УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


P2P-кредитування як інноваційний інструмент розвитку кредитного ринку: зарубіжний досвід і можливості для України
Мацелюх Ю. В.

Мацелюх Ю. В. P2P-кредитування як інноваційний інструмент розвитку кредитного ринку: зарубіжний досвід і можливості для України. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 82–87.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-82-87

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7

Анотація:
У сьогоднішніх умовах, коли малий і середній бізнес має потребу в суттєвій фінансовій інвестиційній підтримці в Україні, саме Р2Р-плафторми можуть виступати тим ефективним кредитним інструментом, що дозволить створити альтернативу діючим банкам. У світі P2P- та P2B-екосистеми уже створені, стандартизовані й активно застосовуються з метою стимулювання економіки. Мета статті полягає в дослідженні зарубіжного досвіду розвитку системи Peer-to-Peer (P2P) кредитування для виокремлення та подальшого врахування можливих потенційних позитивних і негативних ефектів від просування та поширення Р2Р-платформ на фінансовому ринку в Україні. Розглянуто P2P- кредитування як одну з форм інвестування, що найбільш швидко розвиваються без участі кредитних організацій, проте яка перебуває в даний час у правовому вакуумі через відсутність спеціальних нормативно-правових актів, що встановлять правовий статус, права, обов’язки, відповідальність та гарантії учасників взаємного фінансування. Проаналізовано становлення пірингового кредитування в деяких країнах, таких як Велика Британія, США, Китай, Швеція, Німеччина, Іспанія, Естонія. На основі проведеного аналізу визначено, що за кордоном система Р2Р-кредитування перебуває в постійному розвитку. У результаті дослідження визначено, що даний вид кредитування має гарні перспективи розвитку в Україні. Виокремлено основні пропозиції для пришвидшення темпів розвитку Р2Р-кредитування: створення стабільної та зваженої нормативно-правової бази; продовження роботи щодо підвищення фінансової грамотності населення (в частині обізнаності про Р2Р-кредитування); створення стимулів для співпраці традиційних фінансових інститутів з краудлендинговими майданчиками з метою підвищення рівня кооперації та взаємодії учасників фінансового ринку.

Ключові слова: пірингове кредитування, краудфандинг, краудлендинг, однорангове кредитування, онлайн-платформи.

Бібл.: 17.

Мацелюх Юлія Вікторівна – аспірант, кафедра фінансових ринків та технологій, Державний податковий університет (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08205, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дубина М. В., Жаворонок А. В., Савчук Д. Г. Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 45. С. 145–151. DOI: https://doi.org/10.32843/bses.45-27
Заруцька О. П., Синюк А. О. Міжнародний досвід та вітчизняна практика розвитку платформ Р2Р-кредитування: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 11. Ч. 1. С. 118–123
Как FinTech-сегмент меняет банковский рынок / Всемирный обзор FinTech. URL: https://www.pwc.ru/ru/banking/ publications/fintech-changes.pdf
Концепти інноваційного розвитку підприємництва : кол. моногр. / Храпкіна В. В., Солоха Д. В., Бєлякова О. В. та ін. Київ, 2018. 263 с.
Кузьмук І. Я., Губатюк І. В. Зарубіжний досвід формування регуляторного механізму Р2Р-кредитування. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2018. Вип. 10. Ч. 2. С. 62–65. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_2_2018ua/15.pdf
Петрушенко Ю. М. Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до P2P-кредитування. Вісник Української академії банківської справи. 2014. № 1. С. 90–94. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/52989/1/Petrushenko_microcredit_rekonizm.pdf
«ПриватБанк» запустить аналог краудфандингової платформи. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2016/03/14/privatbank-zapustit-analog-kraudfandingovoyi-platformi/
P2P кредитування. Що це таке і чи працює воно в Україні? URL: https://finance.ua/ua/credits/r2r-kreditovanie
Стрільчук Ю. І. Інноваційні підходи до банківського кредитування населення. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 8. С. 684–689. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/114.pdf
Тарасюк М. В., Кощеєв О. О. Інновації в глобальній цифровій фінансовій сфері: оцінка трансформацій. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 131. С. 94–110.
Чечоткін В. В., Пристемський О. С. Альтернативне кредитування в аграрному секторі економіки України: P2P-кредитування фермерів. Бізнес Інформ. 2020. № 3. С. 98–103. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-3-98-103
Hofmann W. China’s P2P lending nightmare leaves investors with 3 sobering lessons. URL: https://sg.news.yahoo.com/china-p2p-lending-nightmare-leaves-investors-3-sobering-082437058.html
International Peer to Peer lending sites. URL: https://www.globalp2plending.com/en/blog/entry/peerto-peer-lending-for-international-investors/
Liu M. Internet Finance and Regulation in China / Fung Global Institute, August, 2015. URL: http://www.asiaglobalinstitute.hku.hk/en/wp-content/uploads/2015/08/FGI-Report-Internet-Finance-part-I-Main-Report-2.pdf
Sadzius T., Sadzius L. Crowd funding regulation in the Baltic Region. International Journal of Business and Social Science. 2018. Vol. 9. No. 2. P. 99–110. URL: https://www.ijbssnet.com/journals/Vol_9_No_2_February_2018/11.pdf
Bednorz J. The History of P2P Lending. URL: https://p2pmarketdata.com/blog/p2p-lending-history/
Peer to Peer (P2P) Lending Market Size to Surpass US$ 705.81 Bn by 2030. URL: https://www.globenewswire.com/en/news-release/2022/04/27/2430044/0/en/Peer-to-Peer-P2P-Lending-Market-Size-to-Surpass-US-705-81-Bn-by-2030.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру