УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Трансформація фінансового сектора: чинники, форми, напрями
Примостка Л. О., Чепіжко О. В.

Примостка Л. О., Чепіжко О. В. Трансформація фінансового сектора: чинники, форми, напрями. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 84–93.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-84-93

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.012.23-044.922

Анотація:
Визначальною тенденцією останніх десятиліть стало стрімке зростання обсягів фінансового бізнесу. Очевидно, що цей новий виток розвитку сформований під впливом певних чинників, реалізується в різних формах і напрямах. У пошуку оптимального співвідношення між цими базовими компонентами стратегії розвитку фінансового сектора трансформуються, ускладнюються та набувають нового змісту. Мета статті полягає у визначенні пріоритетних напрямів розвитку вітчизняного фінансового бізнесу на основі поглибленого розуміння чинників і форм трансформаційних зрушень у фінансовій сфері. Визначено, що трансформації притаманні такі властивості, як еволюційність, комплексність, цілеспрямованість, строковість, ациклічність, адитивність. Зазначено, що трансформаційні процеси повинні мати випереджаючий характер, середньо- та довгостроковий горизонт планування та динамічно імплементувати неминучі перетворення, обираючи правильний вектор таких змін. Фінансовий сектор виступає як об’єкт трансформації. Виходячи з цього, обов’язковим є розуміння чинників, які приводять до трансформації та мети досягнення кінцевого результату трансформації. Запропоновано систематизувати їх на дві групи: такі, що приводять до трансформації фінансового сектора, та чинники, які її супроводжують. Акцентовано увагу на ризик-ландшафті трансформації фінансового сектора, що визначається характером і формою структурних, інституційних, організаційних, функціональних і регуляторних змін і проявляється у відмінностях між поставленими стратегічними цілями та реально отриманим результатом. Виділено два ключові напрями трансформації фінансового сектора – організаційний і функціональний. Організаційна трансформація передбачає перетворення інституційної структури фінансового сектора й організації ведення фінансової діяльності. Функціональна трансформація передбачає переосмислення функцій фінансового та банківського секторів, їх ролі, концепцій і правил регулювання. Обґрунтовано, що саме ці напрями потребують модернізації, оновлення та більш чіткого визначення відповідних організаційних і процедурних форм їх реалізації. За результатами узагальнення визначено перспективні напрями трансформації фінансового сектора України.

Ключові слова: трансформація, фінансовий бізнес, реорганізація, функціональна трансформація, інституційні зрушення, банк, регулювання.

Рис.: 5. Бібл.: 15.

Примостка Людмила Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Чепіжко Оксана Вікторівна – здобувач, кафедра банківської справи та страхування, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Сервіс статистики пошукових запитів Google Trands. URL: https://trends.google.com.ua/trends/?geo=UA
Zeleny M. Machine/organism dichotomy and free-market economics: Crisis or transformation? Human Systems Management. 2010. Vol. 29. P. 191–204. DOI: 10.3233/HSM-2010-0725
Herrendorf B., Rogerson R., Valentinyi A. Growth and Structural Transformations / NBER, April 2013. URL: https://www.nber.org/papers/w18996
Васильченко З. М. Трансформація діяльності комерційних банків в економіці держави : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.04.01. Київ, 2006. 32 с.
Чернюк Л. Г. Трансформаційні процеси в економіці України та її регіонах: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць ВНАУ. 2011. № 1. С. 252–256.
Азаренкова Г. М., Самородов Б. В., Олефір Є. А. Побудова стратегічних орієнтирів розвитку регіонального банківського сектора. Miedzynarodowy Zbior prac naukowych «Wspolpraca Europejska». 2015. Vol. 2. Part 2. P. 25–38.
Краснова І. В. Управління активами на інтегрованих фінансових ринках : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.081. Київ, 2018. 39 с.
Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти : монографія. Донецьк : Ноулідж, 2014. 395 с.
Трансформаційні процеси у фінансовому секторі національної економіки: теорія, методологія, моделювання : монографія / за заг. ред. О. І. Барановського. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 488 с.
Єгоричева С. Б. Інноваційна діяльність комерційних банків: стратегічні аспекти: монографія. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2010. 348 с.
Дрозд І. В. Організаційно-функціональна трансформація банківського сектора економіки України : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Київ, 2019. 255 с.
Трансформаційні процеси і регуляторна політика в економіці України : монографія / за заг. ред. Ф. О. Ярошенка. Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. 222 с.
Барановський О. І. Зміст трансформаційних процесів в економічних системах. Вісник Університету банківської справи. 2017. № 1. С. 3–14. DOI: https://doi.org/10.18371/2221-755x1(28)2017114437
Барановський О. І. Філософія безпеки : монографія : у 2 т. Київ : УБС НБУ, 2014. Т. 2 : Безпека фінансових інститутів. 715 с.
Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/regulyatori-finansovogo-rinku-zatverdili-strategiyu-rozvitku-finansovogo-sektoru-ukrayini-do-2025-roku

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру