УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційАлєксєєв Ігор Валентинович

Дата народження: 15 грудня 1952 р.

Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Академії економічних наук України.

Місце роботи: Національний університет «Львівська політехніка», Інститут економіки та менеджменту, завідувач кафедри фінансів (м. Львів, Україна)

Премії та нагороди:
Заслужений працівник освіти України (2016);
Подяка Прем’єр-міністра України з нагоди 165-річчя з дня заснування Національного університету «Львівська політехніка» (2009);
Відзнаки Міністерства освіти і науки України: Знак «Петро Могила» (2009 р.), відмінник освіти України (2004);
Почесні грамоти Міністерства освіти України (1999; 2006)

Сфера наукових інтересів: проблеми фінансово-кредитної підтримки сталого економічного розвитку в процесі науково-технічної підготовки виробництва.

Опубліковано понад 300 наукових статей, понад 30 монографій в Україні та за кордоном.

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6618-3100
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=o0uzjJgAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189350929
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/2032248/ihor-alieksieiev/

Найбільш значущі наукові й учбово-методичні роботи:
Монографії (розділи у монографіях):

 1. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки : кол. моногр. Дніпропетровськ : Пороги, 2016. Підрозділ 9.1. Алєксєєв І. В., Бондарчук М. К., Волошин О. П. Розроблення класифікатора елементарних циклів управління в умовах санації для різних структур підприємницького бізнесу. С. 31–40.
 2. Алєксєєв І. В., Партин Г. О., Дідух О. В. Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств : монографія. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2015. 152 с.
 3. Розділ Алєксєєв І., Яструбський М. Облік і оцінка грошових потоків у період економічного спаду та інфляційних процесів // Wybrane zagadnienia wspolczesnej rachunkowosci w Polsce i na Ukrainie. Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2015. S. 63–72.
 4. Алєксєєв І. В., Урікова О. М. Інформаційний ресурсний менеджмент корпоративних підприємств : монографія. Львів : Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2014. 204 с.
 5. Алєксєєв І. В., Ільчук П. Г., Бондаренко Л. П., Коць О. О., Топій І. І., Тревого Л. С. Пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств : монографія. Львів : Вид. ПП Сорока Т.Б., 2013. 292 с.
 6. Alieksieiev I. V., Kuznetsov Ya. V., Yastrubskyy M.Ya. Analysis of financial reporting indicators in the context of adjustment of western business models to the Ukrainian market (3.1) // Accounting and analytical support of the management system of an enterprise : collective monograh / еd. by: prof. A. Zahorodniy and prof. H. Ronek. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2013. P. 201–217.
 7. Кузьмін О. Є., Алєксєєв І. В., Сай Л. П., Коць О. О. Інноваційний розвиток підприємства на стадії науково-технічної підготовки виробництва: особливості планування та організування : монографія. Львів : Растр-7, 2012. 256 с.
 8. Алексеев И. В. Совершенствование практики налогообложения в сфере кредитной кооперации Украины (п. 5.7) / Налоговые системы. Методология развития: монография для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и налогообложение», «Финансы и кредит» / [И.А. Майбуров и др.]; под ред И. А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463 c. (Серия “Magister”). С. 394–404.

Наукові статті:

 1. Alieksieiev I., Mazur A., Zhelizniak R. The cluster of innovation activity tax incitement: formation and financing. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2017. Vol. 1. No. 22. P. 328–335 (Web of Science).
 2. Алєксєєв І. В., Чубка О. М., Ливдар М. В. Стратегічні орієнтири державної фінансової політики щодо оборотного капіталу промислових підприємств. Бізнес Інформ. 2016. № 11 (466). C. 270–275. 0,26 ум.д.ар. (Index Copernicus International, РИНЦ).
 3. Алєксєєв І. В., Паранчук С. В., Червінська О. С., Синютка Н. Г. Управління податковим навантаженням підприємств. Регіональна економіка. 2016. Т. 82, № 4. C. 145–152.
 4. Alieksieiev I. V., Fedevych L. S. Activities of business associations and analyzing issues affecting her. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series «Economics». 2015. Issue 14. Part 2. P. 39–42.
 5. Alieksieiev I. V., Moroz N. V. Classification system problems housing management. Communal economy of cities. 2015. No. 122. P. 42–49.
 6. Fedevych L. S., Alieksieiev I. V. Economic Analysis of organizational principles of investment activity of business associations. Technology of production and reserves audit.. 2015. № 6/5 (26). P. 10–15.
 7. Alieksieiev I., Khoma I. Transformation of strategic management of the enterprise at the bifurcation point in terms of the emergence of business conflicts nternational сonference on informatics, management engineering and industrial application (IMEIA 2016), April 24–25, 2016, Phuket, Thailand. 2016. С. 116–124 (Web of Science).
 8. Urikova O., Aleksieiev I., Greus M., Ivanochko I. Synergy of services within SOA. Emerging ubiquitous systems and pervasive networks : proceedings of the 7th International conference, September 19–20 2016, London, United Kingdom. 2016. С. 182–186 (Scopus).
 9. Мороз Н. В., Алєксєєв І. В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 5 (179). С. 246–253 (Scopus).

Контактна електронна адреса: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру