УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційЕкономіка транспорту і зв'язку

БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2011

Попова Н. В., Бєлєвцова Н. М.
Стратегія розвитку транспортно-логістичної системи регіону (c. 49 - 52)

Розглянуто проблеми стратегічного розвитку транспортно-логістичних систем регіону. Як перспективний інноваційний напрямок розвитку таких систем запропонована організація транспортних холдингів. Розглянуто їхню структуру та функції з погляду кліентоорієнтованості.

Стаття написана російською мовою


Щербань О. Д.
Оптимізація відтворення машинного парку автотранспортних підприємств (c. 53 - 55)

У даній статті зазначено рекомендації щодо оптимізації процесу відтворення машинного парку. Визначено за доцільне використовувати дискретний варіант моделі. Критерієм оптимальності пропонується приймати мінімум інтегральних дисконтованих одночасних і поточних витрат на його реалізацію. Доцільно розглядати капітальний ремонт як процес, що підвищує вартість машин, тобто частково компенсує економічні наслідки їхнього фізичного зносу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2011

Данчило М. Г., Лифар В. В.
Проблеми та перспективи розвитку залізничної інфраструктури регіону в сучасних умовах (c. 59 - 62)

Розглянуто основні питання розвитку регіональної залізничної інфраструктури в сучасних умовах, виділено основні проблеми та перспективи розвитку.

Стаття написана українською мовою


Чорноус О. І., Дружиніна В. В.
Розробка бази даних з ліцензування автоперевізників з урахуванням критерію фінансової стійкості (c. 62 - 65)

Розглянуто поняття та умови ліцензування автоперевізників, визначено показники, які дозволяють розробити базу даних з ліцензування. Надано зміст форм статистичної звітності регіональної транспортної інспекції. Розроблено базу даних з ліцензування діяльності авто перевізників з урахуванням додаткового критерію фінансової стійкості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2011

Ананко І. М.
Оцінка можливостей автотранспортного підприємства для створення нових послуг (c. 52 - 55)

Обґрунтовано показники оцінки можливостей автотранспортних підприємств для розробки нових послуг. Запропоновано методичний підхід до їх оцінки, що базується на зіставленні вимог споживачів з розрахованими показниками автотранспортної послуги та враховує результати аналізу конкурентів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2011

Богатирьов А. М., Кузнєцова І. О.
Процес інноваційного розвитку оператора мобільного зв'язку (c. 123 - 124)

Розглянуто проблему інноваційного розвитку мобільного оператора, проаналізовані сучасні концепції інноваційного процесу, наведено характеристики інноваційної діяльності мобільного оператора, запропоновано етапи інноваційного процесу оператора мобільного зв'язку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2011

Єрьоміна М. О.
Проблеми ціноутворення на залізничному транспорті в Україні (c. 52 - 55)

Виділено основні проблеми ціноутворення в Україні. Проаналізовано систему тарифікації на вантажному та пасажирському залізничному транспорті. Визначено основні напрямки вдосконалювання вантажних і пасажирських тарифів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2012

Мушникова С. А.
Методичний підхід щодо формування системи управлінських інновацій підприємств залізнично­го транспорту на синергетичних засадах (c. 92 - 96)

У статті наведено методичний підхід до формування системи управлінських інновацій на синергетичних засадах, розгляну­то послідовність етапів оцінки ефективності від впроваджен­ня системи управлінських інновацій на промислових підпри­ємствах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2012

Кононенко А. В., Одражий О. О.
Вибір виду транспорту при створенні логістичного ланцюга підприємства (c. 137 - 141)

Розглянуто основні переваги й недоліки автомобільного, залізничного, водного й повітряного транспорту, суттєві з погляду логістики. Визначено основні критерії вибору способу транспортування і виду транспорту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2012

Дмитрієв І. А., Шершенюк О. М.
Врахування рівня ризику при плануванні діяльності автотранспортного підприємства (c. 133 - 136)

Запропоновано класифікацію чинників ризику, що дозволяє за допомогою їх співвідношення з етапами розробки плану роботи підприємства шляхом прив'язки певних груп чинників до конкретних планових рішень, своєчасно запобігти їх появі. Проаналізовано різні господарські ситуації і виявлено залежність рівня ризику ухвалюваних планових рішень від груп чинників, які або підвищують, або знижують рівень ризику.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2012

Гнєзділова О. М.
Удосконалення методичних аспектів аналізу роботи транспортних засобів (c. 103 - 107)

У роботі визначено можливості розвитку оперативного обліку й аналізу роботи транспортних засобів, розроблено практичні рекомендації щодо їх впровадження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Лифар В. В., Тихончик А. В.
Управління розвитком автодорожнього потенціалу регіону (c. 83 - 88)

У статті проаналізовано управління розвитком автодорожнім потенціалом на регіональному рівні на основі функціонального підходу. Визначено основні проблеми Служби автомобільних доріг регіону на прикладі Запорізької області. Запропоновано визначення поняття «управління розвитком потенціалу» на основі семантичного аналізу слів «розвиток», «потенціал», «управління».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Базавлук А. В.
Інвестиційний розвиток транспортної компанії та його фінансове забезпечення (c. 157 - 162)

У статті розглянуто роль транспортної інфраструктури у розвитку національної економіки, перспективи розвитку Укрзалізниці, оцінено стан матеріально-технічної бази та зміст інвестиційної політики компанії, обґрунтовано необхідність розширення її інвестиційного потенціалу, у тому числі за рахунок залучення зовнішніх джерел фінансування. Також у статті проаналізовано систему фінансування інвестиційного розвитку компанії, основні джерела фінансування та особливості їх використання на залізничному транспорті. Особливе місце займає порівняльна характеристика основних форм залучення позикових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Кудрявцев В. М.
Роль автотранспортної системи в забезпеченні інвестиційної безпеки держави (c. 162 - 165)

У даній роботі було обґрунтовано роль, взаємозв'язок і ступінь взаємодії автотранспортної системи і держави в розрізі забезпечення їх інвестиційної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Лисенко А. О.
Формування концепції управління витратами підприємств дорожнього господарства (c. 166 - 170)

Статтю присвячено питанням формування основних теоретичних положень концепції управління витратами підприємств дорожнього господарства, що базується на загальних методологічних засадах теорії управління. У межах розробленої концепції розкрито зв’язок між суб’єктом та об’єктом управління витратами, зазначено науково-методичний інструментарій, а також виділено етапи її реалізації, виражені у розробці трьох окремих моделей.

Стаття написана українською мовою


Локотецька О. В.
Роль транспортної галузі в системі економічної безпеки держави (c. 170 - 173)

У даній роботі було обґрунтовано роль транспорту в структурі господарчого комплексу України, та доведено, що ефективна робота транспорту сприятиме підвищенню рівня економічної безпеки держави.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Дороховський О. М.
Необхідність розвитку регіональної транспортно-логістичної системи України (c. 136 - 139)

Статтю присвячено дослідженням необхідності розвитку регіональної транспортно-логістичної системи України, розглянуто можливості її формування та проблеми, що виникають у зв’язку з цим.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Чорний В. В.
Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень (c. 148 - 150)

У статті проведено аналіз особливостей конкурентної боротьби на ринку вантажних перевезень та доведено, що специфічність функціонування залізниць у конкурентному середовищі ринку вантажних перевезень обумовлюється взаємозалежністю ефективності економічної діяльності національних залізниць, власників вантажних вагонів, залізниць сусідніх країн, вантажовласників. Обґрунтовано необхідність застосування корпоративно-адаптивно-випереджаючої поведінки залізниць, яка вимагає раціонально-прагматичної взаємодії залізниць країни з конкурентами.

Стаття написана українською мовою


Давтян К. В.
Теоретичні основи функціонування міжнародних транспортних коридорів та їх роль в економіці України (c. 151 - 155)

У статті проведено аналіз теоретичних основ функціонування міжнародних транспортних коридорів. Особливу увагу приділено транзитним можливостям України, їх сучасним недолікам, можливим шляхам покращення. Показана взаємозалежність між інвестуванням в транспортну інфраструктуру та динамікою обсягів перевезення вантажів територією України. Запропоновано перспективні напрями покращення транзитних можливостей України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Дмитрієв І. А., Щебликіна Х. А.
Формування об’єкту при управлінні ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій (c. 131 - 136)

У статті запропоновано склад та зміст об’єкту при управлінні ефективністю роботи пасажирських автобусних станцій. Формування об’єкту управління представлено за допомогою процесного підходу. Обґрунтовано, що ефективна робота ПАС формується за допомогою фінансових процесів, процесів роботи з персоналом, з клієнтами та основних процесі ПАС. За допомогою методології IDEF0 розроблена модель об’єкту управління.

Стаття написана російською мовою


Дем’яненко Т. І.
Методичний підхід щодо оцінки рівня адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту (c. 136 - 140)

У статті розроблено методичний підхід щодо формування системи адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту. Система адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту охоплює всі сфери діяльності виробництва і на підставі цього допомагає оперативно планувати майбутню діяльність підприємств залізничного транспорту.

Стаття написана українською мовою


Диколенко О. Г.
Теоретичні та практичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу залізниць України (c. 141 - 143)

Статтю присвячено висвітленню теоретичних та практичних підходів до визначення інвестиційного потенціалу залізниць України. Розглянуті можливості застосування коефіцієнту інвестиційного потенціалу залізниць, розрахунок якого ґрунтується на фінансовій звітності. Представлено розраховані данні зазначеного коефіцієнту для кожної з залізниць України та зроблено відповідні висновки.

Стаття написана українською мовою


Онищенко О. В.
Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластера (c. 144 - 150)

У статті досліджено особливості та концептуальні підходи до реінжинірингу бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластеру. Обґрунтована актуальність створення програми реінжинірингу авіаційного бізнесу кластеру. Розроблено функціонально-процесний механізм управління реінжинірингом бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластеру для забезпечення стратегії підвищення конкурентоспроможності суб’єктів діяльності.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Філон М. М.
Дослідження ефективності регулювання в сфері телекомунікацій України (c. 191 - 195)

У статті проаналізовано залежність ефективності діяльності сфери телекомунікацій від кількісного та якісного складу учасників в умовах розвитку конкуренції на ринках телекомунікаційних послуг. Доведено, що збільшення обсягів доходів операторів і провайдерів телекомунікацій не є величиною, пропорційно залежною від їх кількості. Наявна тенденція падіння обсягів доходів при одночасному збільшенні ліцензованих операторів і провайдерів, які отримали дозвіл на ведення господарської діяльності. У структурі учасників ринку збільшується частка суб’єктів господарювання зі спрощеною системою оподаткування, що призводить до падіння доходів, і, як наслідок, до падіння частки доходів галузі у ВВП.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Гудкова В. П.
Пріоритети соціально-економічного збалансування суспільно-транспортних інтересів (c. 216 - 220)

У статті на прикладі сфери перевезення пасажирів позначено проблеми соціально-економічного збалансування, що полягають у необхідності задоволення полярних інтересів та обов’язковості урахування кількісно не вимірювальних чинників. Обґрунтована необхідність визначення пріоритетів у побудові суспільно-транспортних зв’язків за методом аналізу ієрархій. Встановлено рівні та надано характеристику структурно-функціональним елементам ієрархії галузевих пріоритетів, що враховуються при створенні умов досягнення квазісервісної рівноваги. Процес збалансування суперечливих інтересів у системі транспортного обслуговування населення розглянуто через призму взаємодіючих сил, суб’єктів, локальних цілей і контрастних сценаріїв, що створює можливості для визначення обґрунтованих пропорцій у співвідношенні соціального і комерційного секторів галузевого ринку.

Стаття написана українською мовою


Дем’янченко А. Г.
Концепція ефективного управління власністю морських портів України (c. 221 - 228)

У даній статті запропоновано концепцію ефективного управління власністю морських портів України, яка є стратегічною системою цілей, завдань проведення нової політики держави по роздержавленню портової галузі та відображає спектр необхідних напрямів її реалізації, принципів, інструментів і механізмів. Основною умовою ефективного проведення реформ у морських портах є залучення приватного капіталу і побудова таких взаємин між ним і державою, щоб порти отримували потужний ресурс для розвитку і модернізації, уряд – конкурентоспроможну і регульовану галузь, а інвестори – прибутковий, привабливий бізнес. Завданнями пропонованої концепції є формування умов для інтенсивного розвитку портової галузі; вдосконалення механізму державно-приватного партнерства; забезпечення зростання економічної ефективності портів; сприяння регіональному розвитку; децентралізація управління галуззю; забезпечення зростання технічного та технологічного потенціалу портів. Описаний у статті стратегічний напрям управління власністю морських портів, сформований в умовах процесу роздержавлення, представляє комплексний механізм перебудови відносин власності та управління, націлений на зростання конкурентоспроможності морської галузі в економічному, фінансовому, організаційному, правовому та інвестиційному аспектах за рахунок залучення приватного капіталу та активної взаємодії державних органів влади та приватних інвесторів на паритетній основі.

Стаття написана російською мовою


Кудрявцев В. М.
Пріоритетні напрямки розвитку автотранспортної галузі з позицій забезпечення інвестиційної безпеки (c. 228 - 232)

У даній роботі розглянуто й обґрунтовано сучасні підходи до визначення пріоритетних напрямків формування державної політики розвитку автотранспортної галузі та розвитку автотранспортних підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Запропоновано механізм формування та реалізації політики держави, який є не простою сумою організаційно-економічних форм, а таким явищем, в якому відображаються взаємозв'язок між ними, взаємодія, взаємопереходи. Встановлено найважливіші причини, що стримують розвиток автотранспортної галузі. Визначено основні економічні заходи державної політики забезпечення інвестиційної безпеки автотранспортної галузі, до яких віднесено розвиток перспективних форм фінансування і підтримки даної сфери.

Стаття написана українською мовою


Шевченко О. Б., Курінна І. Г.
Економічна доцільність виробництва та використання біодизеля в Україні (c. 232 - 236)

Залежність від імпорту енергоресурсів значною мірою стримує розвиток і стабільність економіки України. Така залежність позначається на національній і енергетичній безпеці, а використання нафтопродуктів як джерел енергії несе в собі значну екологічну небезпеку. Ця залежність стимулює інтенсивний пошук альтернативних джерел енергії. Серед шляхів вирішення цієї проблеми розглядається виробництво та використання біопалива, а саме – біодизельних сумішей. Найбільш оптимальним типом біодизельних сумішей є суміші, в яких зміст біодизельного палива не перевищує 30%, а нафтового дизельного – 70%. Добавка біодизеля до 30% в нафтове дизельне паливо не вимагає зміни конструкції двигуна. Експлуатаційні та фізико-хімічні властивості сумішевого дизельного палива значно не відрізняються від вимог стандарту на дизельне паливо. Вартість біодизельного палива порівнянна з вартістю дизельного палива і не веде до його дорожчання. Україна має значний потенціал і умови для виробництва біодизеля. Проте при сьогоднішньому співвідношенні цін на енергоносії та біопаливну сировину виробництво біопалива в Україні не є прибутковим. Для стимулювання використання біодизеля необхідно розробити і впровадити систему пільг і ввести суворий контроль, що передбачає штрафи за викиди шкідливих компонентів в атмосферу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Червякова В. В.
Формування комбінованої бізнес-моделі підприємства автосервісу в умовах контролінгу (c. 166 - 172)

У статті розглянуто основні наукові підходи до побудови бізнес-моделі підприємства, яка б повністю відтворювала логіку його фінансово-господарської діяльності. Запропоновано комбіновану бізнес-модель підприємства автосервісу, яка об'єднує позитивні характеристики статичних бізнес-моделей, основаних на виділенні центрів відповідальності, та динамічних процесно-орієнтованих бізнес-моделей. Статико-динамічна бізнес-модель підприємства автосервісу представлена системами створення та споживання цінності, які обумовлюють пропозицію цінності і визначають структуру витрат і доходів. Дана бізнес-модель надає можливість контролерам аналізувати результати фінансово-господарської діяльності та управління підприємства автосервісу в статиці та динаміці, оцінюючи рівень досягнення цільових показників на певний момент часу, та терміни, за які вони отримані, а менеджерам – приймати ефективні управлінські рішення з урахуванням змін у зовнішньому і внутрішньому середовищах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Карпенко О. О., Бабина О. Є.
Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів (c. 180 - 185)

Розвиток змішаних перевезень є перспективним напрямом розбудови транспортної системи України. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні. Одним з найпоширеніших видів комбінованих перевезень (відноситься до мультимодальних) є контейнерні та контрейлерні потяги, які формуються на території як України («Вікінг» і «Ярослав»), так і інших країн, насамперед Білорусі («Зубр»). Однією з причин, через яку змішані перевезення вантажів в Україні не набули необхідного розвитку, є відсутність розвинутої мережі транспортно-логістичних центрів. Запропоновано формування мережі транспортно-логістичних центрів в Україні як шлях інтенсифікації розвитку змішаних перевезень вантажів, оскільки вони сприяють координації використання різних видів транспорту та здійснюють підтримку інтегрованого управління матеріальними потоками. Транспортно-логістичні центри мають стати пусковим комплексом, навколо яких поступово будуть формуватися транспортно-логістичні кластери. Транспортно-логістичні кластери виступають новою ефективною формою сітьової організації та управління транспортно-логістичними послугами, а також забезпечують підвищення ефективності використання регіонального транспортно-логістичного потенціалу України. У статті наведено перспективні опорні транспортно-логістичні центри та центри формування транспортно-логістичних кластерів на території України. Формування ефективної транспортно-логістичної системи України на основі мережі транспортно-логістичних кластерів сприятиме входженню України у світовий транспортний простір і дозволить прискорити впровадження ефективних логістичних схем доставки вантажів, зокрема змішаних перевезень вантажів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Захарченко Л. А., Колесник О. А.
Бенчмаркінг у визначенні пріоритетних напрямів розвитку телекомунікаційних операторів (c. 187 - 192)

У статті проаналізовано еволюцію розвитку та можливості застосування бенчмаркінгу в телекомунікаційній сфері. Досліджено сутність бенчмаркінгу на основі узагальнення підходів різних учених до визначення цього поняття. З метою вдосконалення діяльності телекомунікаційних операторів у роботі визначено технологію бенчмаркінгу та основні фактори, що визначають успішність оператора в сучасній ринковій економіці, визначено механізм бенчмаркінгу та складові етапи здійснення бенчмаркінгу телекомунікаційним оператором. Проаналізовано телекомунікаційний ринок, визначено динаміку його розвитку та тенденції змін складу операторів і провайдерів телекомунікацій. На основі узагальнення існуючого досвіду застосування бенчмаркінгу визначено основні види бенчмаркінгу телекомунікаційних операторів за такими ознаками: за рівнями проведення (галузевий, міжгалузевий і міжнародний) бенчмаркінг; відносно участі у проведенні (конкурентний і спільний); відносно середовища підприємства (внутрішній і зовнішній).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Логутова Т. Г., Дем’янченко А. Г.
Формування критеріїв оцінки інфраструктурних проектів розвитку морських портів (c. 143 - 148)

Спектр критеріїв, за яким проводиться оцінка конкурсних пропозицій по проектам державно-приватного партнерства в портовій галузі включає досить вузьке, але ємне коло показників фінансово-економічної ефективності проекту і кваліфікаційного рівня претендентів. Однак дослідження іноземних методик оцінки проектів в морських портах та вітчизняного досвіду проведення концесійних конкурсів в інших галузях показало, що раціональним є більш чітке розмежування оцінювання, як конкурсних пропозицій, так і самих претендентів. При роботі над статтею було використано декілька методів та підходів до наукового дослідження – узагальнення, систематизація, аналіз іноземного та вітчизняного досвіду проведення концесійних конкурсів та законодавчих актів. В результаті чого сформовано схему оцінювання конкурсних пропозицій та інвесторів, а також запропоновано алгоритм розрахунку інтегральної конкурсної оцінки, заснованої на розділенні конкурсних критеріїв на чотири групи: техніко-економічні, фінансові (для конкурсної пропозиції), фінансово-інвестиційні, організаційні (для інвесторів). Запропоновані аспекти удосконалення методики конкурсного відбору проектів, що реалізуються в портовій галузі за допомогою механізму державно-приватного партнерства, сприятимуть більш збалансованому та оптимальному вибору кращої пропозиції не тільки з точки зору змісту, але й характеристики інвестора, який її подає. З іншого боку, використання загальноприйнятого успішно апробованого в різних умовах реалізації проектів бального методу оцінювання буде запорукою застосовності пропонованих заходів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Горєлов Д. О., Лаврова Ю. В.
Формування циклу бізнес-процесів управління маркетинговою діяльністю транспортного підприємства (c. 176 - 181)

Стаття присвячена проблемам організації процесу управління маркетинговою діяльністю підприємства. Уточнено модель послуг транспортного підприємства – наведено рівні послуги: основна, реальна, розширена, очікувана та перспективна послуга, визначено їх структуру. Запропоновано розмежувати планування та реалізацію транспортної послуги за її рівнями, кожному з яких відповідатиме окремий бізнес-процес управління. Розкрито особливості використання інструментів традиційного, внутрішнього та інтерактивного маркетингу щодо ринку транспортних послуг. Визначено структуру об’єкта при управлінні маркетинговою діяльністю транспортного підприємства. На основі циклу Демінга (Deming) сформульовано загальні засади формування бізнес-процесів управління маркетинговою діяльністю: «Motivation – Рlаn – Dо – Сhесk – Асt». Запропонований цикл забезпечуватиме безперервне вдосконалення вказаних бізнес-процесів підприємства згідно з міжнародними стандартами якості ISO.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Яцкевич І. В.
Особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації (c. 165 - 171)

Метою статті є теоретичне дослідження та виявлення особливості управління альянсом у сфері зв’язку та інформатизації. Для цього необхідно виконати наукове завдання, що полягає в дослідженні змісту та ролі управління в альянсі сфери зв’язку та інформатизації. У результаті дослідження було визначено роль системи управління у формуванні та розвитку такого альянсу; розкрито та рекомендовано зміст механізму управління ним. Визначено основні цілі формування та етапи створення альянсу; схема управлінського циклу етапів процесу взаємодії учасників-партнерів відповідно до розвитку альянсу; ключові фактори успіху взаємовідносин між учасниками – партнерами альянсу; динамічна взаємоузгодженість етапів процесу управління розвитком взаємодії учасників – партнерів альянсу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є такі елементи у системі управління, як соціальна відповідальність, трансфертна ціна та механізм оцінки синергії та ефективності функціонування альянсу у сфері зв'язку та інформатизації.

Стаття написана українською мовою


Сидоренко К. В.
Концептуальний підхід до формування конкурентоспроможності провідних міжнародних аеропортів в умовах світоцивілізаційної траєкторії розвитку авіатранспортного ринку (c. 171 - 176)

Потенціал конкурентоспроможності аеропорту, як і будь-якого іншого підприємства сфери послуг, визначається корпоративною міццю виробника цих цінностей. В умовах динамічного розвитку світової авіації вкрай актуальним постає питання розробки стратегії розвитку виробничої інфраструктури провідних міжнародних аеропортів, яка ставить метою вирішення проблеми повного, своєчасного, безперебійного та якісного задоволення швидкозростаючого попиту споживачів послуг з можливими мінімальними витратами. Однак аеропортове господарство досить затратне, воно, як ніяке інше в авіації, вимагає постійних інвестицій в оновлення інфраструктурних об'єктів і технологічних систем. Виробнича інфраструктура аеропорту являє собою сукупність об'єктів, які за функціональним призначенням поділяються на об'єкти, які безпосередньо обслуговують виробничо-технологічний процес повітряних перевезень (сфера авіаційної діяльності), та об'єкти, які створюють додаткові послуги. Підвищення конкурентоспроможності аеропорту у світогосподарському просторі припускає своєчасну модернізацію та гармонійний розвиток об'єктів аеропорту у відповідності з потребами ринку аеропортових послуг і на основі раціонального ресурсного забезпечення та ефективного управління майновим комплексом на всіх стадіях функціонування і розвитку. Автором досліджено аспекти формування конкурентної стратегії аеропорту, визначено стратегічні пріоритети розвитку виробничої інфраструктури аеропортів, зокрема через механізм державно-приватного партнерства, використання транзитного потенціалу, посилення логістичної складової, підвищення якості обслуговування, диверсифікованості діяльності за рахунок посилення неавіаційної її складової з урахуванням цілей ефективної інтеграції в національне та глобальне середовище.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Бойко А. Б.
Шляхи оптимізації роботи галузі мобільного зв’язку України на основі світового досвіду (c. 226 - 230)

Необхідність даного дослідження пояснюється тим, що на етапі розвитку, ринок мобільного зв’язку вже перенасичений, а оператори займаються пошуком механізмів роботи в нових ринкових умовах (уповільнення зростання абонентської бази, зростання конкуренції, зниження середньої виручки на одного абонента), щоб підвищити ефективність свого бізнесу. Для вирішення цих проблематичних питань компаніям з надання послуг мобільного зв’язку потрібно негайно впроваджувати нові інноваційні рішення, які допомогли б підвищити рентабельність. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи результати наукових досліджень, ми визначили та обґрунтували можливі шляхи розвитку для галузі мобільного зв’язку в Україні, які дозволять операторам підвищити ефективність свого бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2014

Сагайдак-Нікітюк Р. В., Посилкіна О. В., Козирєва О. В.
Науково-практичні підходи до управління логістичними ризиками у фармації (c. 161 - 166)

Метою статті є розробка адекватного методу оцінки логістичних ризиків для умов фармацевтичної галузі. Обґрунтовано актуальність управління логістичними ризиками у суб'єктів фармацевтичного ринку. Визначено сутність логістичного ризику та охарактеризовано його особливості в умовах фармацевтичної галузі. Досліджено логістичні ризики та їх вплив на ефективність діяльності суб'єкта фармацевтичної галузі. Проаналізовано методи оцінки логістичних ризиків. Результати дослідження ґрунтувалися на використанні прийомів сходження від загального до локального, взаємозв'язку якісних і кількісних характеристик, експертних методів і методу дерева рішень. Обґрунтовано використання методу дерева рішень для оцінки логістичних ризиків, що виникають при доставці медичних імунобіологічних препаратів. Перевагами цього методу оцінки логістичних ризиків є простота і формалізація альтернативних рішень.

Стаття написана російською мовою


Поляков М. Й.
Фінансування інвестиційної діяльності галузі зв’язку України (c. 166 - 171)

Метою статті є дослідження особливостей фінансування інвестиційної діяльності галузі зв’язку України, визначення стану фінансування її розвитку, оцінка впливу основних факторів на залучення та використання інвестиційних ресурсів у галузі зв’язку. Обґрунтовано актуальність забезпечення фінансування інвестиційної діяльності, що спрямована на розвиток галузі зв’язку. Недостатність дослідження механізму формування, розподілу, використання відповідних фінансових ресурсів і контролю за їх використанням є дуже важливими питаннями в контексті перспектив розвитку економіки України в цілому. Досліджено особливості системи фінансування інвестиційної діяльності галузі зв’язку України, проведено оцінку стану та перспектив нарощення обсягу фінансування галузі, а також визначено шляхи поліпшення ефективності використання фінансових ресурсів.

Стаття написана українською мовою


Стрельчук Є. М., Калугіна Н. А.
Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства (c. 172 - 176)

Метою роботи є розробка підходу щодо формування маркетингової стратегії диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства. У роботі розглянуто особливості маркетингу в телекомунікаціях, наведено ключові завдання маркетингової діяльності. Сформовано складові концепції маркетингової стратегії диверсифікації діяльності телекомунікаційного підприємства. До складових концепції віднесено мету, інформаційну базу та інструменти диверсифікації. Проведено аналіз можливих стратегій диверсифікації та обґрунтовано вибір стратегії горизонтальної диверсифікації як пріоритетної. Стратегія, розроблена відповідно до наведеної концепції, являє собою комплекс принципів, методів і механізмів прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення стратегічних цілей та успіх підприємств зв'язку при постійно мінливих ринкових умовах. Результати роботи можуть бути впроваджені в діяльність підприємств як телекомунікаційного, так і поштового зв’язку. Це приведе до підвищення економічної результативності та конкурентоспроможності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Голіков І. В.
Теоретичні засади економічної безпеки транспортної галузі (c. 123 - 129)

Стаття присвячена формуванню теоретичних засад економічної безпеки транспортної галузі, які дозволяють встановити та забезпечувати її потрібний рівень. У результаті дослідження було доведено, що економічна безпека транспортної галузі України формується під впливом чотирьох рівнів: на мікрорівні здійснюється діяльність підприємств транспортної галузі, які забезпечують розвиток регіонів і створення безпечного економічного середовища мезорівня; на макрорівні держава забезпечує управління економічною безпекою транспортної галузі, яка базується на стратегії національної безпеки України; мегарівень висвітлює взаємовигідне економічне співробітництво між державами, у тому числі завдяки роботі транспортних галузей країн. Управління економічною безпекою транспортної галузі поширюється на повітряний, водний, промисловий, наземний та трубопровідний транспорт. Складовими системи економічної безпеки транспортної галузі є інформаційна, силова, інституційно-правова, техніко-технологічна, інтелектуально-кадрова, фінансово-економічна діяльність. При поєднанні принципів утворення економічної безпеки та вимог існування відповідного рівня створюється потрібне середовище економічної безпеки транспортної галузі. До дестабілізуючих факторів і прямих загроз економічній безпеці транспортної галузі віднесено: соціальні, техніко-технологічні, природні та невизначеності середовища. У статті визначено: середовище формування економічної безпеки транспортної галузі; система економічної безпеки транспортної галузі; простір управління системою економічної безпеки транспортної галузі. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методів і моделей забезпечення економічної безпеки транспортної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Остапюк Б. Я.
Принципи ефективного управління залізничним транспортом у системі національного господарства в умовах глобалізації (c. 192 - 197)

Метою статті є визначення принципів ефективного управління залізничним транспортом у системі національного господарства в умовах активізації глобалізаційних процесів. Визначено, що залізничний транспорт України відіграє важливу роль у національній економіці, у побудові внутрішньогосподарських зв’язків. Проте реалії сьогодення пронизані процесами глобалізації та інтеграції економіки України до світового господарства. У цих умовах перед залізничним транспортом постає питання скорішої інтеграції до світової транспортної системи через мережу міжнародних транспортних коридорів. Особливості організації перевезень у цій мережі висувають до залізничного транспорту України низку завдань із забезпечення безперервності, надійності та терміновості виконання перевезень з мінімальними витратами транспортування. Це обумовлює використання принципів конкурентної боротьби та логістики в забезпеченні ефективності управління залізничним транспортом з обов’язковим залученням інших видів транспорту до виконання перевізного процесу. Здійснення управлінської діяльності у відповідності до означених принципів дозволить не тільки підвищити ефективність управління залізничним транспортом, але й забезпечить синергетичний ефект підвищення ефективності управління всього транспортного комплексу України. Перспективи подальших досліджень цієї проблеми слід спрямувати на побудову механізмів партнерської взаємодії між залізничним та іншими видами транспорту при його інтеграції до мережі міжнародних транспортних коридорів і світової транспортної системи з метою забезпечення синергетичної ефективності управлінської діяльності у транспортному комплексі України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2014

Палант О. Ю.
Огляд методів обстеження пасажиропотоків (c. 142 - 148)

Метою статті є зведення в одному матеріалі усіх найбільш поширених методів обстеження пасажиропотоків, що позитивно зарекомендували себе на практиці, а також надання необхідних, на погляд автора, коментарів до них, висвітливши їх переваги та недоліки. У статті проаналізовано переваги, а отже, і доцільність використання того чи іншого методу або сукупності методів обстеження пасажиропотоків залежно від результатів і цілей, які бажано досягти. Підкреслено, що величина (розмір) пасажиропотоків є відправним пунктом багатьох теоретико-методологічних підрахунків діяльності транспортних підприємств і практичних рекомендацій науковців щодо сталої роботи всього транспортного комплексу будь-якого з міст країни, де є громадський транспорт – автобусний та електричний.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Бабина О. Є., Власова В. П.
Економічний механізм визначення концесійних платежів при реалізації проектів ДПП у морських торговельних портах України (c. 162 - 168)

У статті визначено, що одним з найефективніших інструментів розвитку морських торговельних портів (МТП) України є використання державно-приватного партнерства (ДПП). Найбільш поширеною формою ДПП у портовій галузі є концесія. Концесії в морських торговельних портах – це інструмент створення, модернізації, експлуатації об’єкта портової інфраструктури за рахунок коштів приватного інвестора. У статті розглянуто основні підходи до визначення розміру концесійних платежів і зазначено, що на сьогодні методика визначення концесійних платежів для об’єктів портової інфраструктури, які передаються в експлуатацію, відсутня. Розроблено економічний механізм визначення диференційованого розміру концесійних платежів для існуючих об’єктів портової інфраструктури (brownfield-проекти) на основі коефіцієнта інвестиційної привабливості, який враховує рівень прибутковості порту, ефективність використання його майна, платоспроможність, фінансову стійкість, логістичну привабливість та здатність до саморозвитку. Диференційований підхід до визначення розміру концесійних платежів за запропонованою методикою дозволить збільшити надходження до бюджету від МТП з високим і середнім рівнем інвестиційної привабливості та залучити інвестора в порти з низьким рівнем інвестиційної привабливості.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2015

Бойко А. Б.
Аналіз сучасного стану та особливості розвитку галузі зв’язку в Україні (c. 132 - 136)

Необхідність даного дослідження пояснюється тим, що галузь зв’язку та безперервне вдосконалення її методології, методів управління та інноваційних процесів вимагає детального аналізу для ефективного використання наявних ресурсів та для впровадження найсучасніших новітніх технологій в її розвиток. Саме тому спостерігається постійне і стійке зростання мобільних засобів зв’язку. До того ж, впровадження систем зв’язку в галузі народного господарства дозволяє істотно підвищити продуктивність праці на рухомих об’єктах, домогтися економії матеріально-трудових ресурсів, забезпечити автоматизований контроль технологічних процесів, створити надійну систему управління транспортними засобами, розподіленими на території країни.

Стаття написана українською мовою


Дивинець О. Л., Палант О. Ю.
Економічні та юридичні особливості впровадження автоматизованої системи оплати проїзду на підприємствах електротранспорту України (c. 137 - 141)

Метою статті є визначення правових основ впровадження на території України автоматизованої системи оплати проїзду в наземному міському електричному та автомобільному транспорті та внесення змін у нормативно-правові акти України у зв’язку з її впровадженням. У статті розглянуті та проаналізовані питання внесення змін у законодавство України, необхідні для успішного впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в наземному громадському пасажирському транспорті, що припускає використання безконтактних пластикових карток, жетонів та інших платіжних засобів, а також пристроїв для проведення з їх допомогою платежів за проїзд; проведено аналіз законодавчої бази й запропонована законодавча ініціатива. Автори пропонують внести зміни в діючі, а також прийняти нові нормативно-правові акти з метою впровадження й подальшого ефективного використання автоматизованої системи оплати проїзду в наземному міському громадському транспорті в Україні, що спричинить підвищення рентабельності пасажироперевезень.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Максімчук О. С.
Оцінка впливу підприємств сфери транспортних послуг на розвиток економіки України (c. 144 - 148)

Метою статті є дослідження ключових параметрів позиціонування підприємств сфери транспортних послуг України та виявлення їх впливу на стан економіки шляхом розрахунку регресійних моделей. У результаті систематизації цих параметрів виявлено, що серед аналізованих аспектів значний вплив на обсяги ВВП у постійних цінах 2010 р. (% до відповідного періоду попереднього року) мають імпорт і експорт транспортних послуг, а також їх кількісний обсяг. Розрахована регресійна модель дає можливість стверджувати про гостру необхідність залучення інновацій та інвестицій у підприємства сфери транспортних послуг, оскільки авторські висновки свідчать про їх значний вплив на динаміку ВВП. Практичне значення статті полягає в обґрунтуванні першочергових сфер позиціонування підприємств сфери транспортних послуг для реалізації залучення інновацій та інвестицій, оскільки в сучасних умовах повномасштабна модернізація недоступна. Запропоновані автором заходи можуть значним чином підвищити ефективність існуючих підприємств сфери транспортних послуг, а також сприяти зростанню ВВП. Перспективами подальших досліджень є розробка концепції впровадження інноваційної діяльності на підприємствах транспортній сфері та розрахунок економічних ефектів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Дашкуєв М. А.
Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір (c. 133 - 140)

Метою статті є аналіз розвитку ринку транспортно-логістичних послуг та інфраструктури транспортної галузі, процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір. При аналізі, систематизації та узагальненні наукових праць учених, роботи яких присвячені проблемам участі України у функціонуванні міжнародних транспортних коридорів (МТК), було розглянуто можливості взаємодії України та ЄС у цій сфері. Доведено, що на сучасному етапі лише інтеграція транспортної системи України до транс’європейської транспортної мережі шляхом приведення її у відповідність до норм і стандартів ЄС, ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків, залучення транзитних потоків країн Європи та Азії через територію України є найбільш ефективним шляхом розвитку українського транспортно-дорожнього комплексу. У результаті дослідження було виявлено, що в Україні до цього часу відсутня ефективна економічна модель, побудована на принципах використання інституту державно-приватного партнерства в реалізації значних інвестиційно-інноваційних проектів у транспортній сфері, та чинниках інтеграції національної транспортної системи до європейської та азійської транспортних інфраструктур, світового ринку обслуговування транснаціональних маршрутів. Наразі особливої уваги заслуговує забезпечення експлуатаційної сумісності (інтероперабельності), підтримка інтермодальності транспортних мереж, співпраця у використанні космічних транспортних систем. Подальший розвиток досліджень полягає в розробці практичних шляхів реалізації Плану дій з розвитку транспорту для регіону сусідства, що був представлений ЄК ЄС ще у 2011 р., і заходів, передбачених Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Хачатрян Г. А.
Розрахункові результати експлуатації літаків вірменської авіакомпанії (c. 149 - 159)

У всьому світі з кожним роком спостерігається зростання обсягів повітряних перевезень. В умовах зростання світових авіаперевезень Вірменія не може не нарощувати обсяги свого ринку авіаперевезень. Відповідні показники зростання будуть доступні за умови поповнення парків авіакомпаній сучасними конкурентоспроможними магістральними та регіональними літаками. З цього випливає природна необхідність розширення, оновлення та модернізації власного авіапарку. Оскільки у Вірменії зараз немає жодної діючої національної авіакомпанії, то дослідження, присвячені пошуку показників виробничої та господарської діяльності майбутніх авіакомпаній (для наукового обґрунтування доцільності їх появи на основі об’єктивних розрахунків), є вельми актуальними. Розрахункові результати експлуатації літаків авіакомпанії, як частина майбутнього бізнес-плану для інвесторів або керуючого складу підприємства, допоможуть визначити конкретні напрями діяльності авіакомпанії, цільові ринки та місце компанії на ринках. У статті представлено розрахункові результати експлуатації літаків вірменської авіакомпанії для їх порівняльного аналізу. Показано найефективніші напрямки рейсів і типи літаків, найдоцільніших для експлуатації на них.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Проноза П. В.
Світове автомобілебудування: сучасні тенденції та перспективи розвитку (c. 118 - 125)

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку автомобілебудування на світових ринках. Доведено значення світової автомобільної індустрії, яка суттєво впливає на валовий внутрішній продукт країн світу. Проаналізовано динаміку світового виробництва легкових автомобілів за останні десять років. Встановлено, що на фоні світових фінансових криз спостерігаються суттєві коливання виробництва легкових автомобілів у провідних країнах світу. Визначено провідні автомобільні компанії, які сконцентровано переважно в Європі, Америці та Азії. Визначено рейтинги країн, що є лідерами за обсягами виробництва легкових автомобілів. Встановлено, що за останні чотири роки автомобільні компанії Китаю створили суттєву конкуренцію європейським автогігантам і переважають їх за темпами виробництва. Проведено аналітичне дослідження динаміки виробництва легкових автомобілів у розрізі регіонів світу. Досліджено обсяги продажів легкових автомобілів к країнах з розвинутою економікою та економікою, що розвивається. Встановлено високий рівень співробітництва світових автомобільних концернів та важливість значення коопераційних зв’язків в галузі автомобілебудування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2015

Палант О. Ю.
Дослідження техніко-економічних показників та стану галузі міського електричного транспорту України (c. 200 - 212)

Метою статті є аналіз роботи міського електричного транспорту країни на основі теоретико-методологічних засад, обґрунтоване висвітлення найбільш поширених спільних проблем транспортних підприємств та пошук шляхів забезпечення їх беззбиткової роботи. Визначено ключові проблеми в діяльності міського електротранспорту, надано їх характеристику, виявлено передумови, що їх викликають, а також оцінено їх можливі подальші прояви. Забезпечення комплексної та одночасної реалізації зазначених у статті заходів дасть можливість суттєво поліпшити стан справ у такій важливій соціально-економіко-екологічної сфері, як міський електричний транспорт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Карпенко О. О.
Інноваційно-інтеграційна парадигма кластеризації транспортно-логістичних підприємств (c. 209 - 213)

Транспорт – одна з базових галузей національної економіки. Його ефективне функціонування є підґрунтям взаємодії та інноваційного розвитку всіх галузей господарського комплексу країни. Транспортна галузь наразі демонструє негативну динаміку обсягів вантажних перевезень, і Україна стрімко втрачає свої позиції транзитера. Проблеми транспортної галузі поглиблюються за рахунок транспортно-логістичних підприємств, рівень прибутковості яких не відповідає сучасним вимогам. Для покращення ситуації в транспортній галузі України необхідно вживати заходів, передусім, для підвищення ефективності діяльності транспортно-логістичних підприємств як базової ланки транспортно-логістичного ланцюга. Найбільш ефективний напрямок розвитку транспортно-логістичних підприємств України може бути реалізований шляхом формування транспортно-логістичних кластерів. Таким чином, актуалізується доцільність формування сучасної парадигми розвитку транспортно-логістичних підприємств на засадах кластеризації. У статті обґрунтовано інноваційно-інтеграційну парадигму кластеризації транспортно-логістичних підприємств і введено в науковий обіг поняття «кластерний світогляд».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2015

Посохов І. М., Жадан Ю. В.
Розробка заходів зі зниження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту (c. 176 - 180)

У теперішній час залізнична галузь відчуває на собі вплив економічної кризи та падіння економічного виробництва, у тому числі внаслідок розриву економічних зв’язків з Російською Федерацією та втрати цих ринків, тому підвищується актуальність дослідження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту. Метою статті є дослідження ризиків промислових підприємств залізничного транспорту та розробка заходів щодо їхнього зниження на промислових підприємствах залізничного транспорту. Визначено та досліджено сучасні проблеми функціонування залізничного транспорту України: безупинне старіння основних фондів залізниць України, їх високий фізичний та моральний знос та відсутність оновлення, що є найбільшою проблемою розвитку залізничної мережі та становить велику загрозу безпеці руху. Авторами досліджено сучасні ризики промислових підприємств залізничного транспорту ПуАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПуАТ «Стаханівський вагонобудівний завод», ПуАТ «Дніпровагонмаш», ПуАТ «Азовзагальмаш» і запропоновано заходи зі зниження ризиків підприємств, що досліджуються: загрози політичної та економічної нестабільності країни можна знизити шляхом проведення гнучкої маркетингової політики та розробки альтернативних шляхів збуту продукції; диверсифікація виробництва; створення спільних підприємств (філій); залучення додаткових інвестицій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Будник В. А., Лерніченко К. В.
Оцінка ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства (c. 157 - 163)

Метою статті є розробка методичного підходу до оцінки ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства. Проаналізовано форми партнерства міських органів влади та бізнесу, які варто використовувати у сфері міських водних перевезень, та обґрунтовано доцільність укладання концесійних угод при формуванні системи міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства. Розроблено методичний підхід до оцінки ефективності функціонування підприємств міського водного транспорту на засадах державно-приватного партнерства. Апробація запропонованого методичного підходу показала, що використання вказаного інструменту формування системи міського водного транспорту дозволить досягти прибутковості діяльності підприємств у розмірі 20–109 %, отримати додаткові надходження до місцевих бюджетів та збільшити соціальний ефект.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Попова Н. В.
Транспортно-логістична система: дефініція та складові (c. 169 - 174)

У статті аналізуються різні точки зору відносно визначення транспортно-логістичної системи, обґрунтовується розгляд дефініції «транспортно-логістична система» з позицій системного підходу, клієнтоорієнтованості та врахування інтересів усіх зацікавлених сторін. Визначено властивості транспортно-логістичної системи, її складові, елементи та цільова орієнтація. Розглянуто підсистеми транспортно-логістичної системи – транспортна та логістична, їх складові та значення в умовах глобалізації. Визначено, що сучасні транспортно-логістичні системи являють собою складні об’єкти управління, що характеризуються великою кількістю технологічних зв’язків між окремими підсистемами, безліччю факторів впливу. Робиться висновок відносно необхідності розгляду транспортно-логістичної системи у невід’ємному зв’язку з її розвитком на основі кліентоорієнтованості та врахуванні інтересів усіх стейкхолдерів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2016

Палант О. Ю.
Економічне управління ризиком технічних збоїв у трамвайному русі (c. 79 - 84)

Метою статті є висвітлення можливості за допомогою економічних методів управляти ризиками, що виникають в галузі міського електричного транспорту. Визначено ключові проблеми в діяльності міського електротранспорту, зокрема у трамвайному русі при сходах вагонів, дана їх статистична обробка, а також оцінено можливі ризики та методи їх мінімізації. Забезпечення комплексної та одночасної реалізації зазначених у статті заходів дасть можливість реального сприяння суттєвому поліпшенню стану справ у такій важливій соціально-економіко-екологічній сфері, як міський електричний транспорт. Стисло подані декілька методик оцінки ризиків.

Стаття написана українською мовою


Шарко М. В., Буренко Ю. О., Скачков М. І., Райтаровська К. М.
Транспортний аутсорсинг у діяльності туристичних підприємств (c. 85 - 90)

Представлено результати теоретичних досліджень і прикладних розробок у сфері застосування сучасних методів ведення підприємницької діяльності. Розкриваються можливості, які дозволяють підприємствам, що розбудовуються, знайти оптимальне місце на ринку на основі використання передових технологій управління бізнесом. Представлено тенденції розвитку аутсорсингових послуг. Розроблено структурну схему факторів, що впливають на прийняття рішень щодо аутсорсинга. Розглядаються можливості підвищення ефективності туристичних підприємств завдяки використанню аутсорсинга транспортних послуг. Виконано ідентифікацію проблем і перешкод розвитку транспортного аутсорсинга в туристичній галузі. Представлено класифікацію заходів і основних напрямків транспортного аутсорсинга. Виконано SWOТ-аналіз переваг, недоліків, погроз і можливостей транспортного аутсорсинга туристичних підприємств. Запропоновано концепцію включення аутсорсинга в стратегію розвитку виробництва.

Стаття написана російською мовою


Тардаскіна Т. М., Манько М. П.
Вплив провайдерів OTT-сервісів на діяльність операторів мобільного зв’язку України (c. 91 - 96)

Метою статті є дослідження розвитку ОТТ-сервісів та їх вплив на діяльність операторів мобільного зв’язку України. Розглянуто досі недосліджену в Україні тему впливу діяльності OTT-провайдерів на операторів мобільного зв’язку України, визначено причини негативного впливу та розроблено модель поведінки операторів мобільного зв’язку в конкурентному середовищі. Спираючись на вивчений нами зарубіжний досвід, визначено причини вибору користувачами OTT-сервісів, детально розглянуто фактори, що впливають на поширення OTT-сервісів серед користувачів мобільними послугами. Представлено можливі стратегії поведінки операторів мобільного зв’язку по відношенню до OTT-провайдерів та визначено їх переваги і недоліки для українських операторів мобільного зв’язку. Розглянуто український досвід у використанні представлених стратегій, зокрема розробка мобільним оператором «Lifecell» власного ОТТ-сервісу BiP. Перспективними напрямами подальших досліджень є розробка та вдосконалення стратегій розвитку операторів мобільного зв’язку в умовах зростаючої конкуренції з боку ОТТ-провайдерів, пошук варіантів ефективної співпраці з ОТТ-провайдерами та побудова взаємовигідних відносин.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2016

Власова В. П.
Аналіз та систематизація методичних підходів до визначення розміру концесійних платежів у морських портах (c. 149 - 155)

У статті на основі світового досвіду систематизовано методичні підходи до визначення розміру концесійних платежів у морських портах. Встановлено, що в морських портах практикується триступеневий платіж, який містить інвестиційну, фіксовану та плаваючу складові. Визначено, що розмір концесійних платежів залежить від типу проекту та від послуг, які надаються концесіонером. Аналіз практики розрахунку концесійних платежів у різних країнах показав, що порти використовують як прості, загальноприйняті способи нарахування концесійних платежів, так і власні умови фінансових розрахунків з приватними партнерами. Проведено аналіз методичних підходів до розрахунку розміру концесійних платежів у вітчизняних портах, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано авторський диференційований підхід до встановлення величини концесійних платежів залежно від інвестиційної привабливості порту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Буряк В. Г.
Сутність поняття «фонд оплати праці» та вплив законодавчих змін значення терміна «мінімальна заробітна плата» на систему оплати праці підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» (c. 183 - 188)

Метою статті є обґрунтування необхідності оптимізації схеми оплати праці під впливом законодавчих змін сутності поняття «мінімальна заробітна плата». Дослідження впливу законодавчих змін у визначенні сутності поняття «мінімальна заробітна плата» та діючої на підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта» системи оплати праці дозволили дійти висновку, що з 1 січня 2017 р. вона має соціально несправедливий та необґрунтований характер, оскільки порушено принцип мотивації працівників щодо відповідності заробітної плати кількості, якості та результатам праці. Запропоновано провести реструктуризацію системи оплати праці на підприємстві поштового зв’язку «Укрпошта» шляхом оптимізації міжрозрядних, міжкваліфікаційних співвідношень та схеми оплати праці.

Стаття написана українською мовою


Зіміна А. І.
Логістичні аспекти транспортно-експедиційного обслуговування вантажоперевезень (c. 188 - 193)

У статті обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти транспортно-експедиційного обслуговування вантажоперевезень на принципах логістики. Наведено показники динаміки вантажоперевезень в Україні порівняно з минулим роком та структуру за видами транспорту. Представлено показники зовнішньоторговельного обороту України, включаючи зустрічні потоки експорту та імпорту, а також сальдо зовнішньоторговельного балансу, що безпосередньо впливає на обсяги та динаміку транспортно-експедиційних послуг. Систематизовано основні параметри транспортно-експедиційної логістичної системи з урахуванням техніко-експлуатаційних характеристик рухомого складу, шляхів сполучення та терміналів. Розглянуто роль та особливості здійснення функцій операторами інтер/мультимодальних перевезень – експедиторів «замовників тоннажу». Визначено принципи організації роботи екпедиторів, умови домовленостей сторін при заключенні договору екпедируванні вантажів. Узагальнено умови розвитку логістичного підходу до здійснення транспортно-екпедиційного обслуговування вантажопотоків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Гарафонова О. І., Свинарчук А. В.
Фліт-менеджмент як елемент сучасного розвитку на українському ринку лізингу (c. 227 - 232)

Мета статті полягає в дослідженні практичних аспектів розвитку фліт-менеджменту в Україні; взаємин, які при цьому виникають; елементів, що взаємодіють на ринку. Розглянуто передумови переходу компаній до використання даної концепції в управлінні автопарком, а також можливості, які виникають у підприємств при використанні принципів фліт-менеджменту. Досліджено основні переваги та недоліки при впровадженні фліт-менеджменту в компаніях з наявним автопарком різних розмірів. Окреслено основні особливості, сучасні тенденції розвитку фліт-менеджменту, а також запропоновано шляхи залучення автопідприємств до використання лізингу. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розгляд можливості залучення більшої кількості підприємств до використання принципів фліт-менеджменту в управлінні. Подальший розвиток фліт-менеджменту надасть підприємствам значні можливості та резервні кошти, які потенційно можуть бути залучені у розвиток.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Воліков В. В., Вдовиченко В. О.
Транспортна інфраструктура Харкова (аналіз стану та основні тенденції) (c. 292 - 299)

Метою статті є аналіз поточного стану інфраструктури міського громадського транспорту Харкова та виявлення основних тенденцій його розвитку. Проаналізовано сучасний стан міського громадського пасажирського транспорту в Харкові. Обґрунтоване, що кожен із видів громадського транспорту хоча й має свою інфраструктуру та особливості, але всі вони мають функціонувати спільно як єдина система з притаманними їй ознаками. Зосереджено увагу на актуальності впровадження сучасних інноваційних технологій у роботу всіх видів транспорту, зокрема інтелектуальних систем управління. Зазначено, що сучасна єдина транспортна система м. Харкова складається з двох рівнів (наземний – трамвайні, тролейбусні, автобусні маршрути, таксі та підземний – метрополітен) і потребує вдосконалення – розбудови третього рівня (надземного). Запропоновано для часткового вирішення транспортних проблем застосовувати транспортно-інфраструктурний комплекс з естакадною рейко-струнною шляховою структурою на основі використання технології Sky Way.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Карпенко О. О., Власова В. П.
Ідентифікація ризиків при реалізації концесійних проектів у морських портах України (c. 224 - 230)

На сучасному етапі розвитку морських портів тісна співпраця держави та приватного бізнесу є запорукою успішної реалізації інвестиційних проектів. Для посилення конкурентних переваг портової сфери України сьогодні необхідно внести кардинальні зміни в діяльність морських портів України з метою зростання привабливості портової сфери для іноземних і національних інвесторів і підвищення ефективності використання механізму державно-приватного партнерства. Проаналізовано динаміку переробки вантажів морськими торговельними портами України за 2005–2017 рр. Досліджено основні підходи до класифікації концесійних ризиків і запропоновано етапи реалізації концесійного проекту у морських портах із урахуванням ризиків. Наведено техніко-економічні характеристики, ключові переваги, а також виділено основні ризики при реалізації пілотних концесійних проектів у морських портах України. Визначено, що управління ризиками при реалізації проектів державно-приватного партнерства має бути спрямоване на виявлення, запобігання, стримування та зниження ризиків і має тривати протягом усього періоду реалізації. При цьому доцільно забезпечити партнерам належні умови для виконання своїх зобов'язань.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Мельник О. Г., Тодощук А. В., Вовчанська І. М.
Проблеми та шляхи вирішення завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів (c. 229 - 234)

Статтю присвячено проблемам і шляхам вирішення завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів. Проаналізовано законодавчу базу ввезення автомобілів на територію України, окреслено основні схеми ввезення автомобілів з-за кордону з уникненням сплати митних платежів. Виокремлено основні проблеми, зумовлені значною кількістю автомобілів з іноземною реєстрацією в Україні, зокрема: порушення екологічних стандартів; уникнення відповідальності водіями у разі ДТП; створення великих черг на кордонах; недоотримання бюджетом коштів від митних платежів; незакріплене право власності за власником автомобіля. Охарактеризовано досвід Литви та Молдови у вирішенні проблеми легалізації автомобілів з іноземною реєстрацією. Окреслено та охарактеризовано ключові заходи, які необхідно здійснити в Україні для завершення митних процедур щодо розмитнення транспортних засобів, зокрема: податкова амністія для вже ввезених на територію України автомобілів з іноземною реєстрацією, скасування мита, збереження пільгових ставок акцизного податку, скасування стандарту Євро-5, запровадження щорічного технічного огляду автомобілів, зміна механізму нарахування податку на додану вартість.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Познякова О. В., Жайворінок А. Л.
Впровадження екологічних технологій на підприємствах залізничного транспорту (c. 217 - 222)

Метою статті є аналіз екологістичної складової функціонування залізничного транспорту, аналіз досвіду інших країн та напрямів упровадження заходів екологістики на підприємствах залізничного транспорту. Висвітлено питання впровадження екологістики на підприємствах залізничного транспорту. Проаналізовано вплив наслідків функціонування залізниці на екосистему та описано застосування екологічних технологій. Приведено приклади застосування екологічних технологій на залізницях світу, зокрема описано новітні екологічно дружні технології, інновації та ноу-хау, які впроваджуються на залізницях різних країн з метою зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Наведено досвід використання альтернативних джерел енергії як для тягового та нетягового рухомого складу, так і для обслуговування стаціонарних об’єктів на залізничному транспорті. Перспективи впровадження екологічних технологій на залізничному транспорті України полягають у покращенні екологічної ситуації в екосистемах, де функціонують залізниці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Трубей О. М., Чута В. О.
Аналіз ринку вантажних перевезень в Україні (c. 247 - 253)

Метою статті є визначення особливостей і тенденцій розвитку ринку вантажних перевезень в Україні. Проаналізовано сучасний стан вітчизняного ринку послуг транспортних вантажних перевезень, визначено кількісні та якісні параметри його розвитку як у цілому, так і за окремими видами транспорту. З позиції комерційних інтересів вантажовласників здійснено порівняльну характеристику переваг і недоліків використання та особливостей тарифоутворення в межах різних видів транспорту. Виокремлено лідерів ринку вантажних перевезень в Україні. З метою визначення потенційних споживачів на ринку вантажоперевезень проаналізовано основні види вантажів у сегменті внутрішніх, транзитних та експортно-імпортних перевезень. Проведене дослідження дозволило переконатися у виключно важливій ролі транспортного сектора в забезпеченні економічної безпеки України як потужного драйвера її економічного зростання. Водночас виокремлено основні проблеми, що перешкоджають більш інтенсивному використанню транспортно-логістичного потенціалу країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Стрєлков О. В.
Узгодження інтересів стейкхолдерів транспортних підприємств: нормативно-правовий аспект (c. 112 - 117)

Ефективна взаємодія стейкхолдерів транспортних підприємств досягається шляхом узгодження їх економічних інтересів. Для узгодження інтересів суб’єктів ринку транспортних послуг необхідно розуміння взаємодії їх інтересів, зокрема у площині нормативно-правових аспектів цього процесу. З цією метою було досліджено базові нормативно-правові акти, які регулюють взаємодію між транспортним підприємством і його основними стейкхолдерами (державою, клієнтами, постачальниками, працівниками). Проаналізовано ключові положення нормативно-правових актів, які впливають на узгодження інтересів зацікавлених сторін. Визначено дискусійні положення (недоліки), які потребують вдосконалення. Встановлено, що механізми державно-приватного партнерства є головним способом узгодження економічних інтересів держави та бізнесу. Застосування ефективних механізмів узгодження інтересів суб’єктів ринку транспортних послуг сприятиме забезпеченню стабільності їхнього функціонування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Письмак В. О., Серпухов М. Ю.
Оптимізація транспортних витрат як основа активізації експортної діяльності вітчизняних підприємств (c. 258 - 264)

У статті розглядаються теоретичні засади активізації експортної діяльності сучасних вітчизняних підприємств із застосування логістичної концепції. Визначено, що окремий акцент при організації експортної діяльності необхідно приділяти розробці транспортно-логістичної схеми доставки продукції. Сформовано основні елементи, які необхідно координувати для здійснення будь-якої транспортної операції, а саме: технічні, технологічні, економічні, правові, організаційні. Виявлено основні чинники впливу на організацію процесу руху товару у внутрішньому та міжнародному сполученні (вид транспорту, характер вантажу, вид повідомлення, транспортно-технологічна система, дальність перевезення, діючі національні та міжнародні правові режими). Досліджено, що основними причинами виникнення логістичного ризику є три фактори зовнішнього середовища, які визначаються різними ситуаціями або обставинами: невизначеність, випадковість і протидія. Для компенсації високих логістичних ризиків пропонується використовувати методичний апарат страхування перевезень і вантажу при поставці. Визначено, що важливим завданням пошуку оптимального варіанта перевезень на експорт є виявлення та врахування взаємопов’язаних факторів, що впливають на величину умовно постійних і умовно змінних витрат на доставку.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Ареф’єва О. В., Сімкова Т. О., Лисиця Ю. Б.
Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств (c. 224 - 231)

Цілі статті полягають у: дослідженні складових організаційно-економічного забезпечення управління якістю послуг аеропортів; визначенні якісної складової послуг через виокремлення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на результати діяльності аеропортів; визначенні методів адаптації в аеропортах. Розглянуто еволюцію управління якістю, систематизовано погляди дослідників на визначення та інтерпретації понять «якість» та «якість послуги». Визначено: поняття якості послуг аеропортів та системи управління якістю послуг аеропортів; організаційні та економічні фактори, які забезпечують належну якість аеропортових послуг. Проаналізовано результати діяльності аеропортів України за останні роки. Обґрунтовано якісну складову послуг через виокремлення зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на результати діяльності аеропортів, визначено методи адаптації (удосконалення) в аеропортах в порядку їх ускладнення: реорганізація, реінжиніринг, реформування та реструктуризація. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення впливу організаційно-економічних чинників та методів удосконалення діяльності аеропорту на конкурентні переваги аеропортової послуги, що приведе до загального підвищення результативності діяльності аеропортів та управління якістю послуг аеропортів зокрема.

Стаття написана українською мовою


Зеліско І. М., Сосновська О. О.
Аналіз впливу глобальних ризиків сучасності на функціонування вітчизняних підприємств зв’язку (c. 232 - 238)

У статті проведено аналіз впливу актуальних ризиків сучасності на функціонування вітчизняних підприємств зв’язку в умовах динамічного розвитку глобальної економіки. Визначено, що топовими ризиками інформаційно-комунікаційної галузі за останні роки є: зростання конкуренції; втрата репутації бренда компанії; невідповідність інноваційним потребам клієнтів; втрата професійних кадрових ресурсів; кіберзлочини; часова нерівномірність економічних циклів; втрата інтелектуальної власності; нестабільність нормативно-правової бази; недосконалість інформаційних технологій та порушення ланцюгів постачань продуктів. Виявлено, що прояв зазначених ризиків має вплив на кількісні результати діяльності сучасних підприємств. На основі аналізу сучасних тенденцій діяльності підприємств запропоновано систематизацію актуальних ризиків функціонування вітчизняних підприємств зв’язку за групами інформаційних, фінансових, кадрових та інноваційно-інвестиційних ризиків. Виділено ризикоутворюючі фактори виникнення даних ризиків. Визначено, що досягнення стратегічних орієнтирів розвитку вітчизняних підприємств зв’язку має враховувати ризиковість сучасного бізнес-середовища, що вимагає розробки дієвих методик ризик-менеджменту та створення ефективної системи їх економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Носач І. В., Лєбєдєва Д. О.
Оптимізація структури активів вітчизняних авіакомпаній (c. 249 - 254)

Основною метою даної статті є виявлення оптимізації активів вітчизняних авіакомпаній шляхом введення інноваційної діяльності. Розроблено схему взаємодії основних структурних підрозділів авіакомпанії та етапів економічного механізму інноваційної діяльності авіакомпанії. Окреслено завдання стратегічних підрозділів авіакомпаній, що реалізовуються при функціонуванні економічного механізму інноваційної діяльності для забезпечення безперебійного процесу виробництва і реалізації послуг. Політика управління активами повинна забезпечити пошук компромісу між ризиком втрати ліквідності й ефективністю роботи, що зводиться до вирішення таких важливих завдань, як забезпечення платоспроможності та прийнятного обсягу, структури та рентабельності активів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Аляб’єва О. М.
Аналіз сучасного стану морських портів України (c. 240 - 246)

Метою даної статті є дослідження сучасного стану портової галузі України, визначення основних показників за обсягами вантажопереробки, їх розподіл та номенклатура. Проведений аналіз діяльності основних морських портів України Північного басейну показав, що підприємства розвиваються нерівномірно. ДП «МТП «Южний», ДП «Херсонський торгівельний порт», ДП «Ольвія» були проаналізовані за такими показниками: фінансові, виробничі, економічні, інвестиційні та інноваційні. Обґрунтовано актуальність розвитку інновацій на зазначених підприємствах, оскільки саме нововведення призводять до більш ефективного розвитку будь-якого підприємства. Зроблено висновки на прикладі ДП «МТП «Южний», що саме інновації стають рушійною силою в ефективному розвитку підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Григор’єв О. Ю., Береговий В. С., Микитин О. З.
Аналізування конкурентної позиції ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в умовах євроінтеграції України (c. 176 - 181)

Метою статті є дослідження особливостей і проблем розвитку авіаційної галузі України в контексті євроінтеграції, а також конкурентної позиції ДП МА «Бориспіль» на зовнішньому та внутрішньому ринках. Проаналізовано «Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року», описано проблеми лібералізації вітчизняного авіаринку з країнами Європи. Наведено особливості та проблеми розвитку ДП МА «Бориспіль», зокрема недостатність обсягів внутрішніх перевезень, високі тарифи на них. Здійснено базове оцінювання конкурентної позиції ДП МА «Бориспіль» щодо зовнішніх конкурентів (аеропорти Варшави, Праги, Будапешту), де виявлено слабкі його позиції. Натомість, порівняння щодо внутрішніх суперників (аеропорти Києва (ім. Сікорського), Львова та Харкова) показало значні переваги «Борисполя». Наведено SWOT-аналіз для МА «Бориспіль» та визначено необхідні напрямки підвищення його конкурентоспроможності. Констатовано, що попри певні проблеми в його діяльності, аеропорт «Бориспіль» за умови ефективного управління має значний потенціал розвитку, враховуючи вдале географічне розташування, поступове зростання туристичної привабливості України, зменшення формальностей для в’їзду на території інших країн тощо.

Стаття написана українською мовою


Бабець І. Г., Руда О. І., Руда І. І.
Стратегічні пріоритети зміцнення фінансової безпеки ПАТ «Укртелеком» (c. 182 - 191)

У статті проведено оцінку стану фінансової безпеки підприємства телекомунікаційної галузі та проаналізовано її динаміку у 2013–2017 рр. Визначено ключові загрози для діяльності ПАТ «Укртелеком» та їх вплив на зміну інтегрального показника фінансової безпеки підприємства. Розроблено прогнозні сценарії зміни показників рентабельності продаж, чистого доходу та чистого прибутку підприємства з урахуванням критеріїв економічної безпеки. Обґрунтовано стратегічні пріоритети, цілі та завдання зміцнення фінансової безпеки підприємства. Основними інструментами реалізації стратегічних пріоритетів визначено: збільшення прибутковості на основі збереження абонентської бази стаціонарної телефонії та зростання частки ринку послуг широкосмугового доступу до мережі Інтернет; оптимізація співвідношення «ціна – якість»; стимулювання збуту конвергентних послуг. На основі прогнозних сценаріїв встановлено критеріальні показники досягнення цілей у межах стратегічних пріоритетів.

Стаття написана українською мовою


Сосновська О. О., Житар М. О.
Детермінанти побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку (c. 192 - 198)

Метою статті є визначення та дослідження детермінантів побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку. Доведено, що врахування детермінантів побудови фінансової архітектоніки підприємств зв’язку буде сприяти підвищенню ефективності їх фінансової діяльності та формуванню якісного фінансового потенціалу, що є необхідною умовою захисту від фінансових ризиків, забезпечення фінансової стійкості та гармонізації фінансових інтересів підприємства. Зроблено висновок, що досягнення таких результатів є основою для підвищення рівня фінансової безпеки та створення ефективної системи економічної безпеки підприємств зв’язку як домінанти їх сталого розвитку.

Стаття написана українською мовою


Чупрін Є. С., Кондратенко Д. В.
Тести раннього попередження як методика оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств (c. 199 - 208)

Метою статті є розробка методики оцінки рівня економічної безпеки автотранспортних підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності. На сьогоднішній день проблематика забезпечення економічної безпеки транспортної галузі набуває особливого значення, адже від стабільності її функціонування та розвитку залежить зростання міцності національної економіки України в цілому. За умов значних розбіжностей і неоднозначності в поглядах вчених-економістів залишається актуальним питання розробки дієвого механізму забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств. Результатом дослідження є наведений процес формування та описаний алгоритм проведення тестів раннього попередження, визначених як система порівняння фактичних показників діяльності з рекомендованим для АТП рівнем значень. Дана методика дозволяє комплексно та найбільш об’єктивно оцінити реальний рівень економічної безпеки АТП з метою ідентифікації та посилення уразливих місць підприємства. На основі отриманих даних у подальшому буде розроблено комплекс заходів для підвищення рівня та забезпечення економічної безпеки автотранспортних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Горбаль Н. І., Шаровський Я. О., Ярошенко В. В.
Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України (c. 123 - 128)

Метою статті є аналізування особливостей функціонування і конкурентної ситуації на ринку послуг поштового зв’язку України та шляхів його розвитку. Аналіз сучасного стану ринку послуг поштового зв’язку України засвідчив динамічний розвиток і посилення конкурентної боротьби, зокрема, внаслідок швидкого розвитку онлайн-торгівлі. Констатовано зростання обсягів реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв'язку в Україні. Аналізування основних конкурентів на ринку – ПАТ «УкрПошта», яке є національним оператором поштового зв’язку, та ТОВ «Нова Пошта» – засвідчило лідирування останнього. Виділено основні конкурентні недоліки ПАТ «УкрПошта» в розрізі поштової інфраструктури, логістичних шляхів, рівня сервісу тощо. Запропоновано низку заходів для активізування розвитку ПАТ «УкрПошта»: оновлення автопарку для скорочення терміну доставки товару; автоматизація робочого процесу для підвищення якості / швидкості надання послуг налагодження; співпраці зі світовими інтернет-порталами для збільшення обсягу відправлень тощо. Загалом аналізування засвідчило, що, незважаючи на динамічний розвиток ринку послуг поштового зв’язку, він потребує ефективних стратегічних рішень, без яких буде складно активізувати діяльність у світовому масштабі та дотримуватись євроінтеграційного курсу країни.

Стаття написана українською мовою


Сухонос М. К., Стаматін О. В.
Огляд світових безготівкових систем оплати проїзду в громадському транспорті (c. 129 - 135)

Мета статті полягає в аналізі світових тенденцій розвитку електронних безготівкових систем оплати задля обґрунтування доцільності використання безготівкового розрахунку за проїзд в міському електротранспорті України, а також для налагодження чіткого контролю за пасажирооборотом у сфері надання транспортних послуг шляхом запровадження відповідних систем, що дасть змогу, з одного боку, вирішити питання зі збором виручки а, з другого – оптимізувати маршрутну мережу наземного електротранспорту, а також ущільнити та раціоналізувати графіки руху поїздів метрополітену. Проаналізовано сучасний стан наявних у світі (Європа, Азія, приклади по Африці та Латинській Америці) систем оплати проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті. Обґрунтовано необхідність якомога скорішого запровадження подібних систем в усіх містах України, де є громадський транспорт.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Аляб’єва О. М.
Методичний підхід до оцінки інноваційного розвитку морських портів (c. 163 - 168)

Позитивний вплив інноваційного розвитку на різні аспекти функціонування підприємства (скорочення витрат, отримання прибутків, покращення умов праці, підвищення екологічності тощо) підвищує його інвестиційну привабливість, а внаслідок дифузії інновації – і всієї галузі. Тому оцінка інноваційного розвитку має надзвичайну роль як для підприємців у цілому, так і для інвесторів зокрема. Процес оцінювання інноваційного розвитку підприємства має проводитися за певною методикою, яка враховує напрямки оцінки з позиції його цільового призначення (внутрішнє та зовнішнє спрямування). У даному випадку, з позиції внутрішнього спрямування суб’єктом оцінки виступає підприємство-інноватор, а з позиції зовнішнього – інвестор, споживач. Тому метою статті є розробка методичного підходу до оцінки інноваційного розвитку морських портів, враховуючи специфічні показники підприємств даної галузі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2019

Побережна З. М.
Бізнес-модель авіакомпанії як інструмент забезпечення її конкурентоспроможності на ринку авіапослуг (c. 190 - 197)

Метою статті є обґрунтування комплексу показників, що характеризують бізнес-модель як інструмент забезпечення конкурентоспроможності авіакомпанії на ринку авіапослуг. Визначено види бізнес-моделей підприємства за різними класифікаційними ознаками; наведено та охарактеризовано бізнес-моделі авіакомпаній з позицій реалізації наявних конкурентних переваг; визначено перелік показників, що характеризують бізнес-модель як інструменту забезпечення конкурентоспроможності авіакомпанії на ринку авіапослуг. На прикладі гібридної бізнес-моделі, що функціонує в умовах ПрАТ АК «Українські вертольоти», здійснено розрахунки перспективних значень показників чистого доходу, прибутку, рентабельності, фінансової стійкості та ділової активності, збільшення яких можливо тільки в разі підвищення конкурентоспроможності авіакомпанії.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Степаненко В. О.
Морська транспортна інфраструктура: сутність, класифікація та переваги (c. 187 - 194)

У статті проаналізовано сутність терміна «інфраструктура» та сформульовано авторське визначення даного поняття. Досліджено поняття «транспортна інфраструктура» та класифіковано за підходами, завдяки чому було сформульовано комплексне визначення транспортної інфраструктури. Визначено об’єкти, основні елементи та види транспортної інфраструктури. Проведено ранжування критеріїв за видами транспортної інфраструктури, завдяки якому було встановлено, що з усіх видів транспортної інфраструктури перевагу при транспортуванні вантажу має водний транспорт. Зазначено, що серед усіх видів водного транспорту головне місце займає морська транспортна інфраструктура. Встановлено основні переваги при реалізації міжнародної торгівлі: відносно низька собівартість перевезень, велика пропускна здатність та велика вантажопідйомність, що дозволяє перевозити значні партії вантажу. Визначено, що морська транспортна інфраструктура є сполучною ланкою між різними видами транспорту, які забезпечують реалізацію національної транспортної політики, сприяють зміцненню міжнародних зв’язків, розвитку зовнішньої та внутрішньої торгівлі, транспортному суверенітету країни.

Стаття написана українською мовою


Грицуленко С. І., Джигалюк О. І.
Український ринок телекомунікаційних послуг у контексті стратегії поведінки його учасників в умовах цифрової трансформації економіки та соціуму (c. 194 - 203)

Ключовим чинником прямого впливу на становлення та розвиток цифрового суспільства є телекомунікації як передовий сектор і динамічний ринок сучасної економіки. У зв’язку з цим актуалізується питання визначення рівня розвитку ринку телекомунікаційних послуг України для обґрунтування подальшої трансформації стратегії поведінки його учасників. З цією метою у статті виміряні основні показники відповідної оцінки (обсяг доходів по секторах; кількість абонентів по сегментах; цінова доступність послуг; інвестування в динаміці) відносно світових і регіональних (Європа, СНД) значень. На підставі отриманих у цілому негативних оцінок розроблено базову модель інноваційної присутності оператора на сучасному ринку телекомунікаційних послуг як способу досягнення стратегічної мети в умовах цифрової трансформації економіки та суспільства. Запропонована модель є підґрунтям для формування власної стратегії поведінки окремого оператора телекомунікацій з урахуванням ступеня (етапу) цифрової трансформації бізнесу. За підсумками дослідження зроблено відповідні висновки. Зокрема, зважаючи на високий потенціал ринку телекомунікаційних послуг України для цифрових ІКТ і наявність вільних ніш, ключовими драйверами його подальшого розвитку стануть зростання капітальних інвестицій у цифрову інфраструктуру та готовність операторів до впровадження та розширеного використання інновацій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Петренко О. І.
Морські контейнерні перевезення: світові тенденції (c. 177 - 184)

У статті досліджено стан та основні тенденції розвитку морських контейнерних перевезень у світі; проаналізовано динаміку та структуру морських контейнерних перевезень за регіонами світу, найбільшим серед яких є Азія; визначено динаміку контейнерних вантажопотоків та виділено 20 міст з найбільшим контейнерним вантажооборотом; визначено роль контейнерних перевезень у розвитку глобальної морської торгівлі. Встановлено, що обробка контейнерних вантажопотоків залишається зосередженою у великих портах. Загальна пропускна здатність 20 найбільших портів світу зростає і у 2018 р. становила 347,8 млн TEU. Шанхай залишається найпотужнішим контейнерним портом у світі, найбільше зростання спостерігається в Сінгапурі. Лише п’ять портів за межами Азії представлені серед 20 провідних контейнерних портів, а саме: Антверпен, Гамбург, Лос-Анджелес, Лонг Біч та Роттердам. Очікується подальший розвиток контейнерних перевезень з Китаю, що, своєю чергою, може спричинити скорочення обсягів та вантажопотоків на Транстихоокеанському маршруті. У морських контейнерних перевезеннях спостерігаються тенденції до створення альянсів між операторами терміналів, лінійними компаніями для спільної експлуатації причалів, що висуває нові вимоги до адаптації та технічної оснащеності портів. Вертикальна інтеграція та подальше розширення транспортних ліній у термінальних операціях посилює конкуренцію між перевізниками. Встановлено, що розвитку морських контейнерних перевезень сприяє зростання економічної активності у світі, реструктуризація ланцюга поставок на користь великих суден і альянсів перевізників, цифровізація та модернізація транспортної інфраструктури, новітнє суднобудування, економічна інтеграція та інформатизація.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2020

Сперчун А. В., Кудрицька Ж. В.
Оцінка розвитку телекомунікаційних технологій у цифровому суспільстві (c. 156 - 161)

Прискорений розвиток інноваційних технологій сприяє розвитку телекомунікацій. Телекомунікації стали невід’ємною частиною функціонування цифрового суспільства. Цифрове суспільство, своєю чергою, останніми роками зазнало значних змін, тому оцінка розвитку телекомунікацій потребує актуального та своєчасного аналізу. Статтю присвячено дослідженню сучасного стану телекомунікаційних технологій. Розглянуто сучасні проблеми в секторі інфокомунікацій у суспільстві. Наведено статистичні дані за останні декілька років, які допоможуть краще зрозуміти основні тенденції в даній галузі; сформовано прогноз з огляду на теперішній стан даного сектора. Розглянуто ключові проблеми галузі, які гальмують її розвиток. Також описано проблематику розвитку для майбутніх періодів, проілюстровано основні тренди розвитку А2Р СМС. Проаналізовано найбільш потенційно привабливі ринки телекомунікаційних послуг і розглянуто різні типи інформаційних комунікацій, зображено динаміку змін використання нелегальної маршрутизації для майбутніх періодів. Проаналізовано динаміку дохідності різних каналів зв’язку, досліджено основні послуги СМС і дохідність цих послуг. Виділено особливості кожної послуги окремо. Проведено оцінку впливу змін телекомунікаційних технологій на економічне становище суспільства.

Стаття написана українською мовою


Янчук М. Б.
Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень (c. 162 - 167)

Метою даного дослідження є методологічні особливості формування оператором мультимодального перевезення (Multimodal Transport Operator – МТО) економічно ефективних наскрізних тарифних ставок і загальне підвищення ефективності процесу тарифікації на мультимодальних перевезеннях. У контексті світової практики було розкрито проблематику формування єдиної системи цін для мультимодальних перевезень, незалежно від частки участі окремих видів транспорту. Обґрунтовано методологію формування наскрізного тарифу мультимодальних перевезень з використанням декількох видів транспорту з урахуванням економічних інтересів усіх учасників, які часто знаходяться в різних сферах, що, як правило, викликає невиправдане завищення наскрізної тарифної ставки. У результаті дослідження практики формування тарифу на змішане перевезення, що включає відповідно правила перевезення і тарифні ставки, було визначено, що правила перевезення мають чітко відображати договірні умови між клієнтом і МТО. Обґрунтовано, що тарифи повинні включати звичайні платежі за здійснення конкретних транспортних операцій зі стандартним обладнанням на найбільш економічному маршруті слідування та відображати конкурентні переваги/недоліки кожного виду транспорту. Вивчено світовий досвід методологічно обґрунтованого розподілу наскрізного фрахту у вільно конвертованій валюті, ефективність якого забезпечується при використанні конкретної транспортно-технологічної схеми мультимодального перевезення. Актуалізовано питання вдосконалення та введення тарифних правил змішаних перевезень у мультимодальному режимі, а також створення типових правил ведення переговорів з учасниками змішаного перевезення для організації контейнерних перевезень. Узагальнено методичні підходи до формування оператором змішаного перевезення єдиної наскрізної тарифної ставки при об’єднанні ринків окремих видів транспорту в загальний транспортний ринок, а також до єдиного визначення та формування ринкових цін, що не залежать від відстані та виду транспорту.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2020

Петрик В. Л.
Аналіз стану світового ринку цивільної авіації та прогноз його розвитку в умовах нестабільного попиту на авіаперевезення (c. 112 - 119)

Метою роботи є аналітичне дослідження сучасного стану світового ринку цивільної авіації та прогноз його розвитку в умовах нестабільного попиту на авіаперевезення, якій викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19. Зазначено, що цивільна авіація є однією з найважливіших складових частин глобальної транспортної системи, що забезпечує робочими місцями та впливає на розвиток економіки будь-якої країни світу. Проаналізовано стан світового ринку цивільної авіації, динаміку та структуру авіаперевезень за регіонами світу; визначено роль авіаперевезень у розвитку світової торгівлі, туризму; наведено основні тенденції розвитку світового ринку цивільної авіації на наступне десятиліття. Для планування діяльності авіакомпаній, аеропортів, аеронавігаційних систем та ін. необхідні прогнози пасажирських і вантажних перевезень, руху повітряних суден і пов’язаних з ними параметрів. У статті проаналізовано глобальні та регіональні прогнози стану світового ринку цивільної авіації на 2020 р. до та після нестабільного попиту на авіаперевезення, якій викликаний пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, наведено економічні наслідки. У 2020 р. планувалося збільшення виручки від авіаперевезень на 4%, до 872 млрд дол. США, але через поширення COVID-19 авіаперевізники з усього світу можуть втратити від 63 до 113 млрд дол. США. Втім, надати остаточну оцінку наслідків ситуації, що склалася на світовому ринку цивільної авіації, поки ще не видається можливим.

Стаття написана українською мовою


Обруч Г. В.
Формування концепції забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в умовах їх цифрової трансформації (c. 119 - 127)

В умовах поглиблення глобальних соціальних та екологічних деструктивних явищ поряд з економічною ефективністю діяльності бізнес-суб’єктів важливе врахування таких домінант розвитку, як соціально відповідальне господарювання, соціалізація трудових відносин і екологізація економічної діяльності, що складають основу концепції збалансованого господарювання. Україна також долучається до глобальної течії досягнення збалансованості економічних, соціальних і екологічних аспектів діяльності, тому враховує принципи сталого господарювання при розробленні стратегічних і програмних ініціатив її соціально-економічного розвитку, зокрема такі заходи фрагментарно реалізуються на державному, регіональному та локальному рівнях. Попри це, сьогодні відсутній комплексний підхід до забезпечення збалансованості діяльності підприємств базових галузей економіки, у т. ч. залізничного транспорту. Тому, зважаючи на координаційну роль залізничних підприємств у досягненні соціально-економічного зростання країни, вагомого значення набуває розроблення дієвого підходу до забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту та формування інструментарію його досягнення, що дозволить подолати виявлені дисбаланси їх діяльності та реалізувати потенціал підприємств галузі в напрямі їх цифрової трансформації. Ґрунтуючись на аналізі наукових напрацювань щодо формування базису реалізації ініціатив збалансованого розвитку підприємств, у т. ч. залізничного транспорту, запропоновано застосування коеволюційно-цифрового підходу, що передбачає впровадження новітніх цифрових рішень залежно від пріоритетів розвитку підприємств залізничного транспорту та динамічних змін середовища їх функціонування. Також запропоновано забезпечення спільної еволюції суб’єктів, які взаємодіють з підприємствами залізничної галузі в межах екосистеми їх функціонування на основі застосування коадаптивних сумісних цифрових рішень і формування єдиного інформаційно-цифрового простору їх зростання. У рамках вказаного підходу сформовано концептуальні положення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту в аспекті їх цифрової трансформації, що містять мету, узагальнені та адаптивні критерії, а також мотиви та завдання їх збалансованого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2020

Проценко В. М.
Актуальні проблеми розвитку АТ «Укрзалізниця» та підходи до інтенсифікації управління економічною поведінкою (c. 206 - 213)

Метою статті є вирішення актуальних проблем розвитку АТ «Укрзалізниця» та формування підходів до інтенсифікації управління економічною поведінкоюв сучасних умовах господарювання. У результаті проведеного дослідження розкрито, що в умовах економічної кризи та високого рівня впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність підприємств, процес формування та прийняття ефективних управлінських рішень стає складним. Тому перед керівництвом підприємств постає задача у використанні точної та своєчасної інформації про стан діяльності підприємства для формування нових підходів до інтенсифікації управління економічною поведінкою з метою формування перспектив його розвитку.В умовах неоіндустріальної модернізації, де активно розвивається векторна направленість економіки знань, найбільш значущі конкурентні переваги підприємств виникають на основі інтелектуальних ресурсів. Виокремлено за напрямками діяльності суб’єкти господарювання, що входять до складу АТ «Укрзалізниця», проаналізовано динаміку обсягів перевезених вантажів і пасажирів залізничним транспортом за 1996–2019 рр., що свідчить про значне зниження цих показників за останні роки, це пов’язано зі зменшенням рівня конкурентоспроможності залізниці порівняно з автомобільними перевезеннями. Запропоновано вектори розвитку інтенсифікації управління економічною поведінкою АТ «Укрзалізниця» для ефективної реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2020

Тарашевський М. М.
Стан управління ризиками на транспортних підприємствах України (c. 125 - 133)

Метою статті є аналіз стану управління ризиками на транспортних підприємствах України. Виявлено, що найбільші ризики в діяльності транспортних підприємств в Україні пов’язані з кризовими явищами в економіці, високою інфляцією, валютними коливаннями, корупцією, політичною нестабільністю, військовими діями на сході країни, недосконалою системою оподаткування та проходження митниці, бюрократією, обмеженим доступом до фінансових ресурсів, збитковістю, значним рівнем зносу транспортних засобів і об’єктів інфраструктури, низькою інвестиційною привабливістю та недостатнім рівнем інновацій. Окремого розгляду потребує негативний вплив пандемії COVID-19 на стан управління ризиками та результати діяльності транспортних підприємств, що спричиняє переорієнтацію ринку, зростання ролі електронної комерції та транспортної логістики. Встановлено, що показники вантажообігу в Україні та обсяги перевезених вантажів за 2000–2019 рр. скорочуються практично за всіма видами транспорту. Кількість працюючих транспортних підприємств та чисельністю задіяного персоналу нестабільні. Через наслідки кризових явищ у 2016 р. було ліквідовано найбільшу кількість транспортних підприємств. Негативними факторами є зменшення обсягів пасажирських перевезень, високий рівень збитковості транспортних підприємств, зростання кількості аварій на транспорті, зокрема у перевезенні небезпечних вантажів. Система управління ризиками на транспортних підприємствах вказує на необхідність розробки дієвого механізму, який допомагав би за наявних обставин, викликів і сучасних вимог досягати кращих результатів діяльності та уникати серйозних проблем і ситуацій. Існує об’єктивна потреба в побудові системи управління ризиками та внутрішнього контролю через посилення моніторингу закупівель, виконання тендерної політики, управління контрактами та політикою вибору й перевірки бізнес-партнерів на всіх етапах залучення коштів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2020

Бєлашов Є. В.
Щодо перспектив використання безпілотних пасажирських літальних апаратів з електричними рушійними установками в Україні (c. 152 - 157)

У статті досліджено питання інституційного забезпечення використання безпілотних пасажирських літальних апаратів з електричними рушійними установками (міських електрольотів) в Україні. Використання таких апаратів вважається перспективним напрямком розвитку міського повітряного транспорту, здатним розвантажити вузькі місця транспортної системи мегаполісів. Серед основних факторів, які вигідно відрізняють міські електрольоти від традиційного повітряного транспорту: безпечність, економічність, малошумність, екологічність та низькі вимоги до супутньої інфраструктури. Підготовка до масштабного використання міських електрольотів наразі здійснюється в Німеччині, США, Південній Кореї та м. Дубай. Наведено аналіз переваг і можливостей використання міських електрольотів; здійснено огляд історії розвитку та сучасного стану цього виду транспорту. Незважаючи на те, що перші зразки міських електрольотів тільки проходять випробування, на цьому ринку вже спостерігається значна конкуренція. Серед основних розробників цього класу літальних апаратів слід виділити компанії EHang (КНР) і Lilium GmbH (Німеччина). У статті здійснено огляд законодавчих вимог щодо використання безпілотних літальних апаратів з електричними рушійними установками в окремих країнах світу. Запозичення цього досвіду може бути корисним для України через відсутність термінологічного визначення такого класу літальних апаратів у вітчизняному законодавстві; невизначеність умов їх експлуатації та заходів безпеки; прогалини в існуючій класифікації безпілотних літальних апаратів, яка не передбачає існування програмованих літальних апаратів, керування якими не потребує спеціальної станції керування, що розташована поза повітряним судном, або апаратів, що здійснюють програмований політ. З метою усунення існуючих прогалин в українському законодавстві розроблено заходи, реалізація яких дозволить використання безпілотних пасажирських літальних апаратів з електричними рушійними установками та сприятиме подальшому розвитку повітряного транспорту в Україні.

Стаття написана українською мовою


Романчук С. В.
Річковий транспорт як інструмент розвитку системи логістики в Україні (c. 158 - 164)

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується надзвичайно високими темпами відтворювальних процесів, динамікою бізнесових взаємозв’язків та високим рівнем вимог до оперативності вирішення поточних проблем. У статті розглянуто склад і перспективи системи логістики в Україні, проаналізовано стратегічні напрямки її розвитку. Розкрито потенціал річкових перевезень в Україні, їх сучасний стан і роль у транспортно-логістичній системі. Проаналізовано окремі програми розвитку транспортної системи та її інтеграції в міжнародний простір, їх перспективність та реальність реалізації. Визначено основні ризики для сталого розвитку та способи їх нівелювання за допомогою інфраструктурних елементів. Конкретизовано увагу на основних проблемах як усього логістичного комплексу, так і сегмента річкових перевезень, виокремлено напрямки їх подолання. Для цілей дослідження до складу річкових шляхів віднесено безпосередньо судноплавні шляхи (тобто річки та канали), об’єкти інфраструктури (порти, шлюзи, доки, судноремонтні заводи тощо) та флот (річкові судна, буксири, баржі та судна типу ріка-море). Виокремлено групи заходів із розвитку річкового транспорту за ознакою потенційних джерел їх фінансування. Обґрунтовано складові економічної ефективності розвитку річкового транспорту та способи її досягнення. Річковий транспорт України є найбільш екологічним, енергоефективним і може забезпечити низьку собівартість перевезень. У контексті перспектив здорожчання автомобільних і залізничних перевезень саме річковий транспорт може стати тим резервом, що здатен утримати вартість перевезень всередині країни на поточному рівні. Особливу увагу приділено розвитку річкових портів України як перспективних логістичних центрів. Сформульовано конкретні інструменти та заходи із розбудови відповідного сегмента річкової логістики та забезпечення їх ефективності. Одним із таких ключових інструментів автор вважає автоматизацію процесів управління та організації річкових перевезень, котра допоможе максимізувати їх ефективність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2020

Власова В. П.
Державно-приватне партнерство як механізм розвитку транспортної інфраструктури Херсонської області (c. 217 - 224)

Розвиток транспортної інфраструктури регіону залишається важливим завданням, яке сьогодні вирішується за допомогою механізму державно-приватного партнерства (ДПП). Наразі вже створено достатнє інституційне середовище та нормативно-правове забезпечення для реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Херсонська область, маючи середній рівень розвитку транспортної інфраструктури, де-факто займає прикордонне положення. Тому рівень розвитку інфраструктури області (зокрема, дорожнє господарство) має важливе стратегічне значення для безпеки держави. Визначено основні завдання з розвитку транспортної інфраструктури Херсонської області та можливі напрямки реалізації інфраструктурних проєктів. Проведене дослідження показало, що на засадах ДПП у Херсонській області реалізуються лише два проєкти, які не є інфраструктурними. Проте започатковано концесію Херсонського морського порту – цей проєкт є пілотним не лише в області, а й в Україні. Укладання договору концесії в морських портах є складною та довготривалою процедурою. Важливим в угоді є визначення розміру концесійних платежів і розподіл ризиків між учасниками проєкту. Зазвичай концесіонерами виступають великі міжнародні компанії (вантажовласники чи судновласники) або вітчизняні промислово-фінансові групи, які диктують умови договору, отже, відповідно, може виникати конфлікт інтересів. У роботі визначено істотні умови даного концесійного проєкту. Перспективними є проєкти ДПП у дорожній сфері, які мають вирішити ряд проблем області. Охарактеризовано аеропорт «Херсон» як об’єкт концесії, запропоновано схему механізму ДПП щодо нього. Визначено, що державно-приватне партнерство у сфері залізничної інфраструктури знаходиться в процесі становлення та визначення форм співпраці.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2021

Орлов В. М., Грицуленко С. І.
Розробка методики порівняльної оцінки телекомунікаційних нематеріальних активів у контексті глобального тренду їх розвитку (c. 232 - 242)

В умовах технологічного етапу розвитку інформаційного суспільства ключовим фактором конкурентоспроможності провідних компаній світу, у тому числі телекомунікаційних, стають нематеріальні активи у вигляді новітніх знань і технологій. У зв’язку з цим актуалізується проблема визначення рівня розвитку телекомунікаційних нематеріальних активів в Україні в контексті світового тренду як підґрунтя для розробки методики їх порівняльної оцінки на основі інтегрального індексу. Для досягнення даної мети у статті виміряно показники нематеріальної вартості передових телекомунікаційних компаній світу, а також нематеріальних інвестицій і галузевого новаторства в Україні. За підсумками статистичного дослідження розвитку телекомунікаційних нематеріальних активів надано обґрунтовані висновки. Зокрема, стосовно їх активного нарощування у світі, з одного боку, і недостатнього для прогресу економіки та руху до цифрового суспільства рівня розвитку в Україні, з іншого. На підставі отриманих висновків та з урахуванням необхідності пошуку нових ресурсів економічного зростання розроблено методику розрахунку інтегрального індексу телекомунікаційних нематеріальних активів для вітчизняної практики. Дана методика, що включає засоби вимірювання, критерії та показники оцінки, виступає інструментом управління телекомунікаційними нематеріальними активами з позиції базових основ розвитку. Запропонований у роботі оцінний інструментарій служить підставою для подальшої його розробки в напрямку розширення комплексу факторів (умов) розвитку телекомунікаційних нематеріальних активів в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2021

Янчук М. Б., Пронь С. В., Федина В. П., Чередніченко К. В.
Науково-методичні підходи до управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажних перевезеннях (c. 198 - 209)

Метою даного дослідження є підвищення ефективності мультимодальних вантажних перевезень за рахунок формування системи управління ризиками на основі ідентифікації факторів транспортних ризиків, методів їх вимірювання та управління як на етапі проєктування (планування) мультимодального маршруту, так і в подальшому – для оцінки їх можливого впливу на ефективність вантажоперевезення в цілому. Досліджено проблематику організації мультимодальних вантажних перевезень у контексті управління транспортними ризиками, що передбачає вибір такого варіанта керуючих впливів на елементи системи перевезення (логістичні центри, транспортні вузли, різні види транспорту, вантажно-транспортні одиниці, конкретні транспортні компанії та їх рухомий склад, тара тощо), при якому доставка вантажу була б здійснена з найбільш ефективними та якісними показниками при заданих початкових умовах та існуючих обмеженнях. Обґрунтовано вироблення пропозицій щодо оптимальних зв’язків між елементами мультимодальних вантажних перевезень на основі ефективної системи ризик-менеджменту, яка являє собою спеціальний вид управлінської діяльності, що спрямований на пом’якшення впливу груп ризиків, визначення допустимого (прийнятного) рівня ризику на основі методів, які дозволяють уникнути втрат, що виникають як результат дії конкретного ризику. Запропоновано методичний підхід до вибору оптимальної мультимодальної транспортно-технологічної схеми, який дозволяє розглядати суб’єктивні критерії (повноту сервісу, надійність та ін.) як визначальні за умови порівняно однакової вартості та часу альтернативних варіантів доставки вантажів і в контексті допустимих значень таких об’єктивних критеріїв, як умови зберігання, швидкісний режим перевезення на території конкретної країни, регіону, міста, осьове навантаження, кліматичні умови, екологічні обмеження тощо. На науково-методичному рівні узагальнено етапність процесу прийняття рішень з виокремленням відповідних цілей у контексті управління транспортними ризиками в мультимодальних вантажоперевезеннях, дотримання яких гарантовано забезпечить прийняття оператором мультимодальних перевезень раціональної та безпечної транспортно-технологічної схеми доставки вантажу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2021

Шкода Т. Н.
Передумови стратегічного управління розвитком авіатранспортних підприємств (c. 75 - 80)

Світова криза, спричинена пандемією COVID-19, призупинила не тільки розвиток авіаційного сектора, але й світову економіку загалом. Можливість набуття вітчизняними авіатранспортними підприємствами показників докризового рівня залежіть від ефективного вирішення проблемних питань підвищення їх конкурентоспроможності на лібералізованому авіаційному ринку. Метою даної роботи є проведення систематизації та виявлення передумов ефективного стратегічного управління авіатранспортними підприємствами України на основі урахування сучасних викликів розвитку ринку авіатранспортних послуг, а також умов і галузевих особливостей діяльності суб’єктів авіаційного бізнесу в Україні. За результатами проведеного дослідження систематизовано перелік перешкод, що стримують розвиток авіаційного транспорту України. Виявлена достатньо сильна залежність доданої вартості, створеної вітчизняними авіакомпаніями, від таких чинників, як кількість відпрацьованого часу, кількість авіакомпаній, обсяги перевезення пасажирів і кількість використовуваних передових технологій, вказала на доцільність урахування стимулюючого впливу цих факторів ділової активності вітчизняних авіатранспортних підприємств на розвиток національної економіки. Результати дослідження передумов підвищення конкурентоспроможності та розвитку авіатранспортних підприємств України засвідчили необхідність створення умов для ефективного стратегічного управління авіапідприємствами України, які в сукупності, за рахунок створення додаткових робочих місць, а також доданої вартості, чинять безпосередній вплив на формування валового внутрішнього продукту України.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2021

Обруч Г. В.
Теоретичні основи забезпечення збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту в умовах цифровізації (c. 135 - 141)

У статті досліджено сучасний стан і тенденції розвитку підприємств залізничного транспорту. Встановлено, що часта зміна керівництва АТ «Укрзалізниця» і пріоритетів його розвитку, гальмування необхідних реформаційних змін, непослідовність і безсистемність реалізованої політики розвитку залізничного транспорту призвели до вкрай складного фінансового та технічного стану залізничної компанії. Результатом технічної деградації залізничного транспорту і зниження його пропускної та провізної спроможності стали катастрофічне погіршення якості послуг підприємств залізничної галузі та поступова втрата частки ринку вантажних перевезень на користь інших видів транспорту. Доведено, що відновлення довіри споживачів і забезпечення збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту потребує використання цифрового інструментарію їх модернізації та впровадження новітніх цифрових рішень, спрямованих на покращення комунікації зі стейкхолдерами. Розкрито основні вимоги споживачів до якості транспортного сервісу в розрізі сегментів діяльності підприємств залізничного транспорту. Сформовано теоретичні основи збалансованого розвитку послуг підприємств залізничного транспорту, що враховують тенденції цифрової трансформації залізничної галузі та визначають ключову роль цифрових інструментів у забезпеченні збалансованого розвитку послуг підприємств галузі. Розкрито сценарії розвитку послуг підприємств залізничного транспорту на основі впровадження інструментів цифровізації, серед яких визначено песимістичний, реалістичний та оптимістичний сценарії. Зокрема, песимістичний сценарій передбачає впровадження цифрових інструментів, що забезпечують удосконалення лише клієнтського сервісу підприємств залізничного транспорту, реалістичний – зорієнтований на впровадження цифрових інструментів у сегментах транспортного сервісу відповідно до формування ринку залізничних перевезень. Для реалізації оптимістичного сценарію необхідно забезпечити вдосконалення існуючих і розроблення нових послуг на основі комплексного впровадження інструментів цифрової трансформації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2021

Петренко О. І., Корнійко Я. Р.
Роль транспортних операторів в організації мультимодальних перевезень (c. 61 - 67)

Метою статті є встановлення ключової відмінності між мультимодальними та інтермодальними перевезеннями, а також дослідження ролі транспортних операторів в організації мультимодальних перевезень. У ході дослідження виявлено, що як у науковій сфері, так і на практиці змішані перевезення часто розуміють як синонім поняття «мультимодальні перевезення», однак установлено, що всі інтегровані (мультимодальні, інтермодальні, комбіновані) та роздільні (сегментні) перевезення є частиною змішаних і доповнюють одне одного. Відмічено, що мультимодальні та інтермодальні перевезення мають певну відмінність між собою, яка полягає в наявності кількості договорів та відповідальності, яку несе оператор перевезень. Запропоновано враховувати всі умови, які впливають на результат прийняття рішення щодо здійснення мультимодальних перевезень. Вивчення теоретичних і практичних аспектів дозволило виділити операторів мультимодальних перевезень, а саме: оператори, які оперують морськими суднами; оператори, що не оперують морськими суднами, але можуть володіти іншим рухомим складом, складами тощо; експедитори, які не завжди є операторами мультимодальних перевезень та можуть бути агентами якоїсь частини перевезень і співпрацювати з основним оператором. Обґрунтовано їх особливу роль в організації мультимодальних перевезень, враховуючи при цьому всі фактори й елементи, які повинні тісно взаємодіяти між собою в процесі доставки. Перспективами подальшого дослідження в даному напрямі є побудова алгоритму обрання мультимодального оператора з урахуванням різних умов.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2021

Шмалій Н. А.
Формування інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін (c. 188 - 193)

Стаття присвячена дослідженню інноваційних конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін. На основі аналізу видів економічної діяльності за технологічними секторами встановлено, що будівництво та реконструкцію доріг віднесено до низькотехнологічного сектора економіки, що призводить до повільних темпів розвитку інноваційності конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства. Водночас аналіз динаміки обсягів бюджетних коштів для фінансування будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг національного значення демонструє потенціал до формування інноваційних конкурентних переваг. За таких умов концепція відкритих інновацій набуває особливої актуальності. За результатами дослідження визначено, що концепція відкритих інновацій в Україні може бути реалізована через створення інформаційних майданчиків і довідково-інформаційних ресурсів. Як інструментарій імплементації концепції відкритих інновацій у дорожньому господарстві в Україні запропоновано розглядати: вебпортал «Інновації в дорожній галузі»; базу даних інформаційно-аналітичної системи щодо запроєктованих і побудованих об’єктів-аналогів; тематичний план науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт державного агентства автомобільних доріг України та аналіз тенденцій світового інноваційного розвитку дорожнього будівництва. Встановлено, що для розвитку конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства в умовах стратегічних змін необхідним є постійне зосередження на вдосконаленні будівельних процесів, застосуванні інноваційних технологій та інноваційних матеріалів. Такий підхід дозволить підприємствам дорожнього господарства приймати економічно обґрунтовані бізнес-рішення під час вибору інноваційних технологій і матеріалів для впровадження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2022

Андрушків І. П.
Оцінка рентабельності транспортної галузі України та шляхи її підвищення за допомогою активізації інвестиційної діяльності (c. 205 - 210)

Мета статті – оцінка рентабельності транспортної галузі України, дослідження факторів, які впливають її рівень, та окреслення шляхів її підвищення за допомогою активізації інвестиційної діяльності. У статті досліджено питання, які стосуються підвищення рентабельності та завжди є актуальними для будь-якого суб’єкта господарювання. Зазначено, що проведення оцінки рентабельності транспортної галузі України є актуальним питанням, адже на основі отриманих результатів можна розробляти та запроваджувати дієві механізми для підвищення її рівня та розвитку. Відмічено фактори, які впливають на рівень рентабельності діяльності підприємств транспортної галузі. Розглянуто проблемні питання для транспортної галузі, до яких віднесено: відсутність ефективної інвестиційної політики; гострий дефіцит фінансових ресурсів для оновлення матеріально-технічної бази та рухомого складу; недостатній рівень впровадження інноваційних методів і технологій у діяльності. Виконано оцінку рентабельності транспортної галузі України упродовж останніх років, яка свідчить про наявність деструктивних явищ у галузі, що зумовлено низкою проблем, а саме: економічною та геополітичною кризами у країні; високим рівнем фізичного та морального зносу основних засобів. За результатами дослідження запропоновано шляхи вдосконалення розвитку транспорту та транспортної інфраструктури України та підвищення її рентабельності. Зроблено висновок про те, що в цілісній системі аналізу ефективності діяльності підприємств транспортної галузі показнику рентабельності належить провідне місце через комплексність та інформативність цієї економічної категорії. А для інтенсивного розвитку галузі необхідні інвестиції та інновації, які допоможуть вивести транспортні послуги на новий рівень.

Стаття написана українською мовою


Пономарьова Т. В., Сайко О. С.
Податкове регулювання розвитку мультимодальних перевезень (c. 211 - 216)

Мультимодальні перевезення є важливою складовою транспортної системи. Розвиток мультимодальних перевезень потребує координації роботи різних видів транспорту та їх інтеграції в єдину організаційну систему, що функціонує на основі формування логістичних центрів. У статті розглянуто проблему формування екосистеми мультимодальних перевезень в Україні, розкрито особливості її оподаткування та взаємодії в умовах цифрової економіки. Також проаналізовано наявне нормативно-правове забезпечення логістичної діяльності в Україні. На теперішній час мультимодальні перевезення мають велике значення для економіки України. Це один із важливих інноваційних напрямків у розвитку транспортної системи на національному та міжнародному рівні. Попри те, що цей напрямок активно розвивається, на сьогоднішній день відсутнє чітке правове та договірне забезпечення даного інституту. У статті проаналізовано роль податкового регулювання мультимодальних перевезень і ризики впливу екологічного навантаження на навколишнє середовище. Зазначено, що в Україні внесення змін до законодавства у сфері регулювання мультимодальних перевезень надзвичайно важливе, як і необхідність прийняття окремого закону, який дозволив би розвинути сучасні способи доставки вантажів, підвищити якість обслуговування споживачів транспортних послуг, а також зменшити витрати на перевезення. Серед основних причин, що стримують розвиток змішаних перевезень, зазначено такі: недосконалість нормативно-правового врегулювання питань мультимодальних перевезень і диспропорція між рівнями розвитку потужності портів із переробки вантажів та залізничної інфраструктури. Перспективою подальших досліджень є розроблення теоретико-методичного підходу до вибору стратегій та інструментів розвитку транспортної інфраструктури та податкового регулювання мультимодальних перевезень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2022

Петренко О. І., Юрченко М. А.
Аналіз діяльності суднобудівної промисловості в Україні та світі (c. 135 - 145)

Метою статті є проведення аналізу сучасного стану діяльності суднобудівної промисловості в Україні та світі. У проведеному дослідженні авторами розглянуто структуру суднобудівних підприємств та організацій в Україні. Здійснено огляд суднобудівної промисловості України з точки зору теоретичних і практичних аспектів, що зумовило негативні висновки щодо функціональної діяльності суднобудівних і судноремонтних верфей. Встановлено, що більшість заводів зазнавали труднощів ще до початку пандемії COVID-2019 і воєнного стану в країні. Аналізуючи динаміку фінансових результатів лише декількох із заводів за 2019–2021 рр., а саме: ПрАТ «Завод «Кузня на Рибальському», Київський суднобудівно-судноремонтний завод (КССРЗ), Херсонський державний завод «Палада», Миколаївський суднобудівний завод «Океан», можна стверджувати, що з роками спостерігається тенденція до зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг. Дана ситуація має спонукати до пошуку нових можливостей для максимізації кінцевого фінансового результату та поліпшення власного становища в конкурентному середовищі. Враховуючи, що суднобудівництво та судноремонт є стратегічною галуззю розвитку України, має відбуватися комплексний підхід у застосуванні стимулів та заходів підтримки з боку як держави, так і приватного сектора. Здатність продовжувати діяльність заводів на безперервній основі відбувалася лише завдяки підписаним контрактам з іноземними інвесторами. Зазначено, що саме завдяки цьому в поодиноких суднобудівних верфях існувала ймовірність вистояти на ринку та поборотися за спробу відповідати тенденціям світового та європейського ринків. Звичайно, це не стосується ССЗ «НІБУЛОН», який є лідером у процесах розбудови сучасного бізнесу й економіки України. Виявлено, що у 2021 р. було представлено проєкт стратегії розвитку суднобудування та судноремонту до 2030 р., який розроблявся з урахуванням аналізу діяльності міжнародних морських країн, які мають комплексну систему державної підтримки. Основною ціллю даного проєкту стало застосовування подібних стимулів та заходів для суднобудівної галузі України.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2022

Андрієнко М. М., Корж Л. О.
Економічна діагностика конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних послуг (c. 149 - 154)

Метою статті є визначення економічної діагностики та розроблення заходів щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних перевезень в умовах змінності та невизначеності зовнішнього економічного середовища. Проаналізовано етапи та методи здійснення конкурентного аналізу. Обґрунтована актуальність діагностики підприємства. Також визначено особливості сучасного стану діагностичних систем на вітчизняних транспортних підприємствах, серед яких: використання простих аналітичних методів діагностики; обмежена кількість показників, які застосовуються менеджерами як індикатори стану підприємства; ретроспективне та поточне спрямування діагностики; використання даних бухгалтерського та статистичного обліку як інформаційних джерел; переважання симптоматичного типу діагностики та поодиноке використання етіологічної діагностики; використання діагностики переважно для попередження кризового стану; відсутність формалізованої методики здійснення економічної діагностики з урахуванням галузевої специфіки. Запропоновано вирішення основних проблем системи діагностики на підприємствах у сучасних умовах господарювання, а саме: формування системи критеріїв (показників), які можуть охарактеризувати об’єкт і адекватно відобразити його стан з урахуванням факторів впливу; розробка шкали вимірювання значень показників, які дозволяють мінімізувати вплив фактора суб’єктивності при встановленні діагнозу; розробка формалізованої методики діагностики стану підприємств з урахуванням специфіки їх діяльності та розробка методики вибору оптимального варіанта заходів, що сприяють поліпшенню роботи всіх складових об’єкта дослідження.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2022

Рибчук А. В., Лапчук Я. С., Паласевич М. Б.
Глобальна цифровізація світового ринку транспортних послуг (c. 173 - 178)

У статті аналізуються різнопланові аспекти визначення економічного змісту та об’єднуючої сутності цифрової економіки, що полягає в технологічній трансформації, ініційованій масовим упровадженням цифрових технологій у модернізацію транспортної галузі. Зазначено, що використання цифрових даних стає ключовим фактором виробництва, що дозволяє створювати нові моделі ведення бізнесу, забезпечуючи серйозні конкурентні переваги компаніям як на регіональних, так і на глобальних ринках. Підкреслено, що цифровий розвиток транспорту – невід’ємний компонент успішного переходу до розвитку транспортних систем у цифровому напрямку. При цьому в цифровій трансформації логістики вантажних перевезень ключову роль відіграють інтегровані інформаційні цифрові платформи, що об’єднують учасників ланцюжка створення вартості, канали збуту, споживачів та окремі галузі економіки. Показано, що перехід на цифрові технології в транспортній системі безпосередньо впливає на весь логістичний ланцюжок поставок, що, своєю чергою, приводить до зниження ризиків порушень під час транспортування вантажів, розбивки процесів на підпроцеси та їх синхронізації, моніторингу й аналізу оперативної обстановки в режимі теперішнього часу. А це сприяє прийняттю рішень в оперативному управлінні всіма транспортно-логістичними процесами. Обґрунтовано, що розвиток цифрових систем покликаний насамперед поліпшувати якість життя, зробити транспорт зручнішим для розвитку бізнесу, а інноваційні розробки в моделюванні транспортних систем і регулюванні транспортних потоків мають надавати кінцевим споживачам більшу інформативність і безпеку, а також якісно підвищувати рівень взаємодії учасників транспортного ринку.

Стаття написана українською мовою


Голобородько А. Ю., Трегуб А. М.
Оцінка розвитку діяльності підприємств телекомунікаційної сфери України в умовах кризи (c. 178 - 183)

В умовах глобалізації та цифровізації сфера телекомунікацій є однією з найбільш перспективних, оскільки телекомунікаційні підприємства постачають населенню інформаційно-телекомунікаційні послуги та доступ до мережі Інтернет. Особливого значення сфера телекомунікацій набула в період пандемії COVID-19, коли система комунікацій була побудована на засадах цифрових технологій. Кризові умови функціонування сприяють трансформації всієї системи економічної діяльності. Насамперед це стосується енергетично залежних сфер економіки. Тому головним стратегічним напрямом розвитку є формування адаптивної диверсифікованої інтегративної системи інформаційно-телекомунікаційних послуг. У наведеному дослідженні обґрунтовано проблеми та перспективи розвитку сфери телекомунікацій в умовах кризи. У статті розроблено систему показників комплексної рейтингової оцінки, яка охоплює індикатори розвитку за шістьма основними напрямами, а саме: ефективність внутрішніх бізнес-процесів; оптимізація управління потоками ланцюгів надання послуг; стійкість і безпека технологій і інновацій; рівень національної інтегрованості; рівень цифрового стратегічного партнерства; лояльність клієнтів. Результати проведеної рейтингової оцінки за запропонованою системою показників вказують на інтегративну спрямованість розвитку сфери телекомунікацій, а також готовність до адаптивної політики трансформації у світову мережу інформаційно-телекомунікаційної системи на засадах формування диверсифікаційних організаційно-економічних механізмів діяльності та інноваційних технологій.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2023

Лучникова Т. П., Тарновська І. В., Воробйов Є. В.
Адаптація транспортних підприємств України до умов воєнного стану (c. 116 - 122)

Мета статті полягає в дослідженні процесу адаптації транспортних підприємств України до умов воєнного стану та розробці основних напрямів розвитку та відновлення транспортних підприємств в умовах війни та в післявоєнний період. Зазначено наслідки повномасштабного вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 р. для транспортної інфраструктури. Зауважено, що постійні ракетні обстріли змушують представників всіх сфер господарювання адаптуватися до існування в умовах воєнного часу. Обґрунтовано, що ефективна відсіч загарбницьким планам російської федерації значною мірою залежить від здатності транспортних підприємств швидко реагувати на умови воєнного стану: вчасно здійснювати евакуацію населення із зон бойових дій; доставляти гуманітарну допомогу; перевозити необхідні вантажі Збройних сил України, а також перевозити й інші товари, у тому числі експортні та імпортні, які є основою формування внутрішнього валового продукту. Відмічено, що з першого дня військового вторгнення росії на терени нашої держави відповідні органи державної влади в тандемі з керівництвом усіх транспортних підприємств запровадили ряд першочергових заходів. У результаті дослідження виділено перелік реалізованих першочергових заходів державних органів влади та керівництва транспортних адміністрацій в перші місяці повномасштабного вторгнення росії, який показує високий рівень адаптації транспортного сектора України до умов існування в нових реаліях воєнного стану. Авторами підкреслено, що, незважаючи на великі руйнування транспортної інфраструктури, постійно відбувається робота над відновленням і відкриттям нових логістичних хабів задля підтримки національної економіки та відновлення статусу експортної держави. Проведене дослідження показує, що за сучасних кризових умов господарювання, викликаних військовою агресією росії, транспортні підприємства України змогли швидко відреагувати та адаптуватись до воєнних умов, зуміли швидко знайти резерви відновлення та підтримки безперебійної роботи, завдяки чому національна економіка змогла вистояти, а Україна – зберегти статус експортної держави, щоб і надалі бути гарантом продовольчої безпеки багатьох країн світу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2023

Ходікова І. В., Лапкіна І. О.
Сутність і рівні реалізації проєктів транспортно-логістичного забезпечення туристських центрів (c. 63 - 71)

Туристський центр – місцевість (селище, місто, ландшафт), що приваблює туристів через наявність специфічних ресурсів і є центром обслуговування туристів зі стійкими туристичними потоками, провідною системою для яких є відповідна транспортно-логістична система. Її складовими є транспортно-логістична інфраструктура – дороги, шляхи сполучення, вокзали (пасажирські термінали) та транспортні засоби. Своєю чергою, транспортно-логістичне забезпечення туризму, і безпосередньо туристських центрів, виявляється у використанні цієї інфраструктури і транспортних засобів та наданні відповідних послуг. Стан транспортно-логістичної інфраструктури туристського центру забезпечує певний рівень транспортно-логістичного обслуговування туристів, включно з вартістю, часом, якістю та безпекою. Метою даного дослідження є визначення основних видів проєктів транспортно-логістичного забезпечення туристських центрів та встановлення їх специфіки як бази для подальших розробок, пов’язаних з управлінням даною категорією проєктів. Встановлено основні види проєктів транспортно-логістичного забезпечення туристських центрів, які пов’язані зі створенням/модернізацією/розвитком за видами транспорту: об’єктів транспортно-логістичної інфраструктури (дороги, колії, вокзали, пасажирські термінали); парку транспортних засобів; відповідних сервісів (транспортних маршрутів). Визначено, що проєкти транспортно-логістичного забезпечення туристичних центрів пов’язані з отриманням продукту, який може мати значення для різних сфер (не тільки туристичної) та на різних рівнях, що обґрунтовує поняття «багатоаспектність» і «багаторівневість» даних проєктів та визначає сутність їхньої специфіки. Крім того, багато проєктів даної категорії реалізуються на державному рівні (або за часткової підтримки держави) і не є комерційними. Встановлено, що в багатьох проєктах виникає необхідність узгодження параметрів транспортно-логістичної інфраструктури суміжних туристських центрів та транспортних хабів, які є базовими для туристських потоків певного туристського центру або їх сукупності. Вказані властивості приводять до необхідності оцінки цінності даних проєктів з урахуванням наявної специфіки.

Стаття написана українською мовою


Шевченко Р. Б., Іващенко Т. О.
Систематизація еволюції наукових поглядів щодо впливу транспортної галузі на економіку (c. 71 - 80)

Метою статті є аналіз та систематизація поглядів науковців на транспортну галузь в історичній ретроспективі та її вплив на економіку. У статті проводиться огляд відомих теорій і досліджень, що стосуються впливу транспортної галузі на економіку, з метою узагальнення сучасних уявлень про її розвиток і виокремлення найбільш значущих, імпактних поглядів, які необхідно враховувати при розробці вітчизняної стратегії розбудови транспортної галузі. При літературному огляді наукових праць було проаналізовано та структуровано напрямки економічної думки. Досліджено різні підходи до оцінки ролі транспорту в економіці та розглянуто основні фактори, які визначають його вплив на соціально-економічний розвиток країни. Окрему увагу в статті приділено аналізу сучасних уявлень про транспортну галузь, зокрема щодо її ролі в контексті глобалізації, розвитку інноваційних технологій, підвищення рівня безпеки та забезпечення екологічної сталості. Розглянуто ключові виклики та тенденції, які впливають на розвиток транспортної галузі, зокрема зростання обсягів вантажних і пасажирських перевезень; розвиток міжнародної торгівлі та транзитного транспорту; зміна споживчих уподобань і поведінки. Систематизовано дослідження сучасних авторів про конкретний економічний вплив аспектів транспортної галузі на економіку країни. На основі аналізу поглядів науковців було виділено основні сфери впливу транспорту на економіку. Кінцевою метою цього систематизованого огляду є забезпечення чіткого та нюансованого розуміння ідей науковців щодо впливу розвитку транспортної галузі на функціонування економіки, а також знаходження перспективних ідей для вітчизняної стратегії розбудови транспортної галузі. Перспективами подальших досліджень є розвиток і вдосконалення методів оцінки впливу транспортної галузі на економіку з урахуванням сучасних викликів і тенденцій, розробка ефективних стратегій розвитку транспортної галузі з урахуванням її впливу на соціально-економічний розвиток країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2023

Петренко О. І., Потаповська М. О.
Узагальнення та формування підходів до класифікації кластерних структур і портових кластерів (c. 80 - 90)

Метою статті є узагальнення світової практики та формування підходів до класифікації кластерів, у тому числі портових, упровадження кластеризації в діяльність українських портів з метою вирішення нагальних проблем портової галузі. У статті використовуються загальнонаукові методи: аналіз та синтез, дедукція, групування, структурний і системний аналіз. Проаналізовано вітчизняну та іноземну літературу щодо видів та особливостей утворення кластерів; визначено процес розвитку кластерів на різних етапах; сформовано узагальнену таблицю з різними підходами до класифікації кластерів, у тому числі портових; розглянуто можливості створення портових кластерів в Україні. Визначено, що найважливішими критеріями класифікації кластерів є: галузева приналежність (деревообробні, фінансові, туристичні, фармацевтичні підприємства); фактори розвитку (орієнтовані на попит, розташовані в місці наявності трудових ресурсів та розташування яких, насамперед, визначається природними факторами); стадія розвитку кластера; внутрішня структура кластера; спосіб появи кластера; масштаби діяльності кластера. Стосовно портових кластерів, то економічним обґрунтуванням створення того чи іншого портового кластера має бути попит на певну вантажну базу. Отже, доцільно провести аналіз вантажопотоку для визначення його дискретності. Практична значущість статті полягає в тому, що запропоновані класифікаційні ознаки кластерів загалом і портових кластерів зокрема дозволяють визначити вектор напрямку для впровадження кращих рішень в українську портову діяльність. Перевагою впровадження кластерної концепції в морегосподарський комплекс України буде сприяння цілісному розвитку та зростанню інноваційності галузі. Завдяки цьому можна досягнути економічних ефектів, а також підвищення конкурентоспроможності українських портів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2023

Новальська Н. І., Клименко В. В., Герасименко І. М., Пронь С. В.
Управління трудовим потенціалом авіаційного персоналу (c. 134 - 139)

Метою статті є дослідження чинників, які визначають систему управління персоналом працівників повітряного транспорту; обґрунтування характеристик трудового потенціалу авіаційного працівника; розробка пропозицій щодо управління системою «екіпаж – повітряне судно». Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи нормативно-правову базу та здобутки наукової думки, було визначено адміністративно-правовий статус авіаційного персоналу та характеристики його трудового потенціалу. У результаті дослідження розроблено комплексну модель характеристик трудового потенціалу працівника, що включає основні компоненти характеристик трудового потенціалу та показники для їх оцінки. Обґрунтовано, що до аналізу питання трудового потенціалу працівника доцільно підходити комплексно та розглядати його як «стратегічний трудовий потенціал», що являє собою сукупність природних, генетично закладених здібностей людини (стартовий людський капітал) і здібностей, набутих під час життєдіяльності (набутий людський капітал). Професійна діяльність працівників повітряного транспорту відбувається в умовах невизначеності та ризику, що вимагає неухильного дотримання належного рівня безпеки польотів. У дослідженні проаналізовано найбільш розповсюджені причини авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Запропоновано враховувати соціально-психологічні характеристики особистості, структуру процесу сприймання та мислення, спрямованість мислення на попередження ризиків, особливі умови праці, дотримання субординації та статусної системи відносин в управлінні системою «екіпаж – повітряне судно».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2023

Паливода О. М.
Стратегії розвитку транспортних підприємств України в умовах європейської інтеграції та війни (c. 185 - 192)

Нинішня ситуація вимагає від транспортних компаній при розробці стратегій розвитку одночасного врахування двох чинників: по-перше, функціонування в умовах війни й отримання великих збитків унаслідок руйнувань; по-друге, необхідності прискореної інтеграції в економічний простір ЄС. Протистояння агресії та повоєнне відновлення транспортної системи України вимагають вироблення нових стратегій функціонування та розвитку транспортних підприємств. Представлене дослідження спрямоване на обґрунтування пріоритетних стратегічних цілей для транспортних компаній з урахуванням європейської Стратегії стійкої та розумної мобільності та стану транспортної галузі України в умовах війни. У результаті статистичного аналізу емпіричних даних було охарактеризовано поточний господарський стан транспортної галузі України; виділено його основні тенденції та проблеми; проаналізовано ключовий документ європейської транспортної політики – Стратегію стійкої та розумної мобільності; систематизовано конкретні зміни європейської транспортної системи на шляху до розумного та сталого розвитку; а також обґрунтовано пріоритетні стратегічні цілі для українських транспортних компаній, які варто враховувати при виборі стратегії розвитку. Зокрема, автором було визначено вісім стратегічних цілей, серед яких: посилення процесів цифровізації та екологізації при організації й управлінні перевезеннями; забезпечення доступності транспорту; реалізація соціальних завдань; посилення мультимодальних та інтеграційних підходів; розробка розумних технологій та ін. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розробка й апробування методики відбору оптимальної стратегії розвитку на основі встановлених пріоритетних цілей, обґрунтування портфеля стратегій розвитку для транспортних підприємств України з урахуванням поглиблення європейської інтеграції та війни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2023

Власова В. П., Чумак А. С.
Транспортна інфраструктура України як об’єкт інвестиційної привабливості в мінливих безпекових умовах (c. 199 - 207)

Відновлення та розвиток транспортної інфраструктури є надзвичайно важливим завданням. Виходячи з цього метою статті є аналіз стану та ідентифікація проблем інвестицій у діяльність підприємств транспортної інфраструктури в мінливих безпекових умовах. Авторами приділено увагу класифікації транспортної інфраструктури з метою висвітлення її різноманітності та взаємодії, щоб підкреслити необхідність врахування специфіки діяльності підприємств транспортної інфраструктури при визначенні їх інвестиційної привабливості. Визначено системні проблеми транспортної інфраструктури та шляхи їх подолання. Зазначено, що Україна в останньому десятилітті активно працює над розвитком транспортної інфраструктури з фокусом на євроінтеграції. Переваги цього процесу включають стандартизацію, збільшення інвестицій та підвищення конкурентоспроможності. Однак існують і недоліки, такі як фінансові витрати, недостатні структурні зміни та дещо повільна адаптація до нових вимог, що може викликати внутрішні труднощі та суперечки. Акцентовано на нерівномірності інвестицій у дану галузь через специфіку діяльності підприємств транспортної інфраструктури. Визначено, що залучення інвестицій під час війни є складним завданням через невизначеність і ризики для бізнесу. Проте за наявності належної стратегії та правильного використання можливостей інвестиції можуть бути залучені навіть у таких умовах. Зазначено, що необхідно вибрати оптимальну методику для визначення інвестиційної привабливості підприємств транспортної інфраструктури за сучасних умов. Проведено аналіз основних методик визначення інвестиційної привабливості, вказано на їх переваги та недоліки. Визначено групи інвесторів, які мають різні інтереси та очікування від інвестицій. Ідентифіковано основні фактори, які визначають інвестиційну привабливість транспортної інфраструктури в мінливих безпекових умовах. Найбільше на неї впливає рівень безпеки та стабільності країни чи регіону. Далі йдуть правова стабільність, інфраструктурний потенціал, економічна стійкість, інновації в технологіях, ефективність логістики, екологічні аспекти та геополітична обстановка. З огляду на взаємодію цих факторів, можна надати комплексну оцінку їх привабливості для інвестицій у транспортну інфраструктуру. Усі ці фактори мають враховуватися при формуванні інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств транспортної інфраструктури.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2024

Петренко О. І., Алексєєва О. О.
Практика використання блокчейн-технології в мультимодальних контейнерних перевезеннях (c. 178 - 186)

У даному дослідженні основний акцент робиться на ролі мультимодальних контейнерних перевезень у глобальній логістиці та транспорті. Мета статті полягає в розгляді важливих аспектів та викликів, пов’язаних із цією формою транспортування, включно з питаннями ефективності, регулювання та перспектив подальшого розвитку цієї сфери та її інфраструктури. У статті розглянуто різні визначення поняття «мультимодальні перевезення»; наведене авторське бачення поняття «мультимодальні контейнерні перевезення»; описано основні учасники та ключові фактори, що впливають на мультимодальні перевезення; означено переваги та недоліки мультимодальних контейнерних перевезень; визначено суттєвість цих перевезень для світової торгівлі. Особлива увага приділяється можливостям удосконалення й інноваційним підходам, включно із застосуванням технології блокчейн, для підвищення прозорості, ефективності та безпеки мультимодальних контейнерних перевезень. Наводяться приклади використання блокчейн-технології у практиці світових гравців ринку контейнерних перевезень і напрямки поліпшення їх роботи після її впровадження. Відмічено, що блокчейн-технологія надає можливість створювати розподілену базу даних, яка гарантує стабільність і недоступність даних для маніпуляцій, а це робить її ідеальним інструментом для відстеження вантажів у мультимодальних перевезеннях. Ця технологія забезпечує прозорість, можливість відстеження кожного етапу поставки та автоматизовану перевірку даних, що сприяє уникненню помилок і шахрайства в логістичному процесі. Такий підхід до використання технології блокчейн у логістиці мультимодальних контейнерних перевезень може стати кроком у напрямку створення більш надійних, безпечних та ефективних транспортних мереж. Це відповідає головній меті – поліпшенню та вдосконаленню глобального ланцюга поставок у контексті сучасних викликів та технологічних можливостей.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру