УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційКизим Микола Олександрович

Дата народження: 17 вересня 1955 р.

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений економіст України

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна, м. Харків), директор.

Премії та нагороди:

 • знак Міністерства освіти та науки України «За наукові досягнення» (2005);
 • золотий знак Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (2008);
 • заслужений економіст України (2009);
 • подяка Харківської обласної ради «За вагомий внесок у розвиток науки» до 90-річчя заснування Національної академії наук України (2009);
 • подяка Харківської обласної ради «За вагомий внесок у розвиток науки» (2010);
 • медаль «Двадцять років незалежності України» (2011);
 • орден «За заслуги» 3-го ступеня (2013);
 • лауреат Державної премії НАН України ім. М. І. Туган-Барановського за цикл робіт «Високотехнологічні складові промислової політики в Україні» (2014);
 • член-кореспондент Національної академії наук України (2015);
 • пам’ятна відзнака на честь 100-річчя НАН України (2018).

Сфера наукових інтересів:
- асоціація України з ЄС, напрямки розвитку та співробітництва;
- модель суспільства, кризові явища в суспільстві та реформи;
- кризові явища в економіці та їх раннє розпізнавання;
- енергетична безпека й енергоефективність економіки;
- промислова політика та пріоритети модернізації економіки;
- конкурентоспроможність національної економіки та забезпечення економічної безпеки держави.

Опубліковано понад 500 наукових праць, з них понад 90 монографій.

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8948-2656
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/3118229/mykola-kyzym/publications/
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3zMOsdYAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216130870
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kyzym_O

Найбільш важливі наукові праці:

Наукові статті:

 1. Kyzym M., Khaustova V. Cluster Format for Arranging and Implementing Industrial Policy. ACTA INNOVATION. 2015. No. 17. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2015/nr-17/311.html
 2. Kyzym M., Matyushenko I., Polyakova O., Shlykova V., Moiseienko Yu. Benchmarking Study of the Global and Ukrainian Trends in Nanotechnologies’ Scientific Research for the Future NBIC-Society. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 13 (2). Р. 1–24, Article no.BJEMT.24812
 3. Кизим М. О., Козирєва О. В. Оцінка ?-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України. Проблеми економіки. 2016. № 3. С. 104–114.
 4. Kyzym M., Khaustova V. Industrial Policy and Features of Industrial Development in Countries Belonging to Integration Associations – The European Union and The Customa Union. ACTA INNOVATION. 2016. No. 18. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-18/387.html
 5. Kochanska E., Kyzym M., Khaustova V., Klimek A. R., Adamkiewicz I. The Benchmarking Analysis of Prospects for Development of Cluster Initiatives in Poland and Ukraine. ACTA INNOVATION. 2016. No. 21. P. 26–50. URL: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/405/ nr_21_26_50.pdf
 6. Кизим М. О., Козирєва О. В., Хаустова В. Є. Еволюція регіональної політики в Європейському Союзі. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4. С. 189–200. URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19029 (Web of Science).
 7. Kyzym M., Rudyka V. Analysis of the theoretical and methodological support of the study of energy security of the country. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2018. № 4/5 (42). С.18–23. DOI: 10.15587/2312-8372.2018.141148
 8. Кизим М. О., Мілютін Г. В. Оцінка поточного стану і визначення можливостей вітчизняного енергетичного машинобудування по забезпеченню модернізації українського сектора електрогенерації. Проблеми економіки. 2018. № 2. С. 105–120.
 9. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 28–45. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/problems-of-economy-2019-1_0-pages-28_45_9.pdf DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45
 10. Kyzym M., Reshetniak O., Lelyuk О. Simulating Development of Science in a Country with the Use of the Cognitive Approach // SHS Web Conf. Fifteenth Scientific and Practical International Conference «International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics» (NTI-UkrSURT 2019). 2019. Vol. 67. URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_01008/ shsconf_NTI-UkrSURT2019_01008.html (Web of Science). DOI: https://doi.org/10.1051/shsconf/20196701008
 11. Сумець О. М., Кизим М. О., Сиромятников П. С., Козирєва О. В., Цвірко О. О. Фінансові потоки в логістичних системах виробничих підприємств. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. Vol. 3. No. 30. P. 165–175. URL: http://fkd.org.ua/article/view/179529/180345 (Web of Sciences).

Монографії:

 1. Кизим Н. А., Горбатов В. М. Качество жизни населения и конкурентоспособность Украины и стран ЕС. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2005. 164 с.
 2. Адаптивные модели в системах принятия решений : монография / под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2007. 368 с.
 3. Кизим Н. А., Узунов В. В. Программно-целевой подход к государственному управлению социальной напряженностью в регионах страны : монография. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2008. 204 с.
 4. Кизим Н. А., Зинченко В. А. Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий : монография. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2009. 184 с.
 5. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Полтарак Н. І. Оцінка якості цільових програм державної підтримки розвитку малого бізнесу : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2009. 328 с.
 6. Кизим М. О. Промислова політика та кластеризація економіки України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 304 с.
 7. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку і комерціалізації нанотехнологій в економіках країн світу та України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2011. 392 с.
 8. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Козирева О. В., Хаустова В. Є., Омаров Ш. А. Оцінка наслідків входження України до СОТ : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. 120 с.
 9. Кизим М., Матюшенко І., Шпілєвський В., Хаустова В. та ін. Оцінка можливостей розширення і заміщення ринків збуту для продукції підприємств реального сектора України : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 280 с.
 10. Кизим М. О., Іванов Ю. Б., Зінченко В. А. Дерегуляторна політика в Україні в 2013 році: оцінка та шляхи поліпшення : наук.-аналіт. доповідь Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014.120 с.
 11. Кизим М. О., Бернацький П. Й., Губарєва І. О. Забезпечення економічної безпеки України за рахунок зниження рівня корупції : монографія / за заг. ред. М. О. Кизима. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2014. 184 с.
 12. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В., Данова М. О. Форсайт-прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нано-технологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 272 с.

Контактна адреса: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру