УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Про одну задачу коінтеграції торговельних зв’язків України, Азербайджану та Грузії
Алізаде А. Р. к.

Алізаде А. Р. к. Про одну задачу коінтеграції торговельних зв’язків України, Азербайджану та Грузії. Бізнес Інформ. 2022. №7. C. 49–60.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-49-60

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.86

Анотація:
У даній статті інтеграційні процеси між Азербайджаном, Україною та Грузією розглядаються через показники інтегрованості ВВП Азербайджану та торговельного обороту цієї країни з двома іншими. Усі розглянуті часові ряди є нестаціонарними. Тому побудова моделі кореляційно-регресійного аналізу призведе до отримання зміщених оцінок коефіцієнтів. Отже, виникають проблеми коректного моделювання відповідних часових рядів, складові яких призводять до відхилення від стаціонарності. У роботі використано економетричну інтеграційну методологію моделювання взаємозв’язку між нестаціонарними часовими рядами. При моделюванні коректно використовувалися економетричні методи, всі необхідні поетапні статистичні процедури для визначення порядку інтегрованості нестаціонарних часових рядів – для ідентифікації й оцінки параметрів моделі та для перевірки її адекватності та точності короткострокових і довгострокових прогнозних значень з використанням інструментів програми Excel і пакета EViews 8. Проведено аналіз емпіричних тестів на предмет їх відхилення від тренду. Визначено швидкості ліквідації дисбалансу та помітні сходження коригуючої системи з рівноважної траєкторії. Побудовано динамічну модель довгострокової рівноваги, яка дає можливість якісного прогнозування стану зовнішньоторговельної інтеграції розглянутих трьох країн і аналізу відкритості економіки Азербайджану в регіональному аспекті. У результаті побудованої моделі розроблено економетричні обґрунтовані рекомендації, що дозволяють провести динамічний аналіз ефективного державного регулювання експортно-імпортних операцій між цими країнами для балансування взаємної торгівлі.

Ключові слова: коінтеграція, механізм корекції помилок, декомпозиція дисперсій, імпульсна функція відгуку, ВВП, економетричний аналіз, часові ряди.

Рис.: 1. Табл.: 9. Формул: 5. Бібл.: 19.

Алізаде Арзу Рафік кизи – докторант, кафедра математичної економіки, Бакинський державний університет (вул. Академіка Західа Халілова, 23, Баку, Азербайджан)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Verbeek M. A Guide to Modern Econometrics. John Wiley & Sons, 2017. 520 p.
Azerbaycan Respublikasinin Dovlet Statistika Komitesinin. URL: www.stat.gov.az
National Statistics Office of Georgia. URL: www.geostat.ge/ka
Державна служба статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
Hall P. On Bootstrap Confidence Intervals in Nonparametric Regression. Annals of Statistics. 1992. Vol. 20. Iss. 2. P. 695–711. DOI: 10.1214/aos/1176348652
Berk K. N., Carey P. Data Analysis with Microsoft ExcelTM: Updated for Office 2007. 3rd ed., Duxbury Press, 2009. 608 p.
Johnson R. R. A Guide to Using Eviews with Using Econometrics: A Practical Guide. University of San Diego, 2015. 86 p.
Головань Д. В. Динамика структуры внешней торговли и международная стратегия экономического развития Украины. Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. 2012. № 3. С. 98–105.
Чеботарева Н. Н., Файзулина Ю. В. Анализ экспорта и импорта товаров и услуг в Украине. Научный результат. Серия «Экономические исследования». 2016. Т. 2. № 1. С. 57–63. DOI: https://doi.org//10.18413/2409-1634-2016-2-1-57-63
Moroz S., Nagyova L., Bilan Yu., Polakova Z. The current state and prospects pf trade relations between Ukraine and the European Union: The Visegrad vector. Economic Annals-XXI. 2017. Vol. 163. Iss. 1–2. P. 14–21. DOI: http://ea21journal.world/index.php/ea-v163-03
Калюжна Н. Г. Зовнішньоторговельна інтеграція України в умовах поглиблення міждержавних конфліктів. Проблеми економіки. 2020. № 1. С. 27–35. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-1-27-35
Оруджев Э. Г., Ализаде А. Р. Коинтеграция торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Украиной. Journal of Contemporary Applied Mathematics. 2020. Vol. 10. No. 1. P. 83–97. URL: http://journalcam.com/wp-content/uploads/2020/05/100110.pdf
Orudzhev E., Alizade A. Cointegration analysis of the impact of Azerbaijan and Ukraine GDPs on the trade turnover between these countries. Journal of International Studies. 2021. Vol. 14. No. 3. P. 274–290. DOI: https://doi.org/10.14254/2071-8330.2021/14-3/18
Ковтун Т. Д., Матвієнко А. П. Актуальні тренди міжнародної торгівлі товарами та особливості зовнішньої торгівлі України. Бізнес Інформ. 2019. № 9. C. 28–35. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-28-35
Балюк Ю. С. Фактори розвитку експортно-імпортної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2021. № 7. С. 91–100. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-7-91-100
Балюк Ю. С. Сучасні стратегії експортно-імпортної діяльності промислових підприємств та їх обґрунтування. Бізнес Інформ. 2022. № 5. C. 100–107. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-100-107
Дёгтев А. С., Маргоев А. Р., Токарев А. А. Экономика Грузии в пространстве противоречий региональных держав. Вестник МГИМО-Университета. 2016. № 2. С. 219–233. DOI: https://doi.org/10.24833/2071-8160-2016-2-47-219-233
Силагадзе А. Глобальные тенденции и некоторые вопросы экономики Грузии постсоветской эпохи // Материалы конференции «Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней. Партнерство в условиях риска и неопределенности» (г. Самарканд – Карши, 1–5 апреля 2020 г.). Самарканд, 2020. С. 381–394. DOI: https://doi.org/10.34754/EP.2020.8.8.79304
International Monetary Fund. URL: http://www.imf.org/external/Publs/ft/weo/2017/weodata/weoselagr.aspx

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру