УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз стану доходів місцевих бюджетів при реалізації реформи бюджетної децентралізації
Сокирко О. С., Плахотнюк В. В.

Сокирко О. С., Плахотнюк В. В. Аналіз стану доходів місцевих бюджетів при реалізації реформи бюджетної децентралізації. Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 304–311.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-304-311

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336

Анотація:
Мета статті полягає у дослідженні наповнення місцевих бюджетів при бюджетній децентралізації, а також у пошуку проблем і розробці рекомендацій щодо їх вирішення. Місцеві бюджети є інструментом фінансово-економічного регулювання розвитку регіонів та держави в цілому. Ефективне формування та виконання місцевих бюджетів повинно базуватися на сукупності фінансово-економічних взаємозв’язків у галузі формування дохідної частини, здійснення видатків бюджету, міжбюджетних відносин і розробці й реалізації збалансованої соціально-економічної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного зростання регіонів. Реформа бюджетної децентралізації надала органам місцевого самоврядування ширші права та нові джерела фінансових ресурсів, що в сукупності збільшило фінансову спроможність та самостійність регіонів. У статті зазначається низка проблем, які, проте, перешкоджають вдалому розвитку територіальних громад. Передусім, це: нераціональне використання коштів; корупція на місцях; низький рівень фінансової грамотності працівників органів місцевого самоврядування; відсутність інвестиційної привабливості регіонів; нерівномірний розвиток територій тощо. Для вирішення даних проблем доцільним було б узгоджувати державну політику регіонального розвитку з окресленими проблемами; слідкувати за компетентністю органів місцевого самоврядування; сприяти усуненню нездорової політичної конкуренції в органах місцевої влади; формувати видатки з місцевого бюджету на основі програмно-цільового методу; покращувати інфраструктуру регіонів.

Ключові слова: місцевий бюджет, децентралізація, доходи та видатки місцевих бюджетів, територіальна громада.

Рис.: 6. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Сокирко Олена Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів імені Л. Л. Тарангул, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]
Плахотнюк Володимир Віталійович – магістрант, Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, корп. В, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р., № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
Єфремова І. І. Місцеві бюджети та бюджети місцевого самоврядування: проблеми правового визначення. Форум права. 2009. № 1. С. 157–161.
Чугунов О. І. Бюджети місцевого самоврядування як інструмент соціально-економічного розвитку територій. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 23 (1). С. 261–266.
Гайка О. Р. Проблеми правового регулювання набрання чинності рішення про місцевий бюджет. Держава і право. Серія «Юридичні та політичні науки». 2013. Вип. 59. С. 318–324.
Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (Історія, теорія, практика). Київ : НІОС, 2008. 384 с.
Гнатовська А. І. Визначення поняття «місцевий бюджет» як об’єкта міжбюджетних відносин. Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». 2012. Вип. 1. С. 142–150.
Карамушка Л. І. Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад. Економічний вісник університету. 2014. Вип. 23 (1). С. 206–210.
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/ptsm
Бюджети об’єднаних громад кожної області за 2018 рік. URL: https://decentralization.gov.ua/news/10674
Офіційний сайт Ірпінської міської ради. URL: http://imr.gov.ua/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру