УКР РУС ENG

Поиск:


Email:  
Пароль:  

 СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 г.

 УЧРЕДИТЕЛИ

ХАРКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ НАН УКРАИНЫ (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 ИЗДАТЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ИНЖЭК» (ХАРЬКОВ, УКРАИНА)

 РАЗДЕЛЫ САЙТА

Главная страница

Редакция журнала

Редакционная политика

Аннотированный каталог (2011)

Аннотированный каталог (2012)

Аннотированный каталог (2013)

Аннотированный каталог (2014)

Аннотированный каталог (2015)

Аннотированный каталог (2016)

Аннотированный каталог (2017)

Аннотированный каталог (2018)

Аннотированный каталог (2019)

Аннотированный каталог (2020)

Аннотированный каталог (2021)

Тематические разделы журнала

Материалы научных конференцийЭкономика жилищно-коммунального хозяйства

БИЗНЕС ИНФОРМ №5-2021

Андренко Е. А., Гавриличенко Е. В.
Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств (c. 266 - 272)

У статті було проведено дослідження теоретико-методичних засад формування універсального та дієвого механізму фінансового моніторингу, основне спрямування якого – підвищення ефективності функціонування житлово-комунальних підприємств України. З’ясовано, що в умовах фінансово-економічної кризи особливої значущості набувають проблеми адаптації діяльності житлово-комунальних підприємств до змін у соціально-економічній ситуації у країні, що є найважливішим фактором їх сталого розвитку. Узагальнено наукові думки щодо визначення категорії «фінансовий моніторинг». Наведено авторське уточнене визначення цього поняття. Проведено дослідження категорії «фінансовий моніторинг» з точки зору трьох підходів, а саме: процесного, управлінського та структурного. Сформовано вдосконалений механізм фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств, який представлено сукупністю інструментів, способів і методів організації діяльності з регулярного збору фактичної інформації про контрольовані показники, її аналізу, вироблення рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень та оцінки їх ефективності, а також прогнозування подальшої динаміки. Доведено, що проаналізовані в статті проблеми, які можуть стати загрозою для ефективного функціонування сформованого механізму, можуть бути вирішені створенням єдиної служби фінансового моніторингу в рамках фінансово-економічного підрозділу житлово-комунальних підприємств. Реалізація принципів діяльності цієї служби створить мотивацію до збільшення кількості учасників моніторингу шляхом встановлення стійких зворотних зв’язків між житлово-комунальними підприємствами та відповідними моніторинговими службами.

Статья написана на украинском языке


БИЗНЕС ИНФОРМ №8-2021

Кизим Н. А., Котляров Е. И., Хаустова В. Е.
Аналіз тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні (c. 68 - 81)

Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку централізованого теплопостачання в Україні. Виявлено об’єктивні передумови застосування централізованих джерел опалення, рівні розвитку систем теплопостачання населених пунктів. Визначено, що розвиток систем теплопостачання значною мірою залежить від кліматичних умов і розглянуто кліматичні характеристики окремих міст України. Сформовано основні етапи побудови систем централізованого теплопостачання в населених пунктах України. Виявлено типи теплозабезпечення міст України. Досліджено генезу розвитку процесів теплогенерації та теплопостачання в Україні. Проаналізовано особливості формування національної законодавчої бази з регулювання питань виробництва та споживання теплоенергії. Проаналізовано положення Концепції реалізації державної політики у сфері теплопостачання. На основі проведеного аналізу визначено: по-перше, незбалансованість фінансових можливостей і потреб у фінансуванні інвестиційних проєктів теплопостачальницьких підприємств, а також дефіцит інвестиційних ресурсів, що вимагає ретельного обґрунтування інвестиційних програм, напрямків і черговості модернізації та реконструкції діючих потужностей; по-друге, зміщення акценту на повноваження місцевих органів влади (через децентралізацію державного управління), які отримали широкі повноваження щодо ліцензування та встановлення тарифів на теплоенергію, але водночас отримали і більш широке коло обов’язків щодо підтримання систем теплопостачання у працездатному стані; по-третє, відсутність середньо- та довгострокового планування розвитку систем теплопостачання населених пунктів, що значною мірою пояснює сучасний стан сфери теплопостачання. Обґрунтовано, що такі особливості сучасного стану теплопостачання в Україні вимагають розробки нових підходів до планування та здійснення робіт з організаційно-технологічної модернізації теплопостачання в умовах обмежених фінансових ресурсів.

Статья написана на украинском языке


БИЗНЕС ИНФОРМ №9-2021

Кизим Н. А., Котляров Е. И., Хаустова В. Е.
Аналіз організації централізованого теплозабезпечення великих населених пунктів в Україні та країнах світу (c. 96 - 107)

Метою наведеного дослідження є визначення особливостей організації централізованого теплозабезпечення великих населених пунктів в Україні та країнах світу. В межах поставленої мети в статті розглянуто характеристики основних теплопостачальних організацій великих міст України, основні регіональні та міські програми, що в них діють, і характерні особливості теплопостачання; виокремлено основні проблеми організації централізованого теплозабезпечення в них. Зазначено, що в Україні – одна з найвищих у світі насиченість міст тепловими мережами: загальна протяжність теплопроводів становить близько 47 тис. км у двотрубному обчисленні. Частка централізованого опалення в загальній структурі теплопостачання України становить близько 42%. Централізованою системою теплопостачання забезпечується близько 60% загальної площі, гарячим водопостачанням – понад 40% загальної площі житлового фонду країни. На основі розгляду систем теплопостачання окремих великих міст України виявлено загальні риси їх систем централізованого теплопостачання. Проаналізовано досвід побудови системи теплопостачання в окремих країнах світу (Росії, Китаї, Данії, Фінляндії, США, Канаді та ін.). Розглянуто масштаби систем централізованого теплопостачання в досліджуваних країнах світу. Досліджено сучасні тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання в Європі та виявлено відмінності українських систем централізованого теплопостачання, у тому числі в плані повноважень місцевих органів влади у сфері теплопостачання. Визначено, що місцеві органи влади в Україні практично позбавлені повноважень щодо регулювання розвитку ТЕЦ і потужностей, які працюють на відновлюваних джерелах енергії, що в розвинених країнах є пріоритетом розвитку централізованого теплопостачання.

Статья написана на украинском языке


 ДЛЯ АВТОРОВ

Лицензионный договор

Условия публикации

Требования к статьям

Положение о рецензировании

Договор публикации

Номер в работе

Часто задаваемые вопросы

 ИНФОРМАЦИЯ

План научных конференций


 НАШИ ПАРТНЕРЫ


Журнал «Проблемы экономики»

Журнал «Экономика развития»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Материалы на сайте размещены на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написать вебмастеру