УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Зарубіжний досвід управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності
Романенко С. С.

Романенко С. С. Зарубіжний досвід управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 14–19.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-14-19

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
В умовах військової агресії та бойових дій, що відбуваються на території України, проблеми спортивно-оздоровчої діяльності, на жаль, відходять на другорядні позиції. Значна частина об’єктів спортивної інфраструктури зруйнована ворогом, припинено тренування та проведення змагань, що загрожує втраті спортивного потенціалу країни. Галузь зазнала значного скорочення фінансування, а частина перспективних спортсменів виїхала за кордон. Дослідження показали, що наразі відсутні системні наукові та практичні розробки щодо становлення та розвитку спортивно-оздоровчої сфери в умовах бойових дій та поствоєнного періоду, що обмежує наші можливості в рамках передбачення та прогнозування на перспективу, але актуалізує подальші дослідження в цьому напрямку. Метою статті є дослідження зарубіжного досвіду управління розвитком спортивно-оздоровчої діяльності та можливості його використання в Україні. Досліджено та систематизовано досвід провідних країн щодо організації управління спортивно-оздоровчою діяльністю; визначено можливості імплементації окремих механізмів та інструментів у вітчизняну модель на сучасному етапі її реорганізації. Зазначено, що наразі базовою умовою розвитку системи є пошук найбільш оптимального балансу повноважень між державою, регіонами та приватним сектором щодо управління даною сферою, який включає переваги, з одного боку, американської моделі (насамперед у частині створення сприятливих умов для залучення приватного капіталу) та європейської моделі, – з іншого боку, що передбачає помірне державне вручання шляхом установлення пріоритетів, координації суб’єктів господарської діяльності та цільове фінансування пріоритетних напрямків. Зазначено, що визначальними рисами, які є характерними для системи управління спортивно-оздоровчою діяльністю в усіх країнах, що досягнули високих результатів у даній сфері, є насамперед: розвинута нормативно-законодавча база та інституції, чіткі державні пріоритети розвитку спорту, диверсифіковані джерела фінансування й інструменти стимулювання підприємництва, а також висока увага до підготовки кадрів і розвитку науки і техніки в галузі.

Ключові слова: зарубіжний досвід, спортивно-оздоровча діяльність, фінансування, спортивний потенціал.

Бібл.: 10.

Романенко Сергій Степанович – кандидат філософських наук, доцент, доцент, кафедра спортивних ігор, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського (вул. Старопортофранківська, 26, Одеса, 65020, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Стахів І. Регулювання ринку спортивно-оздоровчих послуг : монографія. Львів : Редакція «УП», 2017. 200 с.
Журба М. А. Зарубіжний досвід державного регулювання сфери фізичної культури і спорту. Актуальні проблеми держави і права. 2017. Вип. 79. С. 51–57. URL: http://www.apdp.in.ua/v79/9.pdf
Дрюков О. Адміністративно-правове регулювання управління спортом вищих досягнень у США (зарубіжний досвід). Фізична культура, спорт та здоров'я нації. 2020. № 10. С. 185–190. DOI: doi.org/10.31652/2071-5285-2020-10(29)-185-190
Ваторопин А. С., Аристов Л. С. Массовый и «большой» спорт: модели взаимодействия и развития. Дискуссия. 2015. № 10. С. 95–101. URL: http://www.journal_discussion.ru/publication.php?id=1485
Мединський С. В., Ківерник О. В. Використання досвіду США з організації оздоровчої рухової активності в Україні. Молодий вчений. 2017. № 3.1. С. 210–213. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/340/Текст%20статті%20Ківерник%2с%20Мединський.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Крамаренко І. С., Козаченко Л. А., Стиценко О. В., Карабін К. О. Інклюзивний туризм – інвестиційна складова економіки регіону. Агросвіт. 2020. № 11. С. 83–89. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.11.83
Zhuravel Y., Popadynets N., Irtyshcheva I. et al. Management Aspects in the Higher Education Quality Assurance System. International Conference ‘Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV’. 2021. P. 635–642. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_81
Іртищева І. О. та ін. Цифрова економіка в Україні: виклики сьогодення та завдання управління / Іртищева І. О., Крамаренко І. С., Іртищев О. С., Гарагуля А. В., Ставцов Р. В. Ефективна економіка. 2020. № 7. DOI: 10.32702/2307-2105-2020.7.18
Melikh O., Irtyshcheva I., Bogatyrev K.. Organizational and Economic Fundamentals of Development of Sports Tourism in the System of Management of Sports and Health Activities. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 5. P. 79–83. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-79-83
Melikh O., Bogatyrev K., Irtyshcheva I. Conceptual Approaches to the Development of Health-Improving Tourism. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. No. 2. P. 131–136. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-131-136

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру