УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні постулати оподаткування юридичних осіб суб’єктів малого бізнесу
Мартинюк Г. П., Подорожній Д. І.

Мартинюк Г. П., Подорожній Д. І. Теоретичні постулати оподаткування юридичних осіб суб’єктів малого бізнесу. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 96–101.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-96-101

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.025

Анотація:
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних постулатів спрощеної системи оподаткування. У процесі наукового дослідження для досягнення мети передбачається вирішити такі завдання: дослідити функціонування механізму адміністрування єдиного податку суб’єктів малого бізнесу; означити сферу можливості сплати єдиного податку; розмежувати оподаткування єдиним податком юридичних осіб на етапи. У результаті дослідження встановлено, що спрощена система оподаткування стала найбільш дієвим інструментом посилення ділової активності підприємств, а розробка новітніх інструментів оподаткування та побудова комплексної системи оподаткування малого бізнесу дозволяє суб’єктам малого бізнесу, у тому числі юридичним особам, сплачувати податкові зобов’язання із найменшими витратами. Оподаткування підприємств малого бізнесу можна розглядати в різних тлумаченнях: політичному (розвиток територій), суспільно-політичному (відродження середнього класу), соціальному (збільшення робочих місць і доходів) та економічному (виробництво ВВП). Так, трактування сутності оподаткування підприємств малого бізнесу можна розглядати з позиції триєдиного підходу, що характеризує його як явище, процес і систему. Аргументовано, що організацію оподаткування через сплату єдиного податку юридичною особою можна розмежувати на шість етапів, серед яких: вибір форми оподаткування та подання заяви на реєстрацію; визначення розміру доходу, що надає можливість бути платником єдиного податку; отримання дозвільного документа – Витягу із реєстру; декларування та сплата єдиного податку для формування дохідної частини місцевого бюджету. Обумовлено, що формування системи податкового контролю та його періодичність залежить від ступеня ризику діяльності платників єдиного податку.

Ключові слова: суб’єкт малого бізнесу, юридична особа, спрощена систем оподаткування, єдиний податок, податкові заходи, адміністрування єдиного податку.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Мартинюк Галина Петрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Подорожній Дмитро Іванович – магістрант, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)

Список використаних у статті джерел

Делас В. А., Грицаюк А. В. Актуальні проблеми та напрями реформування спрощеної системи оподаткування в Україні. Інтернаука. 2018. № 5. URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15209421251472.pdf
Коба О. В., Шинкар Л. Ю. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткування: особливості застосування, проблеми та напрями їх вирішення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 25. Ч. 1. С. 116–120. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/25655/1/Коба%20О.%20В.%2с%20Шинкар%20Ю.%20Л..pdf
Олейнікова Л. Г., Точиліна І. В. Спрощена система оподаткування малого бізнесу в Україні як форма державної підтримки. Наукові праці НДФІ. 2019. Вип. 4. С. 108–124. DOI: https://doi.org/10.33763/npndfi2019.04.108
Онісіфорова В. Ю., Сідельнікова В. Ю. Спрощена система оподаткування: сучасний стан, переваги, недоліки та перспективи. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2019. № 2. С. 158–166. URL: https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3961/1/Сідельникова%20В.К.%20Спрощена%20система%20оподаткування.pdf
Проскура К. П., Горбуненко Л. В. Особливості і проблемні аспекти практичного застосування спрощеної системи оподаткування. Економічний аналіз. 2014. Т. 17. № 1. С. 146–159. URL: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/556/350
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
Рейкін В. С. Вплив податкової детермінанти на тінізацію національної економіки. Інтелект XXI. 2017. № 6. С. 97–100. URL: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_6/20.pdf
Рейкін В. С. Спрощена система оподаткування як компроміс детінізації економіки. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 8. Ч. 2. С. 11–13.
Синчак В. П. Особливий механізм справляння податків і зборів в умовах функціонування спрощеної системи оподаткування. Облік і фінанси. 2020. № 2. С. 103–113. URL: https://afj.org.ua/ua/article/753/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру