УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Комплексна система імітаційного моделювання оцінки ефективності управління фінансовим ресурсним забезпеченням корпоративної безпеки промислового підприємства на мікроекономічному рівні
Манойленко О. В., Волоснікова Н. М., Решетняк Н. Б.

Манойленко О. В., Волоснікова Н. М., Решетняк Н. Б. Комплексна система імітаційного моделювання оцінки ефективності управління фінансовим ресурсним забезпеченням корпоративної безпеки промислового підприємства на мікроекономічному рівні. Бізнес Інформ. 2022. №9. C. 27–33.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-9-27-33

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24.021.8

Анотація:
Метою статті є дослідження особливості системного підходу до загальної сукупності методів оцінки ефективності управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства, які можна поділити на порогові та непорогові, параметричні та непараметричні. Досліджено особливість системного підходу до системи корпоративного убезпечення та виявлено основні етапи цього підходу. Зауважено, що системним можна назвати підхід, за наявності якого управлінські рішення, що спрямовані на конкурентоспроможний напрямок стратегічного розвитку корпоративного убезпечення, розглядаються у вигляді взаємопов’язаного та взаємозалежного цілісного комплексу. Обґрунтовано цілі стратегії корпоративного убезпечення промислового підприємства, що мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку, та реалізація управління стратегією формування загального корпоративного убезпечення, що здійснюється через прийняття рішень. Зроблено висновок, що механізм управління системою корпоративного убезпечення необхідно представляти як цілісну організаційно-економічну систему, що є складовою частиною в загальній структурі механізму промислового підприємства. Виявлено основні завдання та складові елементи моделі стратегії загального корпоративного убезпечення. Крім того, зазначено, що під механізмом слід розуміти послідовність заходів, які зумовлені сукупністю взаємозалежних елементів економічної, логістичної, кадрової, юридичної, ресурсної, трансакційної, інформаційної, технологічної безпеки, що формують стан і зміст процесів відповідно до визначеної стратегії корпоративної безпеки.

Ключові слова: системний підхід, промислове підприємство, ефективність управління, ресурсне забезпечення, методи порогові/непорогові, параметричні/непараметричні, ресурсний потік, оптимізація, синхронізація ресурсних потоків, система корпоративної безпеки, цільові функції.

Рис.: 2. Формул: 11. Бібл.: 15.

Манойленко Олександр Володимирович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра обліку і фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Волоснікова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Решетняк Наталя Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Шаманська О. І. Система ефективного управління ресурсним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2013. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2303
Кузьменко О. В. Обґрунтування методичних підходів до оцінки ресурсного потенціалу підприємства. Економічний нобелівський вісник. 2014. № 1. С. 280–286. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/2014/37.pdf
Желєзняк В. В., Шило Л. А. Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2010. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=313
Ілляшенко С. М. Інформаційний потенціал підприємства. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2004. № 9. С. 11–18.
Управління ресурсами підприємства: методичні підходи та досвід у хімічній промисловості : колективна монографія / Шевцова Г. З., Пєтєшова Т. А., Швець Н. В. та ін. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. 212 с.
Варналій З. С. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації : монографія. Київ : Знання України, 2020. 423 с.
Гапак Н. М. Економічна безпека підприємства: сутність, зміст та основи оцінки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. Вип. 3. С. 62–65.
Boon C., Den Hartog D. N., Lepak D. P. A Systematic Review of Human Resource Management Systems and Their Measurement. Journal of Management. 2019. Vol. 45. Iss. 6. P. 2498–2537. DOI: 10.1177/0149206318818718.
Liang Ya., Giroud A., Rygh A. Strategic asset-seeking acquisitions, technological gaps, and innovation performance of Chinese multinationals. Journal of World Business. 2022. Vol. 57. Iss. 4. P. 117–125. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101325
Bai T., Liesch P. Organizational goals and resource allocation to overseas foreign direct investment. Journal of World Business. 2022. Vol. 57. Iss. 3. P. 306–328. URL: https://doi.org/10.1016/j.jwb.2022.101308
Cong L. W., He Z. Blockchain Disruption and Smart Contracts. The Review of Financial Studies. 2019. Vol. 32. Iss. 5. P. 1754–1797. DOI: https://doi.org/10.1093/rfs/hhz007
Petropoulos A., Siakoulis V., Stavroulakis E. Towards an early warning system for sovereign defaults leveraging on machine learning methodologies. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. 2022. Vol. 29. Iss. 2. P. 118–129. DOI: https://doi.org/10.1002/isaf.1516
Coqueret G. Persistence in factor-based supervised learning models. The Journal of Finance and Data Science. 2022. Vol. 8. P. 12–34. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfds.2021.10.002
Pineau E., Le Ph., Estran R. Importance of ESG factors in sovereign credit ratings. Finance Research Letters. 2022. Vol. 49. P. 165–176. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2022.102966
Sotes-Paladino J., Zapatero F. Carrot and stick: A role for benchmark-adjusted compensation in active fund management. Journal of Financial Intermediation. 2022. Vol. 52. P. 108–136. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2022.100981

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру