УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційГавкалова Наталія Леонідівна

Дата народження: 29.04.1974 р.

Доктор економічних наук, професор

Місце роботи: ДВНЗ «Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця» (Україна, Харків), завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки.

Сфера наукових інтересів:
– економіка підприємства;
– регіональна економіка: теорія та практика;
– формування соціально-економічного механізму ефективності менеджменту персоналу;
– формування та ефективне використання інтелектуального, людського і соціального капіталу;
– публічне адміністрування: методологія та концепція формування

Загальна кількість публікацій – близько 300 публікацій, з яких 15 монографій, 6 підручників, 4 навчальних посібники, з яких 3 – з грифом Міністерства освіти і науки України.

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2552-2131
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=QR37KsEAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56328233300
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/1609135/gavkalova-nataliia/

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Smalskys, V., Stasiukynas A., Gavkalova N., Laseviciute U. Problems in managing the implementation of education policy in Lithuania: The role of small municipalities. Revista Espasios. 2019. Vol. 40 (No. 26). P. 11. URL: http://www.revistaespacios.com/a19v40n26/19402611.html (Scopus)
 2. Gavkalova N. L., Amosov O. Аrchetypes in the activities of the united territorial communities. Public management. 2019. No. 3 (16). Р. 57–68.
 3. Gavkalova N., Babenko K., Zolenko A. Formation of Information-Analitical System for Monitoring of the Economic Development of Territories. International Journal of New Economics and Social Sciences. 2019. No. 1 (9). P. 197–206.
 4. Gavkalova N. L., Kolupaieva I. V. Decentralization of public administration in the process of building a democratic society. Public Policy and Adpinistration. 2018. Vol. 17. No. 2. Р. 216–225. URL: https://www3.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/4725 (Scopus)
 5. Gavkalova N. L., Amosov O. Yu. The influence of archetypes on social transformations. Public management. 2018. No. 3 (13). Р. 62–74. DOI: 10.31618/vadnd.v1i14.99
 6. Gavkalova N. L., Kolupaieva I. V., Barka Z. M. Analysis of leverages’ efficiency in the context of state regulatory policy implementation. Economic Annals–XXI. 2017. No. 165 (5–6). Р. 41–46. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annalspdf/DOI/ea-V165-09.pdf (Scopus)
 7. Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А. Застосування проектно-орієнтованого підходу до регіональних систем публічного адміністрування. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. 2017. №2 (1224). С. 58–63. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/28195
 8. Гавкалова Н. Л. Регіональна кластеризація в контексті енерговикористання та забезпечення екологічної безпеки. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. № 18. С. 230–235.
 9. Гавкалова Н. Л. Місце кластерної стратегії в забезпеченні економічного розвитку. Інфраструктура ринку : електрон. наук.-практ. журнал. 2017. Вип. 7. С. 77–82.
 10. Гавкалова Н. Л., Власенко Т. А. Formation the systematic basis of synthesized capital. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 4 (178). С. 8–16. URL: http://eco-science.net/downloads.html (Scopus)
 11. Вступ до публічного адміністрування : навч. посіб. / за заг. ред. Н. Л. Гавкалової. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 372 с. URL: http://www.repository.hneu.edu.ua
 12. Гавкалова Н. Л., Амосов О. Ю., Болотова О. О. Соціальна відповідальність влади і бізнесу як умова сталого розвитку // Стійкий розвиток в умовах соціально-орієнтованої економіки : кол. моногр. / за ред. В. В. Прохорової. Харків : Смугаста тип., 2016. С. 16–25. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/12964
 13. Гавкалова Н. Л., Амосов О. Ю. Еволюція публічного управління як результат розвитку інституційної теорії // Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 травня 2016 р.) / за заг. ред. А. П. Савкова, М. М. Білинської, С. В. Загороднюка. Київ : НАДУ, 2016. С. 194–198. URL: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12962?mode=full
 14. Gavkalova N. L., Kolupaeva I. V. Deregulation of the Ukrainian Economy: problems and peculiarities of further implementation. HORIZONS International Scientific Jornal. Series A. Social Science and Humanities. Bitola. 2016. P. 389–398.
 15. Гавкалова Н. Л., Амосов О. Ю. Public administration in Ukraine: present development // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (25 листопада 2015 р.). Полтава : ПолНТУ, 2015. С. 21–26.
 16. Гавкалова Н. Л., Шумська Г. М. The necessity of state regulation of Socio-Economic Development of Ukraine’s Regions // Материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения П. О. Сухого (г. Гомель, 26–27 ноября 2015 г.). Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2015. С. 41–43.
 17. Забезпечення регіонального розвитку екологічного суспільства засобом створення системного базису синтезованого капіталу : монографія / за заг. ред. Н. Л. Гавкалової. Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 304 с. http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13408

Контактна адреса: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру