УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

2

Розділ: Економічна теорія
УДК 336.011
Васильчук І. П.
Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії (c. 13 - 17)

Мета статті – розглянути сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорації» в контексті сучасної теорії фірми на основі використання методологічного потенціалу системної парадигми. Аналіз наукового доробку вітчизняних і російських вчених щодо трактування сутності поняття «фінансово-кредитний механізм» виявив, що всі дефініції явно чи неявно корелюють з базовими положеннями окремих концепцій теорії організації. Досліджено сутність поняття «фінансово-кредитний механізм корпорацій» крізь призму основних підходів до управління організацією – системного, ресурсного, процесного – та встановлено, що вихідною ознакою, яка формує відповідне пояснення сутності фінансово-кредитного механізму як рамкової організаційної конструкції для «нанизування» властивостей, характеристик і зв’язків, є системна ознака. Запропоновано інтеграційну концепцію фінансово-кредитного механізму, яка стала основою для авторського тлумачення поняття в широкому розумінні. Інтеграційна концепція фінансово-кредитного механізму може стати платформою для поєднання й інших теоретичних концепцій – корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку, що надають теоретичне і методологічне обґрунтування розробці моделі фінансово-кредитного механізму сталого розвитку корпорацій.
Ключові слова: фінансово-кредитний механізм, інтеграційна концепція, системна парадигма, ресурсний підхід, процесний підхід, системний підхід, сталий розвиток
Табл.: 1. Бібл.: 16.

Васильчук Ірина Петрівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (вул. Медична, 16, Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50051, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 292

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Васильчук І. П. Фінансово-кредитний механізм корпорацій: нове прочитання у світлі сучасної економічної теорії // Бізнес Інформ. – 2015. – №7. – C. 13–17.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру