УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Аннотированный каталог (2022)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференцийКорнеев Владимир Викторович

Дата рождения: 27 августа 1959 г.

Доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины, член Экспертного Совета при Совете Национального банка Украины, член Общественной коллегии при Совете Национального банка Украины, член Консультативно-экспертного совета при НКЦБФР; член Рабочей группы по вопросам совершенствования инвестиционного законодательства при Госинвестиций; член Рабочей группы по вопросам пруденциального надзора за небанковскими финансовыми учреждениями Нацкомфинуслуг.

Место работы: Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики Министерства экономического развития и торговли Украины (г. Киев).

Сфера научных интересов:
финансовая стабильность, финансовые и фондовые рынки; денежно-кредитная система; банки и небанковские финансовые учреждения; государственный и корпоративный долг;инвестиционные и кредитные операции; сделки с ценными бумагами.

Автор более 130 научных и учебно-методических работ, в том числе 2 индивидуальные монографии и участие в 8 коллективных монографиях.

Ссылки:
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0654-5311
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3zFmyVwAAAAJ&hl=ru&authuser=1
Scopus: https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56530356800

Наиболее значимые научные работы:

 1. Корнєєв В.В. Кредитні та інвестиційні потоки капіталу на фінансових ринках. Монографія. – К.: НДФІ, 2003. – 376 с.
 2. Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. – К.: Основа, 2007. – 192 с.
 3. Корнєєв В.В. Фінансові інновації на ринках з фіксованою дохідністю // Інноваційний ресурс господарського розвитку: Монографія – К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – С.93–107. – 1,0 друк. арк.
 4. Корнєєв В.В. Оцінка посередницьких послуг у банківському секторі фінансового ринку України // Розвиток банківської системи України: Монографія – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2008. – С. 16 – 77; 98–103.
 5. Корнєєв В.В. Стійкість фінансових ринків в умовах відкритої економіки // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: Монографія: у 2-х част. – К.: КНТЕУ, 2008. – Т.2. – С. 233–247.
 6. Корнєєв В.В. Капіталізація фінансового сектора // Капіталізація економіки України: Наукова доповідь – К.: Ін-т екон. і прогнозув., 2007. – С. 83–97, 131-133, 133-136.
 7. Корнєєв В.В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації // Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні: Монографія – Донецьк: Юго–Восток, 2010. – С. 120–139.
 8. Корнєєв В.В. Оцінка сучасного стану фінансових ринків України; Регулятивні та фінансові інструменти кризового і посткризового банківського менеджменту // Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення: Монографія – К., Ін-т екон. і прогнозув., 2010. – С. 197–206; 357–377.
 9. Корнєєв В.В. Біхевіористські фінанси як новий аспект реалізації фінансових відносин // Фінансовий механізм структурної модернізації економіки України: Mонографія. – Ірпінь: Вид-во НУДПСУ, 2013. – С. 95–107.
 10. Корнєєв В.В. Аналіз фінансів недепозитних корпорацій: інститути спільного інвестування, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, кредитні спілки, лізингові, факторингові та інші компанії // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 84– 99.
 11. Корнєєв В.В. Зміна ролі держави у формуванні фінансових інститутів та інституцій // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 214– 218.
 12. Корнєєв В.В. Вплив економічної ментальності на фінансову поведінку вітчизняних домогосподарств // Фінанси інституційних секторів економіки України/ за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 13. Корнєєв В.В. Напрями посилення захисту прав споживачів фінансових послуг в Україні // Фінанси інституційних секторів економіки України / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 426-428.
 14. Корнєєв В.В. Світова практика врегулювання боргових криз та коригування ризиків державного боргу // Боргова стійкість державних фінансів / за ред. Т.І.Єфименко, М.М.Єрмошенка. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2014 р. – С. 401-414.
 15. Корнєєв В.В. Перспективи стимулювання кредитування економічного розвитку // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 16. Корнєєв В.В. Розвиток державних банків // Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності: Монографія / О.В.Дзюблюк, В.В.Корнєєв, В.І.Міщенко та ін.; за ред. О.В.Дзюблюка. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 298 с.
 17. Корнєєв В.В. Інституційна роль банків розвитку у формуванні кредитних передумов стабілізації економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – № 1. – С. 99–109. – 0,5 д.а.
 18. Корнєєв В. В., Хомутенко А.В. Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України // Стратегічні пріоритети. – 2016. – № 1.– С. 62-68.
 19. Корнєєв В.В. Банки розвитку і перспективи відновлення кредитування економіки / В.В. Корнєєв, А.В. Нікітін / Фінанси, облік і аудит. – 2016, вип. 1 (27). С. 47–64.
 20. Корнєєв В.В. Криптовалюти: ера і сфера фінансових інновацій / В.В. Корнєєв, О.В.Чеберяко / ВІСНИК Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2018. – №1 (196). – С.40-46.
 21. Корнєєв В. В. Поведінкові аспекти фінансових відносин: довіра як актив ринків інвестиційних послуг / В.В. Корнєєв // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», Серія «Економіка». – 2018.– № 10 (38). – С. 79-84. (DOI: 10.25264/2311-5149-2018-10(38)-79-84).

Контактный адрес: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру