УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні підходи до оцінювання енергоефективності національної економіки
Кишакевич Б. Ю., Настьошин С. Є.

Кишакевич Б. Ю., Настьошин С. Є. Сучасні підходи до оцінювання енергоефективності національної економіки. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 34–39.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-34-39

Розділ: Екологія та природокористування

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3

Анотація:
У статті відзначається, що енергоефективність не може бути просто розпливчастим і двозначним поняттям, яке не має точних методів оцінювання. Вона повинна мати чіткі виміри та методи оцінки. Коли виникає питання про її вимірювання або оцінку, відсутність чіткого визначення енергоефективності може призвести до того, що результати будуть відрізнятися, і їх буде важко порівняти залежно від потреб або цілей. Відзначено необхідність вироблення точного й уніфікованого визначення енергоефективності, а також її класифікації та розроблення методів вимірювання. Наголошено на тому, що високорозвинуті країни світу мають значний досвід у досягненні високого рівня енергоефективності національних економік, проте в них теж на сьогодні не розроблено уніфікованої системи показників енергоефективності на національному рівні, методів їх оцінювання та аналізу. Енергоємність ВВП виступає чи не єдиним універсальним інструментом, за допомогою якого уможливлюються міжнародні та регіональні порівняння рівнів енергоефективності національних економік. Показано, що протягом останніх років в Україні спостерігається чітка тенденція до зниження енергоємності національної економіки практично в усіх сферах. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України розробило таблиці первинних даних і методику обчислення показників енергоефективності української економіки. Первинні дані та розрахункові показники сформовано за такими секторами, як промисловість, транспорт, житло, сільське господарство, послуги. У статті показано, що останнім часом популярним інструментом оцінки енергоефективності стали методи оцінювання ефективності на основі моделювання границі ефективності, а саме, DEA- та SFA-моделі. Незважаючи на цілу низку своїх переваг, DEA-метод не бере до уваги статистичні шуми. На противагу DEA-моделям SFA-моделі використовують функцію відстані Шепарда для визначення індексу енергоефективності та враховує статистичні шуми.

Ключові слова: енергоефективність, SFA-моделі, DEA-моделі, енергоємність ВВП, показники енергоефективності, первинне споживання енергії.

Табл.: 2. Бібл.: 13.

Кишакевич Богдан Юрійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Настьошин Степан Євгенович – аспірант, кафедра математики та економіки, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (вул. Івана Франка, 24, Дрогобич, 82100, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 р. № 1818-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text
Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року» від 29.12.2021 р. № 1803-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1803-2021-p#Text
Tahir Y. et al. A Review on Hybrid Energy Storage Systems in Microgrids. In: Proceedings of the 2020 3rd International Conference on Computing, Mathematics and Engineering Technologies (iCoMET). Sukkur, Pakistan. 29–30 January 2020. DOI: 10.1109/iCoMET48670.2020.9073919
Ziolo M., Jednak S., Savi? G., Kragulj D. Link between Energy Efficiency and Sustainable Economic and Financial Development in OECD Countries. Energies. 2020. Vol. 13. Iss. 22. Art. 5898. DOI: https://doi.org/10.3390/en13225898
Ozcan K. M., Ozkan A. U. The Relationship between Energy Efficiency and Economic Performance in G20 Countries. Topics in Middle Eastern and African Economies Proceedings of Middle East Economic Association. 2018. Vol. 20. Iss. 1. 20 p. URL: http://meea.sites.luc.edu/volume20/PDFs/1.1.%20Kivilcim_Metin_Ozcan_EnergyEfficiencyinG20.pdf
Szafranko E. Assessment of the economic efficiency of energy?saving projects, methodology based on simple and compound methods. Energy Science & Engineering. 2021. Vol. 10. Iss. 2. P. 423–438. DOI: https://doi.org/10.1002/ese3.1032
De Melo C. A., Jannuzzi G. Energy Efficiency Standards for Refrigerators in Brazil: A Methodology for Impact Evaluation. Energy Policy. 2010. Vol. 38. Iss. 11. P. 6545–6550. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2010.07.032
Miketa A., Mulder P. Energy Productivity across Developed and Developing Countries in 10 Manufacturing Sectors: Patterns of Growth and Convergence. Energy Economics 2005. Vol. 27. Iss. 3. P. 429–453. DOI: 10.1016/j.eneco.2005.01.004
Горбачук В., Шулінок Г., Сирку А. До вимірювання загальної енергоефективності держав. Теорія оптимальних рішень. 2019. № 18. С. 109–115. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/161682/16-Gorbachuk.pdf?sequence=1
Ku-Hsieh C. et al. Energy Efficiency: Indicator, Estimation, and a New Idea. Sustainability. 2020. Vol. 12. Iss. 12. Art. 4944. DOI: https://doi.org/10.3390/su12124944
Показники енергоефективності / Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. 2019. URL: https://saee.gov.ua/uk/content/energyefficiencyindicators
Методика визначення енергетичної ефективності будівель : затв. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 169 від 11 липня 2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0822-18#Text
Кишакевич Б. Ю., Кубай Р. Ю, Мажаров Д. В. Ефективність діяльності банків: економічна сутність та методи оцінювання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2016. Вип. 22. С. 200–203. URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2016/22-2016/45.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру