УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

50

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 658.15
Школьник І. О., Малиш Д. О., Козьменко Є. С.
Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства (c. 315 - 322)

Базовим елементом фінансової архітектури підприємства є структура капіталу поряд зі структурою власності та корпоративним управлінням. За мету визначено систематизацію теорій структури капіталу в контексті їх використання як методологічної бази формування фінансової архітектури підприємства. Аналізуючи фундаментальну теорію структури капіталу Модільяні – Міллера, визначено, які обмеження лягли в основу розбудови сучасних теорій. Виокремлено статичні та динамічні теорії. У межах кожної групи систематизованих теорій визначено їх ключові обмеження та аргументацію щодо формування оптимальної структури капіталу. На основі проведеної систематизації згруповано фактори, що впливають на формування структури капіталу підприємства в розрізі: статичні – зовнішні та внутрішні, динамічні – зовнішні та внутрішні. Розглянуті теорії згруповані виходячи з того, як вони узгоджуються з ключовими елементами фінансової архітектури підприємства – структури капіталу та корпоративного управління. Результати цього дослідження є методологічною базою для проведення аналізу стану формування фінансової архітектури підприємств вітчизняної економіки.
Ключові слова: теорія структури капіталу, статичні теорії, динамічні теорії, фінансова архітектура підприємства.
Рис.: 5. Бібл.: 22.

Школьник Інна Олександрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Малиш Дмитро Олексійович – аспірант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Козьменко Євген Сергійович – магістрант, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Школьник І. О., Малиш Д. О., Козьменко Є. С. Структура капіталу підприємства: систематизація теоретичних підходів у контексті фінансової архітектури підприємства // Бізнес Інформ. – 2018. – №3. – C. 315–322.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру