УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів підприємства
Шкребень Р. П., Квашина Ю. А., Полозков Я. Є.

Шкребень Р. П., Квашина Ю. А., Полозков Я. Є. Теоретичне підґрунтя управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів підприємства. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 114–120.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-114-120

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.15:351.863(043.3)

Анотація:
У статті наведено теоретичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів підприємства з позицій концепції безпекоорієнтованого розвитку, ресурсного та процесного підходів. Традиційним у світовій практиці вважається ресурсний підхід, де фінансово-економічна безпека підприємства розглядається як стан ефективного використання ресурсів суб’єкта господарювання для запобігання загрозам і дестабілізуючим чинникам. Результати цих досліджень створюють методологічний базис для побудови системи управління фінансово-економічною безпекою підприємства, що формує управлінську реакцію на певні ризики та загрози за рахунок специфічних функцій та аналізу, обліку, діагностики. Комплексне дослідження стану економічної безпеки підприємства неможливе без урахування положень і принципів процесного підходу – виокремлення характеристик фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів, локалізованого оцінювання їх рівнів та впливу на поточні фінансово-економічні результати, реалізацію стратегічних цілей. Фінансово-економічна безпека бізнес-процесів забезпечується формуванням таких властивостей здійснення бізнес-процесів, як: фінансово-економічна стійкість; організаційна адаптивність; функціональна ефективність; інноваційна активність; управлінська компетентність. Вирішення зазначених завдань неможливе без застосування стратегічного інструментарію управління фінансово-економічною безпекою бізнес-процесів розвитку підприємств. За результатами аналізу досліджень характеристик видів бізнес-процесів визначено критерії-ознаки фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів підприємства.

Ключові слова: фінансово-економічна безпека підприємства, процесний підхід, бізнес-процес, принцип гармонізації, критерії-ознаки.

Табл.: 4. Бібл.: 10.

Шкребень Роман Петрович – кандидат економічних наук, викладач, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Квашина Юлія Анатоліївна – аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Полозков Ярослав Євгенович – здобувач, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (пров. Інженерний, 1-а, 2 пов., Харків, 61166, Україна)

Список використаних у статті джерел

Харрингтон Дж., Эсселинг К. С. Оптимизация бизнес-процессов: документирование, анализ, управление, оптимизация/ СПб. : Азбука, БМикро, 2003. 317 с.
Андерсен Б. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования / пер. с англ.С. В. Ариничева. М. : Стандарты и качество, 2007. 272 с.
Биннер Х. Ф. Управление организациями и производством: от функціонального менеджмента к процессному / пер. с нем. М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. 282 с.
Клевлин А. И., Моисеева Н. К. Организация гармоничного производства (теория и практика) : учебное пособие. М. : Омега-Л. 2003. 360 с.
Чорнобай Л. І., Дума О. І. Бізнес-процеси підприємства: загальна характеристика та економічна суть. Економічний аналіз. 2015. Т. 22. № 2. С. 171–182.
Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія. Київ : Лібра, 2003. 280 с.
Шкребень Р. П. Теоретичні підходи до формування економічної безпеки підприємства. Моделювання регіональної економіки. 2019. № 4. С. 178–184.
Шемаева Л. Г. Когнитивная технология анализа и моделирования стратегического развития предприятия. Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. 2005. Вип. 91. С. 134–141.
Отенко І. П., Комарков Д. В., Шкребень Р. П. Стратегічний інструментарій безпеко-орієнтованого розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 235–241. URL: https://www.problecon.com/export_pdf/problems-of-economy-2018-2_0-pages-235_241.pdf
Отенко І. П., Харнам М. В., Шкребень Р. П. Формування стратегічного потенціалу безпеко-орієнтованого розвитку підприємства. Проблеми економіки. 2020. № 4. С. 256–264. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2020-4-256-264

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру