УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку
Борисяк О. В., Іванечко Н. Р.

Борисяк О. В., Іванечко Н. Р. Формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку. Бізнес Інформ. 2021. №3. C. 44–50.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-3-44-50

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 659.3:620.98

Анотація:
Утвердження цілей сталого розвитку спрямоване на підвищення рівня та якості життя населення шляхом зменшення антропогенного впливу на довкілля та переходу до кліматично нейтрального розвитку. Одним зі способів вирішення цього питання є популяризація альтернативних джерел енергії, впровадження енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту. З огляду на це стаття присвячена визначенню особливостей формування комунікативного середовища з надання кліматично нейтральних енергетичних послуг у результаті використання цифрових технологій. Розширення спектра надання інноваційних енергетичних послуг зумовлене диверсифікацією джерел отримання енергії. У результаті аналізу динаміки розвитку «зеленої» енергетики на основі статистичних даних установлено позитивну динаміку виробництва енергії з відновлювальних джерел (вітрова, сонячна, гідроелектростанції, біопаливо та відходи). Своєю чергою, у розрізі розгляду аспектів диджиталізації виробничих процесів і надання послуг виявлено низький рівень інформаційно-медійної діяльності щодо можливостей отримання населенням «зелених» енергетичних послуг. З огляду на це зростає цінність використання таких цифрових технологій, як мобільні (соціальні) платформи. Запропоновано в змістову складову формування цифрового комунікативного середовища з надання енергетичних послуг на засадах кліматично нейтрального розвитку закласти рейтингове оцінювання енергосервісних компаній, рівень диджиталізації бізнес-процесів підприємств і сформованості цифрових навичок у споживачів різних сегментів енергетичного ринку, а також кібернетичний підхід до визначення спроможності надання інноваційних енергетичних послуг.

Ключові слова: комунікативна політика, сталий розвиток, енергосервісні компанії, енергетична й екологічна безпека, цифрові технології, інноваційний потенціал.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 20.

Борисяк Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра маркетингу, Західноукраїнський національний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46009, Україна)
Email: [email protected]
Іванечко Неля Ростиславівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра маркетингу, Західноукраїнський національний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46009, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

The European Green Deal / European Commission. Brussels, 11.12.2019. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
D'Agostino D., Cuniberti B., Bertoldi P. Energy consumption and efficiency technology measures in European non-residential buildings. Energy and Buildings. 2017. Vol. 153. P. 72–86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.07.062
Гальчинська Ю. М. Розвиток біоенергетичного ринку України на засадах маркетингу : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Київ : Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2019. 500 с. URL: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u145/dis_galchinska.pdf.
Джеджула В. В. Енергозбереження промислових підприємств: методологія формування, механізм управління : монографія. Вінниця : ВНТУ, 2014. 346 с.
Миколюк О. А. Управління енергетичною безпекою підприємств: теорія, методологія, практика : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2019. 482 с.
Брич В., Федірко М., Борисяк О. Підходи до впровадження технологій управління персоналом на підприємствах теплоенергетики. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 4. С. 99–109. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/33630/1/Брич.pdf
Shengmin T., Xu Wang, Chuanwen J. Privacy-Preserving Energy Scheduling for ESCOs Based on Energy Blockchain Network. Energies. 2019. Vol. 12. Is. 8. Art. 1530. DOI: https://doi.org/10.3390/en12081530
Завербний А. С. Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2019. 539 с.
Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 р. № 327-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/327-19#Text
Федірко М., Гугул О., Брич Б. Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. Вип. 1. С. 7–19. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29171/1/Федірко.pdf
Енергоспоживання на основі відновлюваних джерел за 2007–2019 роки / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm
Енергетичний баланс України / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/energ/en_bal/arh_2012.htm
Транспорт і зв’язок України 2018 : статистичний збірник / за ред. І. Петренко. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 154 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/08/zb_tr2018pdf.pdf
Ivanechko N., Borysova T., Monastyrskyi G. Research of customer buying behavior on the ukrainian electromobile market. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики. 2020. № 4. С. 507–513. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222527
Акерманн А., Коваль-Гончар М., Грушецький А., Липова П. Результати всеукраїнського соціологічного опитування «Думки і погляди населення України щодо енергоефективності і енергозбереження» (жовтень 2019 р.). URL: https://ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/energy-saving_2019_web-s.pdf
Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 482 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/11/zb_yearbook_2018.pdf
Зварич Р. Й. Економічні імперативи процесів альтерглобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02. Тернопіль, 2018. 480 с.
Борисяк О. В., Щербина Ю. М. Трансформація маркетингових комунікацій підприємства в умовах діджиталізації бізнес-процесів // Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю (м. Тернопіль, 24–25 жовтня 2019 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2019. С. 14–15.
Borysiak O. V., Brych B. V., Shpak Ya. O. Innovative approaches to energy service. Modern scientific researches. 2019. Issue 9. Part 2. Р. 50–54. DOI: https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-020
Зозульов О., Полторак К. Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства. Маркетинг в Україні. 2016. № 4. С. 17–24.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру