УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України (на прикладі екологічної складової)
Кизим М. О., Хаустова В. Є., Бєлікова Н. В., Козирєва О. В.

Кизим М. О., Хаустова В. Є., Бєлікова Н. В., Козирєва О. В. Методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України (на прикладі екологічної складової). Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 31–42.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-31-42

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 25

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.351:621.311

Анотація:
Сталий розвиток регіонів України залежить від гармонійного поєднання трьох його складових – економічної, екологічної та соціальної. Економічна складова сталого розвитку має функціонувати з урахуванням соціальних та екологічних аспектів, що сприяє усвідомленню необхідності виваженого ставлення до навколишнього середовища та дозволяє реалізувати право кожного мешканця регіону на високу якість життя. Згідно з триєдиною концепцією сталого розвитку, в рамках якої має будуватися методичне забезпечення оцінювання складових сталого розвитку регіонів України, обґрунтування пріоритетів та напрямів підтримки соціально-економічного регіонального розвитку відбувається з урахуванням забезпечення потреб людини в чистому довкіллі. Виходячи з цього економічна діяльність, яка наносить шкоду навколишньому середовищу, має бути або обмежена, або модернізована на основі впровадження чистих та енергоефективних технологій. Метою статті є обґрунтування методичного забезпечення інтегральної оцінки складових сталого розвитку регіонів України та його практична апробація на прикладі атмосферного повітря як компоненти екологічної складової регіонального розвитку. Обґрунтовано методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України, яке передбачає реалізацію таких послідовних етапів: виділення складових сталого розвитку регіону (економічної, соціальної та екологічної); визначення компонентного складу кожної складової; обґрунтування переліку частинних показників, на основі яких надається характеристика визначених компонент кожної складової сталого розвитку; інтегральна оцінка стану певної компоненти в рамках кожної складової сталого регіонального розвитку. Розглянуто впровадження запропонованого методичного забезпечення у практику на прикладі екологічної складової сталого розвитку регіонів України та її компоненти – атмосферного повітря регіонів. Доведено, що запропоноване методичне забезпечення інтегрального оцінювання складових сталого розвитку регіонів України, яке передбачає застосування методу ентропії для розрахунку інтегральних показників, дозволяє оцінити стан визначених компонент у рамках кожної складової сталого регіонального розвитку. Надано рекомендації для регіонів України з організації моніторингу та підвищення якості атмосферного повітря.

Ключові слова: сталий розвиток регіонів, регіональна економіка, екологічна складова, методичне забезпечення, інтегральне оцінювання.

Рис.: 9. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 18.

Кизим Микола Олександрович – доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Хаустова Вікторія Євгенівна – доктор економічних наук, професор, директор, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Бєлікова Надія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра маркетингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Козирєва Олена Вадимівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра менеджменту та публічного адміністрування, Національний фармацевтичний університет (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Медоуз Д., Рандерс Й., Медоуз Д. Пределы роста. 30 лет спустя / пер. с англ. Е. С. Оганесян. М. : Академкнига, 2007. 342 с.
Meadows D. H. The Limits to Growth : A Report for the Club of Rome's Project On The Predicament of the Mankind. New York : Universe Books, 1972. 205 p.
Forrester J. W. World Dynamics. Portland, Oregon : ProductivityPress, 1970.
Du W., Chen L., Wang H. et al. Deciphering urban traffic impacts on air quality by deep learning and emission inventory. Journal of Environmental Sciences (China). 2023 (in progress). Vol. 124. P. 745–757. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jes.2021.12.035
Luksic I., Boskovic B., Novikova A., Vrbensky R. Innovative financing of the sustainable development goals in the countries of the Western Balkans. Energy, Sustainability and Society. 2022. Vol. 12. Art. no. 15. DOI: https://doi.org/10.1186/s13705-022-00340-w
Wang M., Janssen A. B. G., Bazin J. et al. Accounting for interactions between Sustainable Development Goals is essential for water pollution control in China. Nature Communications. 2022. Vol. 13. Art. no. 730. 2022. DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-28351-3
Mohammed I. N., Bolten J. D., Souter N. J. et al. Diagnosing challenges and setting priorities for sustainable water resource management under climate change. Scientific Reports. 2022. Art. no. 796. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04766-2
Брижань І. А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. № 1. С. 128–133. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2013/01/128.pdf
Долішній М. Актуальні завдання інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіонів України. Регіональна економіка. 2005. № 2. С. 7–15.
Конюхов Ю. М. Сталий розвиток регіонального господарства. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4266
Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Концепція сталого розвитку як парадигма розвитку суспільства. Проблеми економіки. 2018. № 1. С. 265–273. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-1_0-pages-265_273.pdf
Gryshova I., Kyzym M., Hubarieva I. et al. Assessment of the EU and Ukraine Economic Security and Its Influence on Their Sustainable Economic Development. Sustainability. 2020. Vol. 12. Iss. 18. DOI: https://doi.org/10.3390/su12187692
Khaustova V., Kovalova O. Analysis of the Leading Environmental Impacts of Greenhouse Gas Emissions // 6th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL-6-2019). Advances in Social Science, Education and Humanities Research. 2019. Vol. 441. P. 295–301. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.200526.043
Теоретико-прикладні аспекти декарбонізації та розвитку розподіленої електроенергетики України : монографія / за ред. М. О. Кизима. Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2020. 344 c.
Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe. NL 152, 11.06.2008. P. 1–44. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
Статистичний збірник «Довкілля України 2020» / за ред. О. Прокопенка. Київ : Державна служба статистики України, 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnav_ser_u.htm
Shmatkov D., Bielikova N., Antonenko N., Shelkovyj A. Developing an environmental monitoring program based on the principles of didactic reduction. European Journal of Geography. 2019. Vol. 10. No. 1. Р. 99–116. URL: https://ojs.eurogeojournal.eu/index.php/egj/article/view/65
A Statistical Definition of Entropy. URL: https://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/thermodynamics/notes/node56.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру