УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій



БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

39

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит
УДК 332.132.12:336.71
Завадська Д. В., Пеліван Д. А.
Дослідження особливостей конкурентних умов функціонування регіонального банку (c. 247 - 253)

Метою статті є дослідження умов конкурентного середовища на банківському регіональному ринку, стан якого позначається на можливості визначення стратегічних альтернатив щодо охоплення частки ринку банками-нішерами. У результаті дослідження було визначено конкурентні позиції банків за секторами ринків банківських послуг Одеського регіону. Обґрунтовано вибір стратегії виходу на нові ринки із застосуванням аналізу згідно з комплексним підходом до позиціонування. Використано методику SWOТ-аналізу, результатом якого стало формулювання чотирьох альтернатив розвитку Миколаївського регіону з урахуванням сильних і слабих сторін, можливостей і загроз, що йому притаманні. Доведено, що виходячи на новий регіональний ринок, необхідно формувати пріоритетні напрямки розвитку продуктового спектра банку, а отримана в ході SWOТ-аналізу інформація виступає важливим аналітичним інструментом для вибору оптимальної стратегії та прийняття ефективних управлінських рішень щодо успішного розвитку банку. Перспективою подальших досліджень з обраної теми є поглиблення досліджень теоретико-методичних положень щодо реалізації практичних аспектів функціонування та розвитку банку в умовах регіональних економічних диспропорцій.
Ключові слова: банк, регіон, стратегія розвитку, конкурентне середовище, позиціонування, комплексний підхід
Табл.: 6. Бібл.: 15.

Завадська Діана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра банківської справи, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: [email protected]
Пеліван Дар’я Андріївна – магістрант, кафедра банківської справи, Одеський національний економічний університет (вул. Преображенська, 8, Одеса, 65082, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 71

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Zavadska D. V., Pelivan D. A. A Study on Features of Competitive Conditions of Regional Bank // Business Inform. – 2015. – №7. – C. 247–253.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру