УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Організаційні засади контролю розрахунків в електронній комерції
Моісеєнко С. М.

Моісеєнко С. М. Організаційні засади контролю розрахунків в електронній комерції. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 67–73.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-67-73

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.454:[004.738.5:339

Анотація:
Метою статті є вдосконалення організації контролю розрахунків в електронній комерції шляхом розробки організаційно-інформаційної моделі. Будучи перспективною та досить привабливою формою ведення бізнесу, електронна комерція характеризується специфічними ризиками: помилки в роботі програмного забезпечення, неправомірне виведення коштів, порушення авторського права, витік корпоративної інформації, шахрайство та кіберзлочини з фінансовими транзакціями, порушення захисту персональних даних та використання їх в особистих цілях тощо, що має вплив на організацію контролю розрахунків у данній сфері. Виявлено, що вдосконалення організаційних засад контролю розрахунків в електронній комерції сприятиме більш якісному проведенню контрольного заходу та позитивно відобразиться на ефективності системи управління суб’єктом електронної комерції в цілому. У результаті дослідження було розроблено й обґрунтовано організаційно-інформаційну модель, яка враховуватиме особливості даної сфери господарської діяльності та складається із шести блоків: мета і завдання контролю розрахунків в електронній комерції; об’єкти та суб’єкти контролю розрахунків в електронній комерції; система економічних показників контролю розрахунків в електронній комерції; інформаційна база контролю розрахунків в електронній комерції; методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації контролю розрахунків в електронній комерції; методичні прийоми узагальнення та реалізація результатів контролю розрахунків в електронній комерції. Використання розробки сприятиме якіснішій підготовці контрольного заходу, оптимізації контролю за часовими та вартісними параметрами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямку може бути розробка ризик-орієнтованої методики контролю в електронній комерції.

Ключові слова: електронна комерція, організація контролю розрахунків, організаційно-інформаційна модель.

Табл.: 1. Бібл.: 15.

Моісеєнко Стефані Миколаївна – аспірант, кафедра бухгалтерського обліку та консалтингу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Coppola D. E-commerce worldwide – statistics & facts. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1
E-commerce в Украине: цифры, факты, перспективы развития онлайн-торговли. URL: https://www.site2b.ua/web-blog/e-commerce-v-ukraine-cifry-fakty-perspektivy-razvitiya-onlajn-torgovli.html
Бардаш С. В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 656 с.
Герман Р. С., Діденко Ю. Ю. Теоретичні аспекти контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. № 12. Ч. 2. С. 22–25.
Даценко Г. В. Фінансово-господарський контроль за діяльністю підприємств в умовах нестабільності. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2019. Т. 24. Вип. 3. С. 78–82. URL: https://ir.vtei.edu.ua/g.php?fname=26901.pdf
Старенька О. М. Сутність та місце оперативного контролю в системі економічного контролю. Облік і фінанси. 2020. № 3. С. 114–121. DOI: https://doi.org/10.33146/2307-9878-2020-3(89)-114-121
Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії організації, методології) : монографія. Київ, 1998. 371 с.
Андронік О. Л., Воронін А. В. Можливості та загрози електронної комерції в Україні. Економіка і організація управління. 2021. Вип. 4. С. 118–130. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.11
Борейко Н. М. Специфіка електронної комерції у вітчизняному сегменті мережі Інтернет. Бізнес-навігатор. 2020. Вип. 2. С. 87–93. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.58-16
Іваненко Л. М. Маркетплейси як об’єктивний наслідок розвитку електронної комерції. Економіка і організація управління. 2021. Вип. 4. С. 178–187. DOI: https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.16
Федулова С. О. Вплив транскордонних потоків даних на зростання глобальної електронної комерції на тлі пандемії Covid-19. Європейський вектор економічного розвитку. 2021. № 2. С. 106–117. DOI: 10.32342/2074-5362-2021-2-31-9
Фінансовий аналіз : навч. посіб. / за ред. Г. В. Митрофанова. Київ : КНТЕУ, 2002. 301 с.
Закон України «Про Рахункову палату» від 02.07.2015 р. № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#Text
Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру