УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

34

Розділ: Облік і аудит
УДК 657.01
Харламова О. В.
Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації (c. 218 - 222)

Метою статті є систематизація та критичний аналіз підходів до визначення термінів «принципи бухгалтерського обліку» і «принципи фінансової звітності», обґрунтування необхідності їх розмежування та наявності між ними підпорядкованого зв’язку, а також їх термінологічна формалізація. Проаналізовано загальнонаукові та специфічні облікові підходи до визначення принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Виявлено чіткі наукові тренди щодо розмежування принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. За результатами дослідження дістало подальший розвиток розмежування принципів фінансової звітності та бухгалтерського обліку, але не на окремі класифікаційні групи, а як ієрархічної системи, в якій принципи фінансової звітності є визначальними, а принципи бухгалтерського обліку – похідними від них і знаходяться у підпорядкованому зв’язку з ними. Доведено, що принцип бухгалтерського обліку, який не знаходиться у підпорядкованому зв’язку з принципом фінансової звітності, по суті не є принципом, а може бути припущенням, правилом, вимогою або ін. Проведено критичний аналіз існуючих термінологічних конструкцій та експлікацій принципів бухгалтерського обліку і принципів фінансової звітності, що дозволило констатувати відсутність єдності у трактовці принципів бухгалтерського обліку (фінансової звітності). Запропоновано під принципами бухгалтерського обліку і фінансової звітності розуміти ієрархічну сукупність пов’язаних підпорядкованим зв’язком безумовних обмежень, які накладаються на масиви обліково-звітної інформації та створюють обов’язкові для дотримання орієнтири при визнанні, оцінці, поданні та розкритті інформації у фінансовій звітності.
Ключові слова: міжнародні стандарти фінансової звітності, принципи бухгалтерського обліку, принципи фінансової звітності
Бібл.: 21.

Харламова Олена Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 42

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Харламова О. В. Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації // Бізнес Інформ. – 2015. – №7. – C. 218–222.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру