УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Управління економічною стійкістю логістичних підприємств
Панченко В. А.

Панченко В. А. Управління економічною стійкістю логістичних підприємств. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 60–66.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-60-66

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
Обґрунтовано концептуальні положення важливості налагодження управління економічною стійкістю логістичних підприємств. Визначено послідовність формування сукупності стратегічних пріоритетів логістичного підприємства щодо посилення економічної стійкості в умовах конкурентного середовища, яка передбачає: проведення й узагальнення результатів внутрішнього аналізу стану та динаміки розвитку підприємства, а також аналіз чинників зовнішнього конкурентного середовища; формування концептуальних засад стратегії забезпечення економічної стійкості; розроблення стратегічних цілей системи управління економічною стійкістю; розроблення та реалізацію тактичних заходів з посилення економічної стійкості. Надано характеристики головним елементам стратегії управління економічною стійкістю логістичних підприємств, а саме: меті; принципам, цілям, заходам, суб’єктам. Установлено, що головною метою управління економічною стійкістю логістичних підприємств є створення умов для безпечного функціонування, належних показників ефективності діяльності та забезпечення сталого розвитку. А її досягнення залежить від здатності дотримуватися принципів системності, гнучкості, безперервності, комплексності, збалансованості, багатоваріантності, адаптації до змін у зовнішньому конкурентному середовищі. Головні цілі управління економічною стійкістю логістичних підприємств пов’язано зі збільшенням обсягів надання логістичних послуг, забезпеченням прийнятного рівня запасу економічної стійкості, формуванням страхового та резервного фонду, здійсненням інвестицій, посиленням інноваційності. Запропоновано до заходів системи управління економічною стійкістю логістичних підприємств відносити такі: поліпшення якості та підвищення рівня конкурентоспроможності логістичних послуг; постійне планування та моніторинг фінансових результатів; постійне планування та моніторинг показників економічної стійкості; планування, проєктування та поступова заміна господарських потужностей; започаткування практики співпраці з навчальними та науково-дослідними закладами.

Ключові слова: економічна стійкість, управління, логістичне підприємство, стратегія, розвиток.

Рис.: 2. Бібл.: 11.

Панченко Володимир Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач, секція економіки та менеджменту, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (вул. Шевченка, 1, Кропивницький, Кіровоградська область, 25006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Lupak R., Boiko R., Kunytska-Iliash M., Vasyltsiv T. State Management of Import Dependency and State’s Economic Security Ensuring: New Approaches to Evaluating and Strategizing. Accounting. 2021. Vol. 7. Iss. 4. P. 855–864. DOI: 10.5267/j.ac.2021.1.023
Ilyash O., Lupak R., Vasyltsiv T., Hetmanskyi V. Models of efficiency of functioning in trading enterprises under conditions of economic growth. Bulletin of Geography. Socio-economic Series. 2021. Vol. 51. P. 7–24. DOI: https://doi.org/10.2478/bog-2021-0001
Лупак Р. Л. Розвиток підприємництва в умовах імпортонасичення внутрішнього ринку України. Підприємництво і торгівля. 2018. Вип. 22. С. 136–142. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/95/89
Панченко В. А., Панченко О. П. Теоретичне обґрунтування побудови матричної організаційної структури управління підприємством в умовах впровадження інновацій. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Серія «Економічні науки». 2021. № 65. С. 97–103. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2021-65-13
Болдирєва Л. М. Інновації в логістиці: теоретико-методологічні та практичні аспекти. Экономика Крыма. 2011. № 1. С. 18–23.
Верескля М. Р. Поняття логістичного управління як інструмент системи управління підприємством. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. 2018. № 1. С. 156–164. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/896/1/верескля.pdf
Городко М. В. Передумови та закономірності використання логістичного менеджменту. Економіка та держава. 2017. № 8. С. 80–83. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/8_2017/21.pdf
Желіховська М. Моделювання логістичної системи підприємства в умовах цифрової економіки. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2022. № 4. С. 50–55. DOI: https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-308-4-8
Кацьма В. І. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством. Економічний аналіз. 2016. Т. 23. № 2. С. 60–65. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/2474/1/10.pdf
Федькович В. І. Удосконалення логістичної діяльності на підприємстві. Економіка та держава. 2018. № 1. С. 111–113. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/1_2018/24.pdf
Шишкін В. О., Бахметова Я. Ю. Перспективи використання логістичної стратегії як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Modern Economics. 2019. № 14. С. 296–300. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V14(2019)-46

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру