УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці
Чепець О. Г., Кінебас І. Ю.

Чепець О. Г., Кінебас І. Ю. Шляхи вдосконалення обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 225–230.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-225-230

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні проблемних ділянок обліку та аудиту оплати праці та виявленні напрямків їх удосконалення. Для повного розуміння даного процесу обґрунтована роль заробітної плати та наведено її визначення. Розкрито наявні недоліки та проблемні питання в обліку розрахунків з оплати праці в розрізі: впливу законодавчої бази, трудомісткості процесу, первинних документів, автоматизації обліку та необхідності контролю за здійсненням операцій. Розглянуто основні шляхи покращення та спрощення процесу ведення обліку заробітної плати відповідно до кожної виявленої проблеми. Обґрунтовано, що розглянуті проблеми обліку оплати праці є актуальними, а їх вирішення забезпечить підвищення якості та достовірності облікових даних. Виявлено можливі напрямки для вдосконалення аудиту розрахунків з оплати праці з розкриттям їх сутності, значення та джерел здійснення. Основні шляхи поліпшення аудиту пов’язуються з методикою та методологією аудиту, кваліфікацією аудиторів, рівнем тінізації економіки, створенням відділів внутрішнього аудиту, проведенням тематичного аудиту, реформуванням законодавчої бази та інше. Обрано тематику подальших досліджень, що пов’язана із соціальним аспектом роботи облікового апарату та працівників сфери аудиту.

Ключові слова: заробітна плата, розрахунки, бухгалтерський облік, оплата праці, проблеми обліку, аудит, удосконалення аудиту.

Рис.: 2. Бібл.: 10.

Чепець Ольга Григорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, оподаткування і управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)
Email: [email protected]
Кінебас Ірина Юріївна – магістрант, Дніпровський державний аграрно-економічний університет (вул. Академіка Сергія Єфремова, 25, Дніпро, 49027, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Каткова Н. В., Маслова К. В. Особливості обліку оплати праці в сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С.762–767. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/126.pdf
Кашперська А. І. Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 19. С. 1272–1281. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/190.pdf
Кінебас І. Ю. Проблеми обліку розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення // Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств», (м. Дніпро, 10–11 травня 2018 р.). Дніпро : Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2018. С. 59–61.
Миронова Ю. Ю., Панасенко В. А. Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємств. Економіка і регіон. 2016. № 1. С. 121–126.
Морозова Є. П., Павленко К. А. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та шляхи їх вирішення. Економіка і суспільство. 2016. № 3. С. 522–526. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/3_ukr/89.pdf
Новік К. П. Проблеми підвищення якості аудиторської діяльності // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 28–29 березня 2019 р.). Дніпро : Національна металургійна академія України, 2019. С. 616–619.
Потриваєва Н. В. Стан та перспектива обліку розрахунків з оплати праці: теоретичний аспект. Економічний форум. 2014. № 1. С. 243–249.
Пристемський О. С., Мулярчук І. В. Методологія аудиту та проблеми підвищення якості аудиторської діяльності // Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку», (м. Херсон, 25–26 квітня 2019 р.). Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2019. С. 572–575.
Радіонова Н. Й., Штронда І. А. Проблеми обліку та аудиту розрахунків з оплати праці. Міжнародний науковий журнал. Серія «Економічні науки». 2016. № 11. Т. 2. С. 104–106. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/8543/1/20171213_205.pdf
Шокот О. А. Аудит розрахунків з оплати праці з використанням комп’ютерних технологій. Міжнародний науковий журнал. Серія «Економічні науки». 2016. № 1. С. 122–124.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру