УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу
Халіна О. В.

Халіна О. В. Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 8–13.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-8-13

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 327.1

Анотація:
Мета статті полягає у дослідженні сутності основних моделей світового порядку, у визначенні особливостей формування багатополярності як сучасної світової системи з новими центрами економічного впливу. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці багатьох учених, було розглянуто становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах зростання нових центрів впливу, зокрема, визначено проблеми багатополярного світу в умовах глобалізації. Обґрунтовано актуальність фундаментального дослідження феномена багатополярності сучасного світу, охарактеризовано динаміка розвитку економічно зростаючих країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону порівняно з провідними світовими центрами економічного впливу: США, ЄС та Японією. Значну увагу приділено формуванню нових політико-економічних об’єднань. Розкрито новітні тенденції та особливості багатополярної системи світоустрою в сучасних умовах. Що стосується перспектив становлення багатополярності, автором зазначено, що перехід до такої нової системи може стати тим самим джерелом у вирішенні багатьох глобальних проблем, які пов’язані зі: встановленням стійкого балансу сил; врахуванням загальних інтересів; зменшенням протистояння між центрами впливу; встановленням стимулюючого співробітництва.

Ключові слова: багатополярність, нові центри впливу, світове господарство, глобалізація, баланс сил.

Табл.: 3. Бібл.: 12.

Халіна Ольга Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародної економіки та світового господарства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Дейнека Т. А. Моноцентричність і поліцентричність як сучасні вияви суперечностей інституціонального опосередкування розвитку світової економіки. Бізнес Інформ. 2016. № 12. С. 24–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_12_4
Deutsch K. W., Singer J. D. Multipolar Power System and International Stability. World Politics. 1964. No. 3. Р. 390–406. URL: http://users.metu.edu.tr/utuba/Deutsch.pdf
Хейфец В. Л., Костюк Р. В., Власов Н. А., Ниязов Н. С. История новейшего времени. М. : Юрайт, 2017. 345 с. URL: https://stud.com.ua/77851/politologiya/mizhnarodni_vidnosini_pochatku_stolittya_formuvannya_bagatopolyarnogo_svitu
Кононенко С. Теоретичні передумови розуміння сучасної багатополярності. Політичний менеджмент : електрон. наук. вид. 2013. № 59. URL: http://newipiend.pimentos.com.ua/wp-content/uploads/2018/08/kononenko_teoretychni.pdf
Толстов С. Структурні та політичні ознаки багатополярності. Американська історія та політика. 2016. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ahp_2016_2_34
Арапова Е. Я., Окунева Л. С. БРИКС на мировой арене: новации современного этапа. Сравнительная политика : электрон. науч. изд. 2017. № 4. Т. 8. URL: https://www.comparativepolitics.org/jour/article/view/747/568
Толстов С. Міжнародна система початку ХХІ століття. Зовнішні справи. 2013. № 10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_10_6
Перская В. В., Эскиндаров М. А. Многополярность: институты и механизмы согласования национальных интересов : монография. М. : КНОРУС, 2018. 538 с.
Лагутина М. Л. Глобальный регион как элемент мировой политической системы XXI века. Сравнительная политика : электрон. науч. изд. 2015. № 6 (19). С. 16–21. URL: https://doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-2(19)-16-21
Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2017–2018. URL: https://gtmarket.ru/news/2018/09/30/7246
World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2017–2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
Циватый В. Г. БРИКС в полицентричной модели современного мирового сообщества: интеграционное, глобализационное и институциональное измерение региональной внешней политики. Історичні науки : електрон. наук. вид. 2017. Ч. 1. 11 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру