УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі: методика аналізу та політика забезпечення
Білецька І. М.

Білецька І. М. Проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі: методика аналізу та політика забезпечення. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 198–204.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-198-204

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.486.2:330.341

Анотація:
Мета статті полягає у формуванні методико-практичних засад щодо аналізу та проектування розвитку підприємств туризму на інноваційній основі. Показано, що Україна володіє унікальними та різноманітними умовами та ресурсами, високим потенціалом розвитку галузі туризму та туристичних підприємств. Констатовано, що ці можливості не реалізовані, а вітчизняні підприємства туризму не повною мірою виконують властиві їм соціально-економічні функції та завдання. Зроблено висновок, що подальший поступ вітчизняних підприємств туризму значною мірою визначається його стратегуванням із акцентом на впровадженні інновацій у всі без виключення бізнес-процеси. Наведено деякі аспекти теоретико-методичного дискурсу щодо поняття інноваційного розвитку туристичних підприємств. З метою формування висновків щодо поточного стану та перспектив розвитку туристичних підприємств проведено аналіз на мікрорівні (об’єктами дослідження стали 8 туристичних підприємств Івано-Франківської області); зроблено висновки відносно позитивних аспектів та можливостей, чинників і перешкод інноваційного розвитку аналізованих туристичних підприємств. Наведено головні результати проведених шести експертних опитувань у 2016–2018 рр. щодо проблемних аспектів забезпечення, а також вагомості складових інноваційного розвитку підприємств туризму. Наведено результати оцінювання стану інноваційної активності за видами інновацій туристичних підприємств. Наведено результати розрахунку інтегральних індексів інноваційного розвитку підприємств туризму. Оцінено структуру вагомості видів інновацій туристичних підприємств. Виходячи з отриманих результатів експертного опитування та аналізу стану і тенденцій розвитку аналізованих підприємств, обґрунтовано стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємств туризму України. Зроблено висновок про необхідність формування на підприємстві належного інституційного забезпечення, що скеровуватиме інноваційні процеси на досягнення окресленої мети та визначених стратегічних цілей. Запропоновано структуру управлінсько-інфраструктурного механізму інноваційного розвитку туристичних підприємств, впровадження якого забезпечить покращення керованості інноваційних проектів, капіталізацію інновацій, інтеграцію ресурсного базису інноваційної модернізації та диверсифікацію ризиків інноваційної діяльності вітчизняних підприємств туризму.

Ключові слова: підприємства туризму, інновації, інноваційний розвиток, методика аналізування, стратегія і тактика планування, проектування та забезпечення.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 8.

Білецька Ірина Мирославівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету (вул. Дністровська, 32, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Федулова Л. І. Концептуальні засади управління інноваційним розвитком підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 122–135.
Robin W. Managing complexity. London : Economist in association with Profile Books, 2000. 310 р.
Wernerfelt B. A. Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal. 1984. Vol. 5. Issue 2. P. 171–180.
Гудзь О. Є. Гармонізація механізму стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 3. С. 272–277.
Маслак О. І., Безручко О. О., Маслак М. В. Управління інноваційним потенціалом підприємства в умовах циклічності. Економіка і організація управління. 2014. № 1-2. С. 166–173.
Шульгіна Л. М. Дослідження продуктової та цінової складових комплексу маркетингу туристичних підприємств України. Вісник Академії праці і соціальних відносин. 2005. № 5. С. 134–145.
Воронков Д. К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. Т. 3. С. 7–11.
Васильців Т. Г. Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні. Економічний часопис-XXI. 2015. № 3-4 (1). С. 24–27.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру