УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №12-2018

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

38

Розділ: Економіка підприємства
УДК 658.8
Трифонова О. В., Трушкіна Н. В.
Управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств (c. 268 - 274)

Мінливий і непередбачуваний розвиток зовнішнього середовища підприємств є однією з причин виникнення різних видів ризиків господарської діяльності, у тому числі логістичної. Метою даної статті є обґрунтування теоретичних засад і розробка практичних рекомендацій стосовно вдосконалення управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств в умовах нестабільності. Проаналізовано й узагальнено існуючі наукові підходи до класифікації логістичних ризиків підприємств, що впливають на результати логістичної діяльності та потребують урахування під час прийняття відповідних управлінських рішень. Встановлено, що більшість науковців до таких ризиків відносить ті, що пов’язані з організацією процесів постачання, виробництва, складування, зберігання, транспортування, збуту продукції, а також договірної роботи. Уточнено зміст терміна «ризики логістичної діяльності підприємств», який пропонується розглядати як ймовірність настання подій, що призводять до збитків і втрат через виникнення простоїв, зривів у ланцюзі поставок і порушення стійкості логістичної системи. Виявлено ризики логістичної діяльності промислових підприємств, які згруповано в дві групи: екзогенні (політичні, інституційні, ринкові, фінансові, екологічні) та ендогенні (пов’язані з процесами матеріально-технічного забезпечення, формування запасів, економічні, технологічні, транспортні, збутові, інформаційні, екологічні). Обґрунтовано доцільність застосування комплексного підходу до управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств.
Ключові слова: промислове підприємство, логістична діяльність, управління ризиками, класифікація ризиків, екзогенні ризики, ендогенні ризики, нестабільність, невизначеність.
Табл.: 4. Бібл.: 22.

Трифонова Олена Василівна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» (пр. Дмитра Яворницького, 19, Дніпро, 49005, Україна)
Трушкіна Наталія Валеріївна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, відділ проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Трифонова О. В., Трушкіна Н. В. Управління ризиками логістичної діяльності промислових підприємств // Бізнес Інформ. – 2018. – №12. – C. 268–274.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру