УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни в Україні: національний і глобальний виміри
Серікова О. М.

Серікова О. М. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни в Україні: національний і глобальний виміри. Бізнес Інформ. 2022. №6. C. 94–100.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-94-100

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.11:304.2

Анотація:
Стаття присвячена дослідженню особливостей корпоративної соціальної відповідальності (КСВ), які сформувалися на виклики війни Росії та України, наслідками якої стали гуманітарні та соціально-економічні проблеми. Російсько-українська війна змінила реальність життя, у т. ч. економічного, що проявилося у спаді економічної активності підприємств, банкрутстві, зростанні безробіття, зниженні рівня доходів населення. У зв’язку з цим у статті визначено роль і значення КСВ в умовах війни для економіки України. Досліджено основні прояви КСВ та її модифікації у глобальному та національному вимірах у нових реаліях, що сформували нові напрями та критерії, якими стали фінансова допомога, гуманітарна допомога населенню; підтримка медикаментами, медичним обладнанням і медичними послугами; допомога при евакуації та розміщенні населення з районів активних бойових дій; організація сховищ для населення; допомога Збройним Силам України та територіальній обороні; сплата податків наперед; інформаційна кампанія на розповсюдження правди про війну; сприяння збереженню персоналу; релокація бізнесу; IT-підтримка – надання безкоштовного доступу до інформаційних ресурсів. Також для компанії важливо усвідомлювати відповідальність перед працівниками та партнерами, які і далі працюють, часто змінивши звичні обов’язки і перейшовши в режим роботи 24/7. Водночас принципами КСВ бізнесу стали залучення, орієнтованість на людський капітал, корпоративне волонтерство. Розвиток КСВ на виклики війни сприяє соціальній стійкості. Для посилення згуртованості українського суспільства запропоновано розвивати такі практики КСВ, як: соціальний маркетинг, корпоративне волонтерство; соціальне спонсорство; соціальне підприємництво; соціальні інвестиції, які в умовах військового часу набувають особливого значення та формують позитивний імідж бізнесу відповідно до нових суспільних цінностей.

Ключові слова: бізнес, війна, корпоративна соціальна відповідальність, гуманітарна допомога, згуртованість.

Бібл.: 20.

Серікова Ольга Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і оподаткування, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (пр. Центральний, 59a, Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93400, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Мельник С. Падіння ВВП України сповільнилося до 35-40 % – НБУ // Економічна правда. 15 червня 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/06/15/688210/
Корпоративна соціальна відповідальність // Інтернет-енциклопедія URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/Соціальна_відповідальність_бізнесу
Воwen Н. Social Responsibilities of the Businessman. N. Y. : Harper & Row, 1953. 276 p.
Carroll A. B. Corporate social responsibility: Evolution of definitional construct. Business and Society. 1999. Vol. 38. Iss. 3. P. 268–295. DOI: https://doi.org/10.1177/000765039903800303
Колот А. Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади. Україна: аспекти праці. 2011. № 3. С. 3–9.
Десять принципів Глобального договору ООН / Network Ukraine. URL: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року» від 27.01.2020 р. № 66-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-р#Text
Закликаємо бізнес підтримати Україну / CSR Ukraine. URL: https://csr-ukraine.org/
Мороз П. На яких ціннісних орієнтирах вибудовувати КСВ в умовах сучасних викликів? // Global Compact Network Ukraine. МХП Агроіндустріальний холдинг. Уроки ділової доброчесності під час війни. 2022. № 7. URL: https://www.facebook.com/global.compact.Ukraine/photos/pcb.3136535149995925/3136531253329648
Ткач В. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління підприємств сфери гостинності // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект» (м. Чернівці, 5 травня 2022 р.). Чернівці : Технодрук, 2022. С. 22–32. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/tkach6.htm
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання роботодавцю компенсацій витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні» від 20.03.2022 р. № 331. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/331-2022-п#Text
Творять історію. Як працює та допомагає ЗСУ бізнес в Україні під час війни // НВ. 16 червня 2022. URL: https://biz.nv.ua/ukr/markets/dopomoga-zsu-yak-ukrajinskiy-biznes-dopomagaye-zahisnikam-pid-chas-viyni-50246518.html
Український бізнес і війна: каталог внеску в перемогу України від CSR Ukraine / mind. 14 квітня 2022. URL: https://mind.ua/news/20239691-ukrayinskij-biznes-i-vijna-katalog-vnesku-biznesu-v-peremogu-ukrayini-vid-csr-ukraine
Рихлицький В. Бізнес в умовах війни: хто зазнав найбільших втрат та як відновлюються підприємства // Економічна правда. 23.03.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2022/03/23/684549/
Релокація на захід України: як бізнес рятує виробництво від війни // DW. 04.05.2022. URL: https://www.dw.com/uk/relokatsiia-na-zakhid-ukrainy-yak-biznes-riatuie-vyrobnytstvo-vid-viiny/a-61669236
Корпоративна соціальна відповідальність та війна в Україні // Громадський простір. 03.05.2022. URL: https://www.prostir.ua/?news=korporatyvna-sotsialna-vidpovidalnist-ta-vijna-v-ukrajini
Бойко О. Соціальна відповідальність бізнесу у період воєнного стану / European Business Association. 25.03.2022. URL: https://eba.com.ua/sotsialna-vidpovidalnist-biznesu-u-period-voyennogo-stanu/
Санкції проти Росії / Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/russian-invading/sanctions/
Польща просить Євросоюз посилити санкції проти Росії // Слово і діло. 2022. URL: https://www.slovoidilo.ua/2022/06/19/novyna/svit/polshha-prosyt-yevrosoyuz-posylyty-sankcziyi-proty-rosiyi
Перегудова Т. Соціальні трансферти: обумовленість зайнятістю у воєнній економіці України. Стратегія економічного розвитку України. 2022. Вип. 50. С. 56–70. DOI: 10.33111/sedu.2022.50.056.070

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру