УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності
Васюткіна Н. В., Смірнова А. С.

Васюткіна Н. В., Смірнова А. С. Формування стратегічних орієнтирів забезпечення економічної безпеки підприємства як засобу підвищення конкурентоспроможності. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 53–59.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-53-59

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.012

Анотація:
Мета дослідження полягає у формуванні стратегічних орієнтирів, які служитимуть базисом підтримки економічної безпеки підприємства задля підвищення його конкурентоспроможності. Розглянуто й узагальнено взаємозв’язок понять «економічна безпека» та «конкурентоспроможність». Обґрунтовано, що конкурентоспроможність та економічна безпека знаходяться в тісному зв’язку: поліпшення економічної безпеки веде до підвищення конкурентоспроможності. Систематизовано погляди дослідників на чинники зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на економічну безпеку діяльності суб’єкта господарювання. У результаті дослідження було проаналізовано погляди різних науковців та виділено фактори, що, на думку авторів, чинять найбільший вплив на економічну безпеку підприємства. Обґрунтовано важливість визначення факторів, адже через них виникають труднощі з аналізом і прогнозуванням діяльності, а також здійсненням стратегічного управління економічною безпекою підприємства. Визначено, що ефективне управління в будь-якій сфері діяльності може здійснюватися лише за умови формування його цілісної системи, яка призначена для вирішення основних завдань. Тому необхідною умовою забезпечення життєздатності підприємств у ринковій економіці є вдалий набір стратегічних орієнтирів в управлінні системою економічної безпеки, що запобігає руйнівному впливу зміни чинників внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства. Визначено ключові стратегічні орієнтири для побудови системи економічної безпеки підприємства. Сформовано етапи розробки діагностики стану економічної безпеки суб’єкта господарювання. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є побудова системи стратегічного управління економічною безпекою як засобом поліпшення конкурентоспроможності діяльності підприємства.

Ключові слова: стратегічне управління, економічна безпека, конкурентоспроможність, чинники впливу, стратегічні орієнтири, діагностика стану економічної безпеки.

Рис.: 2. Бібл.: 14.

Васюткіна Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра економіки повітряного транспорту, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]
Смірнова Аріна Сергіївна – студент, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Данченко О. Б., Поскрипко Ю. А., Занора В. О. Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 6. С. 112–116. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/6_ukr/19.pdf
Драгун А. О. Визначення системи чинників, що впливають на економічну безпеку підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. № 34. С. 64–71. DOI: https://doi.org/10.32782/2413-9971/2020-34-11
Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 360 с.
Грицик О. А. Зовнішні та внутрішні чинники впливу на фінансову безпеку суб’єктів господарювання на сучасному фінансовому ринку // Стратегічні орієнтири. 2012. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=1724
Кашуба Я. М. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва. Економіка та держава. 2014. № 9. С. 16–17. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2011/6.pdf
Ковалев Д., Сухорукова Т. Экономическая безопасность предприятия. Экономика Украины. 1998. № 10. С. 23–31.
Локотецька О. В. Концепція комплексної системи гарантування економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 3. С. 171–174. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-3_0-pages-171_174.pdf
Рзаєв Г. І. Характеристики конкурентоспроможності підприємства та напрями її оцінки. Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 5. Т. 2. С. 166–171. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_5_2/166-171.pdf
Романенко О. О. Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами. Економічний нобелівський вісник. 2015. № 1. С. 93–99. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/PDF/2015/14.pdf
Свірідова С. С, Толстова С. А. Сучасні інструменти стратегічного управління сільськогосподарськими підприємствами. Економіка: реалії часу. 2017. № 2. С. 109–116. URL: https://economics.net.ua/files/archive/2017/No2/109.pdf
Фатхудинов Р. А. Управление конкурентоспособностью организации. М. : Эксмо, 2004. 544 с.
Філіпковська Л. О., Матвієнко О. О. Трактування категорії економічної безпеки авіатранспортного підприємства. Економічний аналіз. 2014. Т. 16. № 2. С. 180–186.
Чорна Л. О., Чорна Н. Ю. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства – система взаємозв’язку якісних та кількісних показників розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 3. С. 15–18. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2015/5.pdf
Якубович З. В. Чинники впливу на формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства // Праці VІ Міжнародної науково-практичної конференції. Софія, 2010. С. 41–43. URL: http://www.rusnauka.com/19_DSN_2010/Economics/69971.doc.htm

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру