УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


До питання про класифікацію індикаторів фондового ринку
Чорна А. В., Шуба О. А.

Чорна А. В., Шуба О. А. До питання про класифікацію індикаторів фондового ринку. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 88–95.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-88-95

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.761

Анотація:
Метою статті є створення нового підходу до класифікації показників діяльності фондового ринку в економічній теорії. Запропоновано три групи показників, серед яких показники попиту та пропозиції, розвиненості фондового ринку та локалізації. Група показників попиту та пропозиції створена на базі стандарту аналізу ринку в маркетингових дослідженнях і включає: ємність, капіталізацію, оборот фондового ринку, фондові індекси, P/E індекс. У рамках даної групи також пропонується до застосування показник частки IPO в капіталізації фондового ринку, який демонструє ступінь відкритості ринку й інвесторів до нових компаній і протиставляється характеристиці консерватизму фондового ринку. Окремо розглянуто фондові індекси та схематично створено їх класифікацію за методом розрахунку, у рамках якої наведено фондові індекси, розраховані за методом середньої арифметичної простої, середнього геометричного та середнього арифметичного зваженого. Продемонстровано належність найбільших існуючих фондових індексів до певного виду за розрахунком. Наведено практичне пояснення різних підходів до методології визначення фондових індексів. У другій групі показників розвиненості виділено: ліквідність, прибутковість, волатильність і концентрацію фондового ринку, за якими можна оцінювати не тільки якісні характеристики, а й рівень розвитку фондового ринку. Третя група створена за ознакою локалізації, яка транслює характеристики фондового ринку залежно від його географічної приналежності. До даної групи віднесено: ступінь розвиненості акціонерного капіталу, відкритість, транспарентність фондового ринку, рівень ризику країни, індекс інвестиційної привабливості, індекс привабливості венчурних і прямих інвестицій. Виявлено, що певні індикатори визначають рівень інших показників у рамках даної групи. Для кожної з трьох груп показників досліджено сутність індикатора, методологію розрахунку, застосування. Також наведено пояснення ознаки, за якими індикатори були віднесені до певної групи показників у запропонованому підході до їх класифікації.

Ключові слова: фондовий ринок, класифікація показників фондового ринку, індикатори діяльності фондового ринку, фондові індекси.

Рис.: 2. Бібл.: 26.

Чорна Анна Валеріївна – магістр, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Шуба Олена Артурівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дубницький В. Ю., Шкодіна І. В. Прогнозування індикаторів фондового ринку з урахуванням фрактальних властивостей часового ряду спостережень. Бізнес Інформ. 2012. № 3. C. 187–190. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-3_0-pages-187_190.pdf
Дослідження ринку : конспект лекцій / укладачі: Г. А. Мішеніна, Ю. Т. Матвєєва. Суми : Сумський державний університет, 2015. 185 с.
Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник. Київ : Лібра, 2002. 705 с.
Безугла Л. С., Ільченко Т. В., Юрченко Н. І. Маркетингові дослідження : навч. посіб. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. 300 с.
Metadata Glossary. URL: https://databank.worldbank.org/metadataglossary/jobs/series/CM.MKT.LCAP.GD.ZS
Ананьєв М. Параметри глобального біржового ринку цінних паперів. Ринок цінних паперів України. 2013. № 7–8. С. 71–80.
WFE Derivatives Report 2021 / World Federation of Exchanges. April 2022. URL: https://www.world-exchanges.org/storage/app/media/2021%20Annual%20Derivatives%20Report.pdf
Базилевич В. Д., Шелудько В. М., Вірченко В. В. Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. Київ : Знання, 2015. Кн. 1. 621 с.
Болдуєва О. В. Методичні підходи аналізу розвитку фондового ринку в контексті інституційних змін. Бізнес Інформ. 2012. № 6. С. 28–31. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-6_0-pages-28_31.pdf
How to Calculate Roi to Justify a Project / Harvard Business School Online. URL: https://online.hbs.edu/blog/post/how-to-calculate-roi-for-a-project
Index Mathematics Methodology / S&P Dow Jones Indices. August 2022. URL: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-index-math.pdf
Market Concentration. Directorate for financial and enterprise affairs competition committee / Organisation for Economic Co-operation and Development. 20.04.2018. URL: https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2018)46/en/pdf
HH Market Concentration Index / The World Bank. URL: https://tcdata360.worldbank.org/indicators/hh.mkt
Hayes A. Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) // Investopedia. 28.06.2022. URL: https://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp
Saar A., Lybek T. Measuring Liquidity in Financial Markets. IMF Working Paper. 2002. 64 p. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2002/wp02232.pdf
Захаркін О. О., Захаркіна Л. С., Шамкало К. Ю. Порівняльний аналіз волатильності українського та американського фондових ринків з урахуванням часового горизонту інвестування. Приазовський економічний вісник. 2019. № 1. С. 166–171. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/82377/1/Zakharkin_Shamkalo.pdf
Кравчук І. С. Сучасні підходи до оцінки волатильності на ринку фінансових інструментів. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 40–47. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/1_2017/9.pdf
Emerging Stock Markets Factbook 1998: The World's Leading Source of Information on Financial Markets in the Developing World. Washington D.C. : International Finance Corporation (IFC), 1998. 348 p.
Market capitalization of listed domestic companies (current US$) / The World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?locations=US
Kose M. A., Prasad E. Capital Accounts: Liberalize or Not? / International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/capital.htm
The liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View / International Monetary Fund. 14.11.2012. URL: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/111412.pdf
Williams R. T. An Introduction to Trading in the Financial Markets. Trading, Markets, Instruments, and Processes. Elsevier Inc., 2011. 336 p.
Transparency Directive / European Securities and Markets Authority. URL: https://www.esma.europa.eu/regulation/corporate-disclosure/transparency-directive
Country Risk Service / Moody’s Analytics. URL: https://www.moodysanalytics.com/product-list/country-risk-service
Global Attractiveness Index 2021 / The European House Ambrosetti. URL: https://www.ambrosetti.eu/en/news/global-attractiveness-index-2021/
Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index / Harvard Business School Online. URL: https://www.library.hbs.edu/citations/venture-capital-private-equity-country-attractiveness-index

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру