УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

44

Розділ: Економіка підприємства
УДК 347.736.3
Васильєв О. В., Гой В. В.
Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств (c. 281 - 288)

Важливою проблемою в рамках прогнозування ймовірності банкрутства є формування оптимального набору показників фінансово-господарської діяльності, для яких характерна висока прогнозна здатність. Метою статті є оптимізація системи показників, які можуть бути використані для побудови моделі діагностики ймовірності банкрутства корпоративних підприємств. Проаналізовано відомі методи і моделі діагностики банкрутства та встановлено, що в їх основу закладено фінансові показники, які оперують тільки емпіричними даними. Сформовано набір показників фінансово-господарської діяльності, що може бути використаний при прогнозуванні ймовірності банкрутства корпоративних підприємств чи плануванні антикризових заходів. Практична значущість дослідження полягає в розвитку теоретичної бази для вирішення питань, що виникають при діагностиці ймовірності банкрутства корпоративних підприємств. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розроблення інтегрального показника з використанням теорії нечіткої логіки, що дозволить врахувати якісні та кількісні показники діяльності підприємства.
Ключові слова: корпоративне підприємство, ймовірність банкрутства, фактор, показник, діагностика ймовірності банкрутсва.
Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 16.

Васильєв Олексій Вікторович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра економічного консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Гой Василь Васильович – аспірант, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Васильєв О. В., Гой В. В. Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств // Бізнес Інформ. – 2017. – №10. – C. 281–288.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2023 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру