УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методологічне підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства
Титикало В. С.

Титикало В. С. Методологічне підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 143–151.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-143-151

Розділ: Методологія наукових досліджень в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.018

Анотація:
Метою статті є генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства в сучасних мінливих умовах. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що в сучасних умовах найважливіше, що може принести підприємству ефективність, – це адаптація розміщення та структури виробництва до реальних потреб часу, така виробничо-технологічна, а також структурно-управлінська організація, яка, забезпечуючи підприємству сучасний техніко-технологічний рівень виробничих процесів, дозволить знизити витрати за допомогою генерування методології формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємств. Надзвичайно високий інтерес до генерування даної методології та використання в усіх сферах практичної діяльності промислових підприємств пов’язаний як зі зростанням ролі науки та інноваційних можливостей системи управління, так і з ефектами глобалізації, серед яких виділяється домінуюча тенденція зростання стратегічної нестабільності. Ця тенденція частково пояснює стирання кордонів між проєктом і прогнозом: чим більш проблематичною стає сама можливість прогнозної дії, тим більше об’єктивний прогноз залежить від проєкту, а отже, від пошуку істини про взаємозв’язок рівня знань, ідеї, пізнання та наукової гіпотези. Актуальність генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства свідчить про те, що безсумнівною доцільністю даної проблематики є використання іноваційно-креативного мислення, урахування впливу макроекономічного середовища тощо. Таким чином, генерування методологічного підґрунтя формування системи забезпечення просторово-процесного управління економічним потенціалом підприємства має особливе значення з точки зору теорії, філософії та методології, враховуючи контекст і науково-філософський погляд.

Ключові слова: методологія, просторово-процесне управління, економічний потенціал підприємства, філософія, ефективність.

Рис.: 4. Бібл.: 10.

Титикало Володимир Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра бізнес-аналітики і цифрової економіки, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Ареф’єва О. В., Васюткіна Н. В. Корпоративне управління: еволюція, становлення, розвиток : монографія. Київ : Ліра-К, 2013. 180 с.
Ареф’єва О. В. Стратегічні орієнтири інтелектуально-інноваційного процесу управління конкурентним розвитком // Адаптивне управління підприємствами в умовах неотехнологічного відтворення : монографія / за ред. О. В. Ареф’євої. Київ : ФОП Маслаков, 2020. С. 7–14.
Бех Ю. В. Філософія управління соціальними системами : монографія. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. 623 с.
Воронкова В. Г. Філософія глобалізації: соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри : монографія. Запоріжжя : Видавництво ЗДІА, 2010. 272 с.
Денисюк О. В., Гаміє А. М. Концептуальні засади управління організаційним розвитком підприємства. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 204-208. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-8_0-pages-204_208.pdf
Друкер П. Ф. Практика менеджмента / пер. с англ. М. : Вильямс, 2000. 398 с.
Кримський С. Б. Запити філософських смислів. Київ : ПАРАПАН, 2003. 240 с.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М. : Дело, 1992. 702 с.
Прохорова В. В., Проценко В. М., Чобіток В. І. Формування конкурентної стратегії підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування : монографія. Харків : УІПА, 2015. 292 с.
Прохорова В. В., Чобіток В. І. Управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств на засадах контролінгу : монографія. Харків : УІПА, 2012. 278 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру