https://doi.org/10.1080/09638180.2014.918517
Li Si, Perez M. F. The evolution of pay premiums for managerial attributes. Journal of Corporate Finance. 2021. Vol. 69. Art. no. 101980. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101980

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру