УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Концепція управління враженнями споживача та її застосування в ортодонтії (бренд «Insignia»)
Малинка О. Я., Формус О. М., Устенко А. О.

Малинка О. Я., Формус О. М., Устенко А. О. Концепція управління враженнями споживача та її застосування в ортодонтії (бренд «Insignia»). Бізнес Інформ. 2019. №7. C. 345–350.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-345-350

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.138

Анотація:
Цілями статті є розгляд класичної концепції управління враженнями споживача, побудова теоретичної моделі процесу управління враженнями споживача та демонстрація на прикладі бренда «Insignia» її застосування у сфері медичного обслуговування – зокрема, в ортодонтичному лікуванні. З’ясовано, що управління враженнями споживача є частиною контактного маркетингу – системи заходів щодо встановлення тісних зв’язків зі споживачами та зміцнення їхньої прихильності до бренда. За допомогою контактного маркетингу можна підсилити вплив маркетингових програм на окремих споживачів і розширити коло осіб, які піддаються цьому впливові. Власне, концепція управління враженнями споживача (consumer experience management – СЕМ) має на увазі процес стратегічного управління всіма враженнями від товару або компанії. Фірми можуть формувати враження покупців на свій розсуд на п’яти різних рівнях, користуючись відповідними важелями. Наведено авторське визначення управління враженнями споживача – це процес планування та організації формування враження, вивчення його впливу на клієнта, підтримки та коригування в часі. Запропоновано теоретичну модель процесу управління враженнями споживача, яка побудована на основі системного підходу і наведена у вигляді таких основних підсистем: «Х» – цільова підсистема, «Y» – забезпечувальна підсистема, «ХY» – нормативно-законодавча підсистема, «Z» – керуюча підсистема. Кожна із наведених підсистем може бути описана власними техніко-економічними показниками (ТЕП-1 ТЕП-2, ТЕП-3, ТЕП-4), які інтегруються в синтетичні критерії управління враженнями споживача (ТЕП-5). Продемонстровано, що в ортодонтії, зокрема при лікуванні брекет-системою бренда «Insignia», застосування концепції управління враженнями споживача дозволяє збільшити притік пацієнтів через встановлення довірчих відносин, залучення вторинних асоціацій та максимальне задоволення результатом лікування. Тут маркетинг вражень починає працювати ще на початковому етапі, оскільки пацієнт має можливість побачити майбутній результат ортодонтичного лікування до фіксації самої брекет-системи «Insignia», а також спостерігати результати в динаміці та порівняти їх у режимі «до/після».

Ключові слова: маркетинг вражень, концепція управління враженнями споживача, теоретична модель процесу управління враженнями споживача, ортодонтія, Insignia.

Рис.: 2. Бібл.: 8.

Малинка Оксана Ярославівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра підприємництва і маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Формус Остап Михайлович – Клініка «Kulyk Medicine» (вул. Бельведерська, 23, Івано-Франківськ, 76000, Україна)
Email: [email protected]
Устенко Андрій Олександрович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра підприємництва і маркетингу, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Gobe М. Emotional Branding. New York : Allworth Press, 2001. 319 р.
Aaker D. A. Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York ; London ; Toronto; Sydney : The Free Press, 1991. 299 p.
Brand Management: Harvard Business Review. US : A Harvard Business Review Paperback, 1999. 204 p.
Search Customer Experience. URL: https://searchcustomerexperience.techtarget.com
Матеріали сайту. URL: https://profes.com.pl
Устенко А. О., Малинка О. Я. Управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства (інформаційно-аналітичний аспект) : монографія. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 270 с.
Устенко А. О., Малинка О. Я. Концептуальна модель процесу управління при реалізації стратегії // Теорія і практика стратегічного управління розвитком регіональних суспільних систем : матеріали Всеукраїнської конференції. Івано-Франківськ, 2007. С. 23–24.
Малинка О. Я., Формус О. М. Маркетинг вражень та його застосування в ортодонтії // Науково-дослідні розробки: сучасні вимоги, оцінка ефективності, комерціалізація : матеріали круглого столу (13–18 березня 2019 р.). Яремче, 2019. С. 26–30.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру