УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

38

Розділ: Економіка підприємства
УДК 338.4
Махова Г. В., Алакозова П. Е.
Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи (c. 240 - 245)

Мета статті полягає у висвітленні головних проблем, дослідженні розвитку логістичних підприємств у контексті змін їх бізнес-моделей та визначенні основних напрямків розвитку. Розглянуто та описано основні етапи розвитку логістичного ринку України, визначено та охарактеризовано його сучасний етап. Проаналізовано зміни бізнес-моделей компаній, притаманні кожному етапу розвитку ринку. За результатами аналізу індексу логістичної активності (LPI) встановлено значне відставання рівня розвитку логістичної галузі України від провідних країн світу. Виділено та охарактеризовано чотири групи факторів: політико-правові, інфраструктурні, економічні та соціальні, які стримують розвиток вітчизняних логістичних підприємств. Сформульовано напрямки розвитку для логістичних компаній України відповідно до сучасних тенденцій ринку. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є розгляд питання змін бізнес-моделей логістичних компаній, визначення напрямків їх трансформацій у контексті сучасних умов зовнішнього середовища.
Ключові слова: підприємство, логістика, логістичне підприємство, логістична галузь, логістичний ринок, бізнес-модель.
Табл.: 1. Бібл.: 19.

Махова Галина Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра стратегії бізнесу, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Алакозова Поліна Едуардівна – аспірант, кафедра стратегії підприємств, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (просп. Берестейський, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Махова Г. В., Алакозова П. Е. Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи // Бізнес Інформ. – 2017. – №4. – C. 240–245.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру