УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інноваційні підходи до формування та розвитку управлінських компетентностей
Миляник Р. В.

Миляник Р. В. Інноваційні підходи до формування та розвитку управлінських компетентностей. Бізнес Інформ. 2022. №7. C. 203–210.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-203-210

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331:005.95/.96

Анотація:
Cучасні підходи до формування та розвитку управлінських компетентностей мають орієнтуватися на основні складові моделі компетентностей менеджерів (компетентності професійні та корпоративні, управлінські, транспрофесійні, цифрові, особистої ефективності керівника), принципи, цілі їх розвитку та загалом діяльності компанії. У сучасних надзвичайно складних умовах (кризи, пандемії, війни) менеджери на своєму рівні відповідальності мають реалізовувати та набувати нових здатностей підтримувати функціонування компанії чи структурного підрозділу, проєкту або напряму діяльності, протистояти новим загрозам, забезпечувати стійкість діяльності компанії та опірність кризовим процесам. Метою статті є з’ясування особливостей і систематизація ефективних інноваційних підходів до формування та розвитку управлінських компетентностей фахівців і менеджерів. Удосконалення управлінських компетентностей має відбуватися за принципом безперервності освіти та саморозвитку керівника, а вибір підходів та інструментів розвитку компетентностей має здійснюватися відповідно до потреб і цілей компанії. Важливим у сучасному мережево-цифровому світі є задіяння широкого спектра цифрових та онлайн-інструментів, потенціалу середовища та професійної взаємодії. Засобами формування управлінської компетентності є: залучення у проєктну діяльність, менторинг і/або консалтинг, коучинг, екшн-навчання, баскет-метод та інші. З точки зору формування управлінських компетентностей вкрай актуальними та затребуваними також є різні методи неформального, інформального навчання, самоосвіти. Причому в даному випадку неформальне навчання може розглядатись як відповідь на потребу в набутті управлінських компетентностей на різних етапах побудови своєї управлінської кар’єри, яку можуть відчувати люди різних професій. Доцільність та ефективність конкретних інструментів та методів розвитку управлінських компетентностей, їх особливості можуть стати предметом подальших досліджень.

Ключові слова: модель компетентностей, управлінські компетентності, безперервна освіта, саморозвиток, онлайн-навчання, коучинг, вебінар.

Рис.: 1. Бібл.: 18.

Миляник Руслан Васильович – аспірант, кафедра соціоекономіки та управління персоналом, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Kolot A. et al. Transferable competencies of HR manager under global socio-economic changes / Kolot A., Lopushniak H., Kravchuk O., Varis I., Ryabokon I. Problems and Perspectives in Management. 2022. Vol. 20. Iss. 1. P. 322–341. DOI: https://doi.org/10.21511/ppm.20(1).2022.27
Кравчук О. І., Варіс І. О., Бідна Т. О. Попит на HR-компетентності в Україні: зміни та виклики на ринку праці під час пандемії COVID-19. Social and Labour Relations: Theory and Practice. 2021. Vol. 11. Iss. 1. P. 14–30. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(1).2021.02
Luhova, V. et al. Directions to develop managerial competence in managers of different types / Luhova V., Serikov D., Liutviieva Ya., Serikova Т., Kovalova V. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. Iss. 2. P. 269–275. DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2021.23
Manxhari M., Veliu L., Jashari J. Developing models of managerial competencies of managers: a review. International Journal of Economics, Commerce and Management. 2017. Vol. V. Iss. 4. P.186–200. URL: http://ijecm.co.uk/wp-content/uploads/2017/04/5412.pdf
Employer Brand Research. 2021 Global Report. URL: https://workforceinsights.randstad.com/hubfs/REBR%202021/Randstad-Employer-Brand-Research-Global-Report-2021.pdf
Гетьман О. О., Білодід А. О. Інноваційні методи розвитку персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 17. С. 557–561. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/116.pdf
Дмитришин Л. І., Кондрацька А. С. Вплив неформальної освіти на розвиток ефективної економіки в Україні. Бізнес Інформ. 2022. № 5. C. 57–61. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-57-61
Дороніна М. С., Лугова В. М., Сєріков Д. О., Доронін С. А. Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 182 с.
Леонова С. В., Довба М. О. Коучинг як інструмент розвитку компетенцій сучасного менеджера з логістики. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 10. С. 298–304. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/10_ukr/52.pdf
Лизунова О. М., Іщенко Я. Г., Кондрашова Г. В. Використання інноваційних методів управління персоналом підприємства. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 448–456.
Лопушняк Г. С., Миляник Р. В. Управлінські компетентності керівника: сучасні виклики та детермінанти розвитку. Наукові перспективи. 2022. Вип. 7. С. 138–151. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-7(25)-138-151
Малежик П., Ткачук Г. Вебінар як форма організації практико-технічної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія «Педагогічні науки». 2019. № 4. С. 272–277. DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-272-277
Прокопишин-Рашкевич Л. М., Демків Я. В., Блинда Ю. Д. Розвиток компетентностей менеджера завдяки застосуванню коучингу в організаціях. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління». 2018. № 897. Вип. 2. С. 77–85. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/jan/15344/visnyk2018-77-85.pdf
Сєріков Д. О. Визначення напрямів розвитку управлінської компетентності керівників. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Вип. 14. Ч. 2. С. 123–127. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/16851/1/ВИЗНАЧЕННЯ%20НАПРЯМІВ%20РОЗВИТКУ.pdf
Федотова Т. А. Концептуальні основи підготовки управлінських кадрів державної служби. Науковий вісник: Державне управління. 2020. № 1. DOI: https://doi.org/10.32689/2618-0065-2020-1(3)-185-195
Хілуха О. А. Принципи компетентно-орієнтованого корпоративного управління. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 18. Ч. 3. С. 96–100. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23883/1/принципи%20компетентно-орієнтованого%20корпоративного%20управління.pdf
Хілуха О. А., Ющишина Л. О. Формування компетентностей менеджменту корпорації. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. 2. С. 20–27. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2019-2-28
Шостаківська Н. Формування управлінської компетентності засобами інтерактивних технологій як ключовий фактор у професійному становленні майбутнього фахівця закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Національної Академії Державної Прикордонної Служби України. Серія «Педагогічні науки». 2019. № 3. С. 357–370. DOI: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.92

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру