УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка ефективності використання лізингу як засобу оновлення основних фондів підприємства
Благун І. С., Настьошин С. Є.

Благун І. С., Настьошин С. Є. Оцінка ефективності використання лізингу як засобу оновлення основних фондів підприємства. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 108–113.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-108-113

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.187.62

Анотація:
У статті проаналізовано сучасні методи оцінки ефективності використання лізингу як засобу оновлення основних фондів підприємства. Відзначено, що загалом використання кредиту є доцільнішим, якщо застава, якою позичальник хоче володіти наприкінці терміну, зберігає свою цінність після закінчення терміну дії угоди. Лізинг варто застосовувати для майна, яке швидко знецінюється (наприклад, для високотехнологічних продуктів) і не зберігає свою вартість після закінчення терміну. Показано, що для прийняття економічно обґрунтованих рішень лізингову угоду доцільно аналізувати як інвестиційний проєкт. Аргументовано, що найбільш дієвим методом оцінки ефективності лізингової угоди є підхід, який ґрунтується на оцінці ефективності лізингу порівняно із альтернативним інструментом залучення коштів для придбання майна, наприклад із кредитом. Показано, що ефективність лізингової угоди можна визначити через порівняння загальної суми, яка буде виплачена лізингодавцю, із ціною самого предмета лізингу, який можна було б купити за готівку або в кредит. Відзначається необхідність урахування податкових та інших пільг, які передбачено для лізингових операцій. Аргументовано, що аналіз ефективності лізингових операцій слід проводити із урахуванням як NPV, так і IRR шляхом використання інтегрального показника ефективності інвестування коштів у придбання основних засобів. Проаналізовано ключові відмінності лізингу від кредиту. Показано, що до основних методів оцінки ефективності лізингової операції, яка порівнюється з придбанням майна через банківський кредит, належать: порівняння внутрішньої норми прибутковості лізингової та кредитної операції; порівняння дисконтованих грошових потоків при лізингу та кредитуванні; порівняння орендної ставки з банківськими відсотками; порівняння термінів окупності обох інвестицій; порівняння прибутковості лізингових і кредитних договорів.

Ключові слова: лізинг, оцінка ефективності, ефективність лізингу, основні фонди, кредит, інвестиційний проєкт.

Рис.: 1. Табл.: 1. Формул: 3. Бібл.: 8.

Благун Іван Семенович – доктор економічних наук, професор, декан, економічний факультет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Настьошин Степан Євгенович – аспірант, кафедра математики та економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Cтатистичний щорічник України – 2020 / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2021. 455 с. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/11/Yearbook_2020.pdf
Реальний сектор економіки України в умовах системних викликів / за заг. ред. Жаліла Я. А. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2021. 53 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2021-09/analytrep_11_2021.pdf
Gransberg D. D., Rueda-Benavides J. A. The Buy, Lease, or Rent Decision. In book: Construction Equipment Management for Engineers, Estimators, and Owners. 2020. P. 195–205. DOI: 10.1201/9780429186356-8
Палієнко І. В., Кочетков В. М. Аналіз сучасних методик оцінки ефективності лізингових операцій. Актуальні проблеми економіки і управління. 2012. № 6. URL: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-1.pdf
Кишакевич Б. Ю., Мігулка О. О. Оцінка ефективності лізингових операцій у випадку ануїтетної схеми розрахунку лізингових платежів. Бізнес Інформ. 2022. № 8. C. 75–80. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-8-75-80
Гаврилюк В. М. Аналіз методик оцінки ефективності лізингових операцій. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4145
Сафронов С. О., Караван Н. А. Порівняльний аналіз критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 13. С. 36–39. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/13_2013/10.pdf
Кишакевич Б. Ю., Мігулка О. О. Методи оцінювання ефективності лізингових операцій. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 1. С. 220–227. DOI: 10.31891/2307-5740-2022-302-1-37

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру