УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

40

Розділ: Проблеми підприємництва
УДК 657.37:334.012.61- 022.51
Хоча Н. В.
Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (c. 259 - 263)

Метою написання статті є надання рекомендацій щодо вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств (МП) як завершального елементу спрощеної системи обліку через визначення її доречного складу та структури для задоволення інформаційних потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів. Для покращення якісних характеристик фінансової звітності МП пропонуються такі зміни до їх структури та складу: ввести перелік основних і додаткових статей форм фінансової звітності МП, базуючись на нормах П(С)БО 25, НП(С)БО 1 та професійному судженні керівництва суб’екта малого підприємництва (СМП); розрахунки за авансами виданими та одержаними включити до переліку обов’язкових статей балансу Форми № 1-м і відображати їх окремо від іншої дебіторської чи кредиторської заборгованостей; доповнити звіт про фінансові результати Форми № 2-м розділом II. «Витрати за економічними елементами», що визначатиметься таксономією фінансової звітності; складати «Звіт про рух грошових коштів» за прямим або непрямим методом за бажанням керівництва МП як форму управлінської звітності. Перспективами подальших досліджень є розробка форм облікових регістрів, призначених систематизувати інформацію про діяльність СМП для складання фінансової звітності з урахуванням рекомендацій щодо покращення її якісних характеристик.
Ключові слова: фінансова звітність, мале підприємство, баланс, звіт про фінансові результати, видані й отримані аванси, користувачі облікової інформації.
Бібл.: 8.

Хоча Надія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та аудиту, Львівський національний університет ім. І. Франка (вул. Університетська, 1, Львів, 79001, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Хоча Н. В. Перспективи вдосконалення форм фінансової звітності малих підприємств // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – C. 259–263.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру