УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ключові характеристики та структура ринку житлової нерухомості в поточних умовах
Білецький І. В.

Білецький І. В. Ключові характеристики та структура ринку житлової нерухомості в поточних умовах. Бізнес Інформ. 2022. №7. C. 149–154.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-7-149-154

Розділ: Економіка житлово-комунального господарства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 332.7

Анотація:
У статті досліджено фактори впливу на функціонування сектора житлової нерухомості, кон’юнктуру ринку нерухомості, конкурентну ситуацію, інвестиційну привабливість сектора. Підкреслено, що житлова нерухомість виконує декілька функцій у суспільстві, а саме: задовольняє житлову потребу, є об’єктом господарської діяльності, виступає механізмом у реалізації соціальної політики держави. Виділено основні етапи формування стратегії розвитку сегмента житлової нерухомості. Зазначено, що варто враховувати моделі поведінки та запитів потенційних клієнтів, зокрема: сегментація ринку первинної житлової нерухомості; виявлення факторів, що впливають на поведінку споживача; моделювання процесу прийняття рішення про купівлю; усвідомлення потреб; оцінка фінансових можливостей; збір та аналіз інформації; оцінка та вибір варіантів нерухомості; рішення про придбання майна; укладання угоди. Встановлено, що доцільним є запровадження цивілізованих відносин між учасниками ринку нерухомості, що можливе за рахунок реалізації законодавчих ініціатив, спрямованих на впровадження моделі фінансування житлового будівництва із використанням рахунків умовного зберігання (ескроу) та забезпечення гарантування прав інвесторів щодо об’єктів нерухомого майна, що знаходяться в процесі будівництва. Запропоновано власну структура ринку житлової нерухомості та учасників ринкового процесу, відповідно до якої індикаторами діяльності загальнонаціональних ринків житлової нерухомості є діяльність регіональних ринків, які поділяються на первинний і вторинний. Суб’єктами первинного ринку є: інвестори, кредитори, проєктувальники, будівельники, девелопери, проєктні організації, будівельні компанії й організації; вторинного – ріелтори, брокери, оцінювачі, продавці, орендарі. Крім того, виділено групи учасників ринку, зокрема 1 група – професійні учасники, що працюють на комерційній основі; 2 група – аналітики на ринку житлової нерухомості; 3 група – страхові компанії, нотаріальні контори, юридичні фірми, іпотечні банки, фонд земельних ресурсів, органи реєстрації майнових прав, агентства з оцінки нерухомості, органи технічної інвентаризації, судові органи.

Ключові слова: нерухомість, житлова нерухомість, регіональний ринок житлової нерухомості, первинний ринок, вторинний ринок.

Рис.: 1. Бібл.: 9.

Білецький Ігор Васильович – кандидат технічних наук, доцент, директор, Навчально-науковий інститут енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аврамова О. Є. Поняття та класифікація житлової нерухомості. Форум права. 2012. № 1. С. 15–19. URL: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4912/Poniattia%20ta%20klasyfikatsiia%20zhytlovoi%20nerukhomosti_Avramova_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Богінська Л. О. Ринок нерухомості: стан та регіональні особливості. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». 2015. Вип. 2 (2). С. 127–133.
Грущинська Н. Характеристика нерухомого майна як об’єкта цивільного права. Цивільне право і процес. 2020. № 2. С. 23–30. DOI: https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.2.04
Гудзь П. В., Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону : монографія Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. 246 c.
Дикий О. В. Житлова нерухомість як предмет злочинів проти власності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 26–29. URL: https://cutt.ly/wZct6uR
Павлов К. В. Функціональна структура ринку житлової нерухомості: регіональний вимір. Приазовський економічний вісник. 2017. Вип. 5. С. 224–228. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2017/5_05_uk/44.pdf
Руда О. Л. Становлення іпотечного кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/61.pdf
Стрішенець О. М., Павлов К. В. Формування ринку житлової нерухомості в Україні: цикли та етапи // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами : матеріали міжнародної наукової практичної інтернет-конференції, (м. Луцьк, 7 грудня 2017 р.) : у 2-х ч. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. Ч. 1. С. 210–214. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153588483.pdf
Суркова Ю. О. Податок на житлову нерухомість як зміна ідеології на ринку житла. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2011. № 8. С. 259–267. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/47219994.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру